صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - روايتگري با موضوع درس عشق استاد ماندگاري
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلی>گنجينه راويان>رسانه متني>سوژه هاي روايتگري
نویسنده:
امتیاز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/01/20
بازدید: 9254
سوژه هاي روايتگري

روايتگري با موضوع درس عشق/استاد ماندگاري

روايتگري استاد ماندگاري

موضوع : درس عشق

مكان : شلمچه

 

درس عشق ده فصل داره،

يه درسش اينه كه عشق يك سكه دو روست،

اگه عاشق شديم، بنده شديم، مزد بندگي بهمون مي‌دن،

شهدا مزد بندگيشون سه چيز بود،

يكي شهادت، يكي شفاعت، يكي زيارت امام زمانشون،

اينا مزد بندگيه، به سر و صدا، به جيغ و داد، به مدارك دنيوي از اين مزدها نمي‌دن، اينا مزد بندگيه، هركي بندگي كنه از اين مزدها بهش مي‌دن، هر كي واقعاً فكر مي‌كنه كه عاشق اهل‌بيته، هر كي فكر مي‌كنه كه عاشق امام زمونه، هر كي مي‌خواد عاشق باشه، هر كي راست مي‌گه عاشقه،عشق يك سكه دوروست، دو بعد داره:

يه بعدش حب است و يه بعدش بغض،

عشق بدون بغض عشق نيست، سر خودتونو كلاه نگذاريد، عشق هم حب داره و هم بغض داره، هم تولي دارد و هم تبري؛

سِلمٌ لِمَن سالَمَكُم وحَربٌ لِمَن حارَبَكُم؛

عشقامون اگر اينجوريه كه من امام حسين رو دوست دارم ولي چيزهايي كه امام حسين دوست نداره رو هم دوست دارم، به عشقمون شك كنيم. خوب اين‌كه نمي‌شه؛ هر كي راست مي‌گه حضرت زهرا رو دوست داره، خيلي چيزها رو حضرت زهرا دوست داره، منم بايد دوست داشته باشم، هر كي راست مي‌گه امام حسين رو دوست داره خيلي چيزها رو امام حسين دوست نداره، منم بايد دوست نداشته باشم،

نمي‌شه آدم محب و عاشق اهل‌بيت باشه، هوس شفاعت داشته باشه، هوس زيارت داشته باشه، هوس شهادت داشته باشه، همه آنچه كه شهدا خواستن ما هم بخايم، اما نِرخِشُ بلد نباشه، نرخشُ بايد بلد باشي،

الان يكي از اتفاقايي كه تو مملكت ما متأسفانه داره ميفته و به خدا قسم دانشجوياي عزيز، بزرگوارها، زائرهاي خوب روز آخر سال شلمچه، مهمونهاي شهيدها، يكي از اتفاقهايي كه داره ميفته و متوجه نيستم، اينه كه عشقمون به اهل بيت حب دارد ولي بغض ندارد، هم امام حسين رو دوست داره هم موسيقي كه امام حسين دوست نداره، خوب نمي‌شه، اين دو تا با هم جمع نمي‌شه، من اگر واقعاً امام حسين رو دوست دارم، واقعاً حضرت فاطمه رو دوست دارم، اون چيزهايي كه حضرت فاطمه دوست نداره دوست نداشته باشم،

يه دانشجو از من سؤال كرد، گفت يه سؤال ازتون مي‌كنم خواهش مي‌كنم قشنگ جوابمو بديد، اون‌طور كه من بپذيرم، راجع به موسيقي هم بود، گفتم من اصلاً كار به حكم موسيقي ندارم، كار ندارم كه چه قسمي از موسيقي حلاله و چه قسميش حرام، من فقط يه سؤال ازت مي‌كنم، تو اتاق نشستي داري همون قسم حلالش رو گوش مي‌دي يا داري موسيقي مي‌نوازي، درِ اتاق باز بشه، حضرت زهرا وارد بشه، خاموش مي‌كني يا روشن مي‌زاري؟ جواب منو بديد؟ سرتو پايين ميندازي يا بالا مي‌گيري؟

كاري كه تو رو نزد حضرت زهرا شرمندت مي‌كنه انجام نده، اين علامت عشقه،

بابا دو نفر كه همسفر مي‌شن به خاطر محبت سفريشون از خيلي چيزها دست برمي‌دارن، امروز تو شلمچه يه ليست كنيد به خاطر محبتتون به امام حسين از چيا دست برداشتيد؟! به خاطر محبتمون به حضرت فاطمه چيارو عمل كرديم؟ شوخي كه نيست كه؟! عشق امتحان سختيه!

دانلود كليپ تصويري روايتگري


برچسب ها:

نظرات
يادداشتي ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام :
پست الكترونيكي:
متن نظر :