صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شهيد سيد مجتبي هاشمي و شور مقاومت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>خاطرات موضوعي>سپاه
نويسنده: ravayat2
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/04/13
بازديد: 17457
شهيدسيدمجتبي هاشمي

شهيد سيد مجتبي هاشمي و شور مقاومت

هر ملتي براي بقا و تقويت هويت فرهنگي و تاريخي خويش به نمادهايي نياز دارد و سيد مجتبي هاشمي بيش از هر چيز نماد مقاومت مردمي در برابر اشغالگران خاك ميهن اسلامي است.
در روزهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي و در روزهايي كه نظام هنوز دست به گريبان چالشهاي ابتدايي انقلاب بود، نهادهاي دفاعي آن از نظر دشمنان به قدري سست بنياد به نظر مي رسيدند كه رژيم بعثي عراق به خود وعده فتح 3 روزه تهران را داده بود! ارتش شاهنشاهي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اعدام يا فرار فرماندهان خائن آن دچار فترت و آشفتگي شده بود، اينك تحت فرماندهي رئيس جمهور وقت، بني صدر كه از كمترين دانش و تجربه فرماندهي نيز بي بهره بود، ضعيف ترين روزهاي خود را از لحاظ توان دفاعي سپري مي كرد و سپاه و بسيج نيز هنوز ساختار كارآمدي پيدا نكرده بودند. در چنين شرايطي بود كه نيروهاي غيور، شجاع و جان بر كف مردمي در قالب گرو ههاي پارتيزاني خودجوش به دفاع از سرزمين و آئين خويش پرداختند و حماسه ها آفريدند؛ از همين رو شايد بتوان بزر گترين اشتباه دشمن و اربابان وي را به حساب نياوردن غيرت دليرمردان اين مرز و بوم دانست كه سنگر به سنگر براي حفظ خاك ميهن با دستان خالي به مقاومت برخاستند، قدرتي كه هنوز هم دشمنان اين سرزمين را ب هرغم مجهز بودن به آخرين تسليحات نظامي، همچنان پشت مرزهاي اين خاك متبرك به تربت شهدا نگاه ميدارد و ايران را به حقيقت به جزيره ثباتي در ميان كشورهاي متلاطم منطقه بدل ساخته است. يكي از حسا س ترين نقاط استراتژيك ايران، يعني خرمشهر و آبادان، در نقطه اتصال خاك ايران زمين با خليج فارس و كشور عراق، اهميت ويژه اي براي اشغالگران داشت و لذا "فدائيان اسلام" به فرماندهي شهيد سيد مجتبي هاشمي با درك اين موقعيت خطير به دفاع از اين مواضع پرداختند و در شكستن حصر آبادان نقشي بي بديل و يگانه را ايفا نمودند.
پيشينه مبارزاتي شهيد سيد مجتبي هاشمي، اين فرمانده پرهيبت جنگهاي نامنظم در منطقه خليج فارس، به 15 خرداد 1342 بازمي گشت، اما وي تا پيش از دوران دفاع مقدس چهره شناخته شده اي نبود و خود نيز تلاشي براي جلوه كردن به خرج نمي داد و تواضع جوانمردانه اش به گونه اي بود كه تنها چشمان تيزبين مردي چون شهيد چمران، آن را دريافت و ارج نهاد. شايد بتوان بالاترين ويژگي شهيد هاشمي را توانائي جذب طيف هائي دانست كه جز از انسا نهاي تيزهوش و باتجرب هاي جز او بر نميآمد. او نيروهاي علاقه مند به دفاع از كشور، اما رانده شده از سوي ديگران را نيز پروانه سان به گرد شمع وجود خود جذب كرد و بر اساس همين مشي و روحيه بود كه پيش از آن نيز توانسته بود در كميته منطقه 9 تهران - كه از يك سو با خلافكاران ويژه سر و كار داشت و از سوي ديگر نخبگان و روحانيون و مسئولين، بيش از هر كميته اي با آن در ارتباط بودند- به خوبي ايفاي نقش نمايد.
او كه هرگز لباس رزم خويش را تا لحظه اي كه با خون خويش بر آن شرافت بخشيد، از تن بيرون نياورد، بي شك نماد شجاعت، پايمردي، ايثار و ايمان مردمان اين كهن بوم و بر است كه در طي تاريخ، هرگز فرصت اشغالگري به بيگانگان را نداده و با جان و مال و خانمان خويش همواره دشمنان اين سرزمين خدائي را وادار به تسليم و زبوني كرده اند. بديهي است شناساندن اين نمادهاي درخشان، مقوم و نشانه سترگي برهويت ايراني اسلامي مردماني است كه در دفاع از دين و ناموس خويش، منتظر نهادهاي رزمي نمي نشينند و با چنگ و دندان به نبرد مي پردازند و اين نكته اي است كه دشمنان به نيكي بدان واقفند و سرافرازي و دوام ما برگرفته از همين غيرت و شور ديني و ميهني است. شناخت و تجليل از چنين بزرگمرداني، انگيزه و ره توشه تهيه اين شماره از نشريه شاهد ياران گرديد. 
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :