صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - جهاد
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>بيداري اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/19
بازديد: 7706
جهاد اقتصادي و بيداري اسلامي

جهاد اقتصادي و بيداري اسلامي

جهاد اقتصادي و بيداري اسلامي

مقام معظم رهبري ـ دام ظله ـ سنتي را پايه‌ريزي كردند، تحت عنوان نامگذاري سال. اين سنت در واقع از اين جهت كه يك نوع هدف گذاري كلان براي مجموعه فعاليت‌ها مي‌شود، سنت حسنه‌اي است؛ البته انتخاب يك عنوان براي سال به معناي غفلت از ساير جهات نيست.

جهاد اقتصادي

آيت الله هادوي تهراني فرمودند :بعضي از طلبه‌ها بعد از پيام نوروزي مقام معظم رهبري به من مراجعه مي‌كردند كه چرا ايشان امسال را سال جهاد اقتصادي اسم گذاشتند. اين همه مشكلات فرهنگي در كشور وجود دارد، چرا ايشان بر بحث اقتصاد تأكيد كردند؟ توجه داريد كه اگر يك شعار به عنوان شعار سال انتخاب مي‌شود، معنايش اين نيست كه ايشان ابعاد فرهنگي، سياسي و ... و اهميت آنها را ناديده گرفته‌اند و فقط به يك بعد توجه كرده‌اند. نامي كه انتخاب شده است به نظر ايشان با توجه به مجموعه اطلاعات و مشاوره‌هايي كه صورت مي‌گيرد، مهم ترين شعاري است كه در آن سال مي‌تواند مطرح باشد. براي انتخاب اين نام اهم و مهم شده است. مقصود ايشان اين نيست كه به بعد فرهنگي، سياسي و اجتماعي توجه نشود. يك كلام، هميشه بايد در متن و فضاي خودش تفسير شود. وقتي در متن و فضاي اسلامي و حكومت اسلامي صحبت از اقتصاد مي‌شود، معنايش ناديده گرفتن ساير ابعاد زندگي نيست. جهاد همان طوري كه خود ايشان هم توضيح دادند، يك مفهوم خاص است؛ يعني تلاشي همراه با يك مجموعه‌اي از ارزش ها. صرف تلاش نيست، بلكه با يك مفهوم مقدس همراه است. جهاد در واقع تلاش گسترده و ويژه همراه با رعايت همه ضوابط است. اگر صحبت از جهاد اقتصادي است، مقصود اين است كه تلاشي در حوزه اقتصاد صورت بگيرد با رعايت همه ضوابط؛ چه در بعد فردي كه مثلاً در تعاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي، رفتارهاي غير شرعي صورت نگيرد و معيارها شرعي ملاحظه شود كه مهم ترين آن‌ها حفظ اخلاص است.

اگر قرار است كاري صورت بگيرد، براي خدا و با نيت خالص باشد نه به نفع شخص، گروه، جناح، يا براي ريا. با خودنمايي يا منيت همراه نباشد. يكي از مهم ترين ارزش‌ها صداقت است و فضاي اسلامي بايد يك فضاي صادقانه باشد كه در آن اعتماد شكل بگيرد و همه افراد بتوانند به سخنان ديگري، رفتارهاي ديگري اعتماد كنند و با عواملي كه اين اعتماد را از بين مي‌برد يا اين فضا را آلوده مي‌كند برخورد شود و چه رعايت ضوابط در بعد كلان و اجتماعي كه فعاليت ‌ها كلان اقتصادي در يك فضاي اسلامي، بايد همراه با رعايت معيارهاي اسلامي باشد. اين كه امسال، مسئله اقتصاد مطرح شده است به خاطر مجموعه شرايطي است كه كشور در آن قرار دارد، كه يك وضعيت گذار است.

جهاد در واقع تلاش گسترده و ويژه همراه با رعايت همه ضوابط است. اگر صحبت از جهاد اقتصادي است، مقصود اين است كه تلاشي در حوزه اقتصاد صورت بگيرد با رعايت همه ضوابط؛ چه در بعد فردي كه مثلاً در تعاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي، رفتارهاي غير شرعي صورت نگيرد و معيارها شرعي ملاحظه شود كه مهم ترين آن‌ها حفظ اخلاص است

گذر از يك اقتصاد به اقتصاد ديگري؛ از يك نوع روابط اقتصادي به روابط جديد اقتصادي. حذف يارانه‌ها هنوز به طور كامل اتفاق نيافتاده و به معناي واقعي كلمه آثار اقتصادي آن خودش را نشان نداده است. در سال 1390 اين اتفاق خواهد افتاد. اين آثار اگر با يك فعاليت مؤثر اقتصادي همراه نباشد، قطعاً آثار تخريبي شديدي خواهد داشت و در مقابل اگر با يك فعاليت درست اقتصادي همراه باشد، زمينه شكوفايي و پويايي اقتصاد كشور فراهم خواهد شد. در اين مرحله سخت گذار، خيلي از سوي مجموعه نظام و مسئولين سعي شده است كه سختي آن به حداقل برسد و بسياري از آثار منفي آن تا جايي كه ممكن است كنترل شود، ولي بالاخره يك حادثه بزرگ اقتصادي دارد در كشور اتفاق مي‌افتد كه بخش گسترده‌اي از آثارش به معناي دقيق كلمه قابل كنترل نيست، بلكه ما فقط مي‌توانيم به آن جهت دهيم، و آن را تا حدي تعديل كنيم، نمي‌توانيم از آن جلوگيري كنيم. يكي از آن آثار قطعاً افزايش قيمت‌ها خواهد بود كه اگر با يك فعاليت سالم اقتصادي در يك فضاي مورد اعتماد و آرام و با امنيت اقتصادي همراه شود، در مجموع باعث به وجود آمدن مشكل اقتصادي براي مردم نخواهد شد، بلكه باعث مي‌شود ثروت عمومي ـ در اصطلاح اقتصاد ـ افزايش پيدا كند و در نتيجه رفاه عمومي توسعه پيدا كند. اما اگر اين فعاليت اقتصادي صورت نگيرد و گره‌هاي اقتصادي كه نيازمند يك فعاليت جدي و مشاركت عمومي است باز نشود، مي‌تواند به جاي توسعه رفاه عمومي و افزايش ثروت عمومي، باعث توسعه فقر شود و به صورت جدي فاصله بين فقير و غني را افزايش دهد كه اين با مفاهيم اقتصاد اسلامي ناسازگار است؛ چون يكي از شاخص‌هاي عدالت اقتصادي در اسلام كاهش فاصله بين فقير و غني است.

جهاد ، يك مفهوم خاص است؛ يعني تلاشي همراه با يك مجموعه‌اي از ارزش ها. كه صرف تلاش نيست، بلكه با يك مفهوم مقدس همراه است.

اين چيزي نيست كه دولت به تنهايي يا حتي نظام به تنهايي بتواند انجام دهد، بلكه مشاركت عمومي مردم را نياز دارد. در اين مشاركت عمومي قطعاً روحانيت نقش اساسي مي‌تواند داشته باشد. فرهنگ، محور و پايه مجموعه فعاليت‌هاي يك جامعه، از جمله فعاليت اقتصادي است و اين فرهنگ سازي بايد از سوي نهادهاي مختلف فرهنگي از جمله حوزه علميه صورت بگيرد. اگر حوزه، اطلاعات خود را هم نسبت به اقتصاد اسلامي، هم نسبت به اقتصاد ايران و هم نسبت به اقتصاد بين الملل توسعه دهد و با اطلاع دقيق فعاليت كند، به اشكال مختلف مي‌تواند براي اين تحول اقتصادي زمينه ساز باشد؛ تحول بزرگي كه سال هاست در كشور ما براي آن برنامه ريزي شده و بعد از گذشت سال‌ها اين اتفاق رخ داده است. اين تحول، تحولي نيست كه تصميم به اجراي آن يك شبه و يك روزه در نظام گرفته شده باشد، تحولي است كه سال‌هاي سال، از دوره‌هاي رياست جمهوري گذشته، شايد نزديك به 20 سال قبل تا كنون، روي اين موضوع دارد كار مي‌شود. انشاء الله كه مجموعه كشور ما و از جمله حوزه علميه و ما طلبه‌ها بتوانيم در اين فعاليت بزرگ و اين حادثه بزرگ نقش مؤثري داشته باشيم.
بخش اقتصاد تبيان
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :