صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - تحليل
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>دفاع مقدس>قطعنامه 598
نويسنده:
امتياز به مطلب:
/0
1393/11/29
بازديد: 9257

تحليل فرهنگي و نظامي قطعنامه 598

در همايش پذيرش قطعنامه 598، فرآيند با برآيند؟:
تحليل فرهنگي و نظامي قطعنامه 598 با حضور استاد ميرباقري، سردار علائي و دكتر بهداروند
استاد ميرباقري:در دوره اصلاحات عده‌اي باز مي‌خواستند جام زهر را به رهبري تحميل كنند/ سردار علائي: در اواخر جنگ اقبال مردم به جبهه ها كم شده بود/ دكتر بهداروند:بايد مشخص گردد كه چرا امام پذيرش قطعنامه را مساوي با نوشيدن جام زهر عنوان كردند.
در همايش قطعنامه 598، فرآيند يا برآيند؟ كه روز گذشته با حضور استاد ميرباقري و سردار علائي و دكتر بهداروند در سالن همايش هاي سازمان تبليغات قم برگزار گرديد، در ميزگردي به واكاوي ابعاد گوناگون گذيرش قطعنامه 598 توسط امام(ره) پرداخته شد. در ادامه به گزيده سخنان اساتييد مدعو در اين همايش مي پردازيم:
حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري، رييس فرهنگستان علوم اسلامي با بيان اين‌كه در دوره اصلاحات عده‌اي مي‌خواستند جام زهر جديدي نوشيده شود، خواستار عقب‌نشيني در برابر قدرت‌ها بودند و در انتخابات رياست‌جمهوري نيز يكي از كانديداها در تبليغات تلويزيوني سريعاً اعلام كرده بود كه براي حل معضل اشتغال بايد معادلات جهاني را بپذيريم، افزود: واكاوي علل پذيرش قطعنامه 598 براي جلوگيري از پذيرش جام زهري دوباره، ضرورياست.
وي با بيان اين‌كه در دوره اصلاحات عده‌اي مي‌خواستند جام زهر جديدي نوشيده شود و دم از عقب‌نشيني در برابر قدرت‌ها مي‌زدند و حتي در انتخابات نيز يكي از كانديداها در تبليغات تلويزيوني سريعاً اعلام كرده بود كه براي حل معضل اشتغال بايد معادلات جهاني را بپذيريم، افزود: واكاوي علل پذيرش قطعنامه 598 براي جلوگيري از پذيرش جام زهري دوباره، ضروري است.
رييس فرهنگستان علوم اسلامي با طرح اين سؤال كه چرا حضرت امام با پذيرش قطعنامه از اصول خود كوتاه آمدند، آيا ديدند هزينه‌اي كه براي نظام پيش مي‌آيد بيش از ادامه جنگ است كه حاضر به ادامه جنگ نشدند يا اين‌كه خطايي از ناحيه نخبگان اتفاق افتاده است به نامه ايشان به مسؤولان اشاره كرد.
وي با بيان اين‌كه غرب رويكرد خود را در برخورد با انقلاب اسلامي عوض كرده بود و با پايان اين جنگ مي‌خواست رويكرد ديگري را دنبال كند، اظهار داشت: امام خميني‌‌(ره) دنبال جنگ نبودند، اما مي‌خواستند جنگ تحميلي را به يك جنگ تمدني تبديل كنند.
حجت‌الاسلام ميرباقري در ادامه سخنان خود با بيان اين‌كه هرگز نمي‌توان قطعنامه را تحليل كرد مگر اين كه جنگ را تحليل كنيم و هرگز جنگ تحليل نمي شود مگر اين‌كه انقلاب اسلامي تحليل شود، تأكيد كرد: انقلاب اسلامي از منظر امام خميني‌(ره) بستر ظهور است.
وي، تشكيل حكومت ديني در ايران، احياي دنياي اسلام، بيداري و هويت‌بخشي اسلامي در جهان و احياي معنويت در جهان را مهم‌ترين اهداف امام خميني‌(ره) از انقلاب اسلامي ايران عنوان كرد و افزود: انقلاب امام خميني‌‌(ره) انقلابي براي تبديل يك نظام سلطنت به جمهوري، يك انقلاب ملي و يا انقلاب ضد استعماري نيست، بلكه يك انقلاب ايدئولوژيك است.
رييس فرهنگستان علوم اسلامي تصريح كرد: انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب ايدئولوژيك، تنها انقلابي است كه پس از رنسانس در شرق اتفاق افتاده و مأموريت آن دگرگوني جهان تا مرز احياي تمدن‌ها است. امام خميني‌‌(ره) با انقلاب اسلامي، حكومت ديني را تحقق بخشيد و سبب بيداري اسلامي در جهان شد.
حجت‌الاسلام ميرباقري با بيان اين‌كه امام راحل از روز اول جنگ مي‌‌دانستند كه اين جنگ، جنگ ايران و عراق و جنگ بر سر خوزستان و نفت نيست، بلكه غرب متوجه شده انقلاب اسلامي در يك حركت پرشتاب رو به پيش است، ابراز داشت: از نظر امام خميني‌‌(ره) اين جنگ، جنگ اسلام و كفر و يك ضرورت براي رشد معنويت در درون انسان‌ها و تنها راه گسترش انقلاب اسلامي در جهان است.
وي هدف امام از جنگ عراق را سوزاندن ريشه كفر، رسيدن به شهادت، احياي معنويت در جهان و تغيير موازنه به نفع اسلام ارزيابي كرد و ادامه داد: اگر دشمنان انقلاب ديگر جرأت نمي‌كنند به مرزهاي ايران نزديك شوند به سبب نحوه پايان جنگ از سوي امام است كه اگر سال 62 جنگ به پايان مي‌رسيد، هرگز اين اتفاق نمي‌افتاد.
اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اين‌كه دشمنان جنگ را شروع كردند، اما امام خميني‌‌(ره) آن را مديريت كرد، تصريح كرد: امام خميني‌‌(ره) آغاز كننده جنگ نبودند اما از جنگ استقبال مي‌كردند چرا كه مي‌دانستند جنگ بين ايمان و كفر ضروري و ابزاري براي تغيير موازنه قدرت است و به فروپاشي قدرت غرب سرعت مي‌بخشد.
وي يادآور شد: بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران، موضوع دفاع را خاك و آب نمي‌دانستند و هزينه‌اي كه براي انقلاب مي‌دهند نيز در اين ميان روشن است، مي‌دانند اين جنگ جهاني است. از اين‌رو وقتي جنگ شروع شد و آنها ادامه دهنده جنگ بودند، امام حاضر به اتمام جنگ مگر با تغيير موازنه به نفع اسلام نيست.
حجت‌الاسلام ميرباقري با بيان اين‌كه استراتژي امام خميني‌‌(ره) استراتژي غلبه خون بر شمشير و هدف ايشان از پايان جنگ تغيير موازنه قدرت است، اذعان داشت: امام خميني‌‌(ره) جنگ را شروع نمي‌كنند، اما وقتي شروع شد دنبال جرياني هستند كه پايان آن تغيير موازنه به نفع اسلام است.
وي خاطرنشان كرد: امام راحل هرگز با پذيرش قعطنامه موافق نبودند چون معتقد بودند جنگي كه آنها به راه انداخته‌اند را ملت ايران بايد تمام كنند نه آنها و به گونه‌اي هم تمام شود كه به ضرر مجامع بين‌المللي و نه به ضرر عراق باشد.
رييس فرهنگستان علوم اسلامي با اشاره به تعبير جام زهر توسط امام خميني‌‌(ره) در پذيرش قطعنامه 598 اظهار داشت: مصلحت سبب شد تا حضرت امام حكميت كفار كه آغاز كننده جنگ بودند را بپذيرند، زيرا هرگز نمي‌خواست جنگي را كه آنان شروع كرده‌اند، خود به پايان برسانند.
در ادامه ميزگرد،  مشاور عالي ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: همانطور كه مديريت جنگ مهم است، چگونه پايان دادن آن هم براي مسئولان دو طرف اهميت دارد و مديريت پايان جنگ يكي از حساس‌ترين مديريت‌ها براي مسئولان كشورهاست.
سردار علائي با بيان اينكه آغازگر جنگ هميشه اهداف مهمي را در سر مي‌پروراند، گفت: وقتي آغازگر يك جنگ با اهداف از پيش تعيين‌شده خود مي‌رسد جنگ را تمام‌شده مي‌بيند و ادامه را به نفع خود نمي‌داند.
وي با اشاره به اينكه حداقل هدف عراق براي حمله به ايران افزايش نقاط مرزي خود بوده است، بيان داشت: به دست‌ آوردن اروند و تغيير نظام اسلامي در ايران از جمله اهدافي بود كه عراق براي جنگ با ايران در سر مي‌پروراند.
مشاور عالي ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به اتفاقاتي كه در طول جنگ‌ هشت ساله رخ داد، اظهار داشت: عراق با فعاليت‌هايي كه انجام داد نتوانست در هفته اول جنگ به اهداف از پيش تعيين‌شده خود برسد و از همان اول فهميد كه بايد به فكر پايان جنگ باشد نه ادامه آن.
وي ادامه داد: آنها‌ برنامه‌هايي را طراحي كردند تا بتوانند با طرح مسئله آتش‌بس حداقل به بخشي از اهداف مورد نظر خود برسند.
علائي اضافه كرد: با توجه به موقعيت كشور ما، طرح ايران هم براي جنگ، پايان آن بود نه ادامه آن ولي امام با پايان ناگهاني جنگ نمي‌توانست به اهداف خود براي انقلاب برسد.
وي با بيان اينكه امام براي خاتمه جنگ شرايطي را پيش‌بيني كرده بود، اظهار داشت: خروج عراقي‌ها از ايران، تعيين متجاوز و پرداخت خسارت به ايران از جمله شرايط امام براي پايان جنگ بود كه بدون تحقق آنها امام راضي به پايان جنگ نبود.
مشاور عالي ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: در مقابل عراقي‌ها هم سعي داشتند تا با فعاليت‌ها و طرح‌هاي سياسي به اهداف خود رسيده و جنگ را به پايان برسانند.
وي به شرايط ايران در زمان جنگ تحميلي اشاره كرد و افزود: با توجه به شرايط ايران در دوران جنگ، تصميم به انجام عمليات نظامي و باز پس‌گيري مناطق اشغال‌شده گرفته شد و با اين كار تقريبا يكي از شرايط امام براي پايان جنگ محقق شد.
علائي ادامه داد: طرح امام اين بود كه تا تامين كامل خواسته‌هاي ايشان جنگ ادامه يابد، اما با اين كه عراقي‌ها از ايران ضربه خورده ‌‌بودند باز هم شرايط را نپذيرفتند و فقط بحث آتش‌بس را همراه با عقب‌نشيني طرح كردند.
وي با اشاره به پيش‌روي‌هاي ايران به طرف خاك عراق اظهار داشت: با توجه به اين شرايط عراقي‌ها به سرعت خود را براي تشكيل موضع دفاعي آماده كردند و به اين كار پرداختند.
مشاور عالي ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به راه‌حل‌هاي سياسي و نظامي كه براي پايان جنگ و تامين خواسته‌هاي ايران انديشيده شده بود، گفت: امام پس از فتح خرمشهر اهداف خود را سرنگوني صدام و حزب بعث قرار دادند و سعي كردند با فشار نظامي به صدام، زمينه شورش گروه‌هاي منطقه‌اي را در عراق فراهم كنند.
وي با بيان اينكه هرچه از جنگ مي‌گذشت تجيزات نظامي عراق افزايش مي‌يافت، گفت: اين نشان داد كه كشورهاي غربي به شدت در حال حمايت از عراق هستند و اين يك فرآيند را براي پذيرش قطعنامه از سوي امام ايجاد كرد.
علائي با بيان اينكه توسعه جنگ به خليج‌فارس از نظر غربي‌ها خطرساز بود، اظهار داشت: از اين به بعد غربي‌ها تصميم به عدم ادامه جنگ گرفتند، به طوريكه نه كشوري پيروز باشد و نه بازنده.
وي با بيان اينكه يكي از كارهاي حكيمانه امام كه با تلخي انجام شد، پذيرش قطعنامه بود، گفت: در شرايطي كه ورق بازگشته بود و همه با توجه به ضررشان بودن جنگ براي ايران موافق ادامه آن بودند امام با پذيرش قطعنامه دشمنان را شوكه كردند.
مشاور عالي ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان سخنان خود با بيان اينكه پذيرش قطعنامه قدرت نظامي ما را بالا برد، اظهار داشت: چيزي كه امام مي‌خواستند پس از پايان جنگ به مرور زمان رخ داد و منحني ركود صدام ادامه يافت و حزب بعث منحل شد.
وي اظهار داشت: در اواخر جنگ اقبال مردم به جبهه ها كم شده بود ولي پس از قطعنامه 598 دوباره مردم به سوي جبهه ها هجوم آورد و اقبال مردم زياد شد.
همچنين دبير علمي همايش، حجت لاسلام دكتر بهداروند افزودند: جنگ يكي از موضوعاتي است كه بايد فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي بسياري بر روي آن انجام و ابعاد آن موشكافي شود.
وي بيان داشت: در عرصه جنگ تحميلي موضوعات و مسايل مختلفي وجود دارد كه مي‌تواند به بازكردن و موشكافي اين حادثه بزرگ در تاريخ ايران كمك شاياني كند.
دبير علمي همايش پذيرش قطعنامه 598 فرآيند يا برآيند با اشاره به ابعاد و زواياي مختلف پذيرش قطعنامه 598 بيان داشت: بايد بسترهاي مختلف پذيرش قطعنامه 598 توسط امام بررسي شود و تعيين شود كه چه‌طور شد كه امام پذيرش قطعنامه را مساوي با نوشيدن جام زهر عنوان كردند.
وي تاكيد كرد: ابعاد اين مسئله بزرگ، موضوعاتي است كه پژوهشگران بايد به آنها توجه بيشتري داشته باشند و تحقيقات خود را به اين طرف منعطف كنند.
در بخشي از اين همايش مقاله‌اي علمي در واكاوي متن قطعنامه 598 توسط مهران موزوني خوانده شد و در پايان اين همايش هم حاضرين با طرح پرسش‌هاي خود در مورد دلايل پذيرش و ابعاد قطعنامه 598 نظرات امام خميني(ره) را بررسي كردند.
برچسب ها:

ارسال نظر