صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXpCaXQ3bDVkbFhBJTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1WenNTSlo1a0RzbyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1oQkF6MTB3WWppQSUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLWNpUDNUWnd1bzRvJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - بیشترین شهدای مفقودالاثر کجایند
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>چزابه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/12/18
بازديد: 7836
بیشترین شهدای مفقودالاثر کجایند؟

بیشترین شهدای مفقودالاثر کجایند؟بیشترین شهدای مفقودالاثر کجایند؟

فکه، چزابه و شرهانی بیشترین شهدای مفقود در خود جای داده است

فرمانده تفحص تیپ 21 امام رضا(ع) گفت: با استقرار گروه تفحص در فکه و اهواز توانستیم بیشترین شهدای مناطق عملیاتی را در « فکه، تنگه چزابه و شرهانی» پیدا کنیم به خصوص نقطه‌ای که شهید آوینی به شهادت رسید شهدای زیادی وجود داشتند.
تفحص

اسماعیل نظرجانی یکی از فرماندهان گروه «تخریب و تفحص» تیپ 21 امام رضا (علیه‌السلام) و جواد الائمه (علیه‌السلام) خراسان است؛ وی در خصوص خاطراتش از جنگ این گونه‌ اظهار داشت: همزمان با شروع جنگ تحمیلی، تنها 13 بهار از عمرم گذشته بود و با همان سن نوجوانی برای اعزام به جبهه جنگ، وارد یگان ویژه جوادالائمه خراسان شدم و توانستم به دلیل کمبود نیروی انسانی به عنوان امدادگر فعالیت کنم.

وی با اشاره به اینکه در آغازین روزهای حضورش توانست در پادگان امام حسن (علیه‌السلام) اسکان یابد افزود: پس از آموزش امدادگری در مجموعه لشکر 5 نصر به «گردان عبدالله و گردان نصر» این لشکر پیوستم و در نفت شهر مشغول به کار امدادگری شدم.

نظرجانی یادآور شد: تاکنون در عملیات‌های «مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر یک و 3، کربلای یک، 4، و 5، نصر 8، خیبر، بدر، بیت‌المقدس» حضور یافتم و پس از اینکه در کار تخریب تجربیاتی را بدست آوردم موفق شدم به گروه تخریب تیپ 21 امام رضا (علیه‌السلام) بپیوندم.

مهم‌ترین ویژگی گروه تخریب «ایمان و شجاعت درونی» بود

وی مهم‌ترین کار گروه تخریب در جنگ را «پاکسازی مناطق و انسداد پایگاه‌ها» ذکر کرد و گفت: پس از گذراندن دوره تخصصی و آموزشی تخریب به گروه تخریب «ویژه شهدا» پیوستم و با شهادت فرمانده این گروه شهید «محمدرضا صبری» به عنوان مسئول گروه ویژه شهدا انجام وظیفه کردم. این فرمانده گروه تخریب «ایمان و شجاعت درونی» را مهم‌ترین ویژگی تخریب‌چی‌ها دانست و اظهار داشت: در عملیات «والفجر 9» سردار شهید «محمود کاوه» دستور باز کردن معابر مین را در «مبرا» و «ماماخالان» صادر کرد، تانک‌های دشمن با شلیک گلوله به سرعت در پشت خط خود مخفی می‌شدند و ما وظیفه داشتیم تا با باز کردن معبر مین راه را برای رزمندگانی که می‌خواستند تانک‌ها را بزنند،باز کنیم، هر چند با «سیخک» کار را پیش می‌بردیم اما به دستور فرمانده وقت شهید «جمعه دهقان» از لودر برای پیشرفت کار استفاده کردیم.

تخریب چی‌ها با داشتن «زره الهی و ولایی» وارد معبر مین می‌شدند

وی در ادامه افزود: راننده لودر با جسارت فراوان در باز کردن معبر تلاش فراوان کرد ولی از آنجا که مین‌های ضد خودرو در این معبر وجود داشت با انفجار مینی لودر دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد.

اسماعیلی یادآور شد: گروه تخریب بلافاصله پس از انفجار لودر وارد عمل شدند و توانستند معبر را با داشتن« زره الهی و ولایی» برای رزمندگان تیپ 106 و 107 باز کنند.

این فرمانده گروه تخریب اعتقاد بالای گروه را در باز کردن معبر مهم دانست و افزود: مهم‌ترین بخش کارهای بچه‌های تخریب عشق و ارادتشان نسبت به ایمان و حمایت بود چرا که با این بینش خیال تمرکزی پیدا می‌کردند که با کمترین درصد دچار اشتباه می‌شدند.

«عملیات کربلای 5» طولانی‌ترین معبر مین را داشت

وی طولانی‌ترین معبر را در «عملیات کربلای 5» ذکر کرد و گفت: طولانی‌ترین و سخت‌ترین معبر در شلمچه بود چرا که دشمن متوجه حضور ما در معبر مین شده بود و با استفاد از آتش منورهای خود؛ کار ما را مشکل‌تر می‌ساخت، و با وجود مین‌های ضدنفر ـ ضدخودرو و سیم‌های‌ خاردار با ایمان قلبی نسبت به ائمه اطهار و ولایت توانستیم معبر را با موفقیت تمام باز کنیم.

نظرجانی درباره فعالیتش در گروه تفحص گفت: نخستین حضور ما در منطقه «تنگه چزابه، فکه، طاووسیه» بود که با همکاری رزمندگان شهرهای نیشابور و کاشمر که زیرمجموعه لشگر 21 امام‌رضا (علیه‌السلام) بودند فعالیت می‌کردم

بیشترین شهدای در« فکه، تنگه چزابه و شرهانی» به دست آمد

وی در ادامه افزود: با استقرار گروه تفحص در فکه و اهواز توانستیم بیشترین شهدای مناطق عملیاتی را در« فکه، تنگه چزابه و شرهانی» پیدا کنیم به خصوص نقطه‌ای که شهید آوینی به شهادت رسید شهدای زیادی وجود داشتند.

این فرمانده گروه تفحص با اشاره به نحوه پیدا کردن شهدای تفحص گفت: بیشترین کارهای گروه تفحص براساس نقشه‌های عملیاتی است که به ما ارائه می‌شود و حتی مواضعی که منجر به عقب‌نشینی شده است در تفحص دارای اهمیت است.

باز خوانی مکان‌های پدافندی و آفندی در شناسایی شهدای تفحص مهم است

وی در ادامه یادآور شد: مکان‌های پدافندی و آفندی که روی نقشه‌های عملیاتی بازخوانی می‌شوند در کار تفحص دارای جایگاه خاصی هستند و حتی پاتک‌های دشمن به دقت بررسی می‌شود چرا که ممکن است شهدای ما در آنجا باقی مانده باشند و به صورت دسته‌جمعی دفن شده‌اند.

این فرمانده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: مهم‌ترین بخش شناسایی شهدا توسط پلاک و لباس آنها شناسایی می‌شوند و پس از ثبت مکان تفحص کلیه اطلاعات به درستی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، و شهدایی را که در تفحص بدست می‌آوریم طی مراحل بین‌المللی؛ به عراق تحویل داده و پس از مدتی تبادل شهدای ایرانی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کار مبادله شهدای تفحص توسط هلال‌احمر جمهوری اسلامی با نیروهای عراقی صورت می‌گیرد، افزود: تمامی افرادی که در تفحص پیدا می‌شوند به عراقی‌ها تحویل می‌دهیم و آنها شهدای ما را بعد از جلسات متعدد به ما تحویل می‌دهند و افرادی را که متعلق به خودشان است را نگه می‌دارند.

در مبادله شهدای تفحص افسران عراقی تحت تأثیر روحیه شهادت و ایثار قرار می‌گیرند

نظرجانی در پایان خاطرنشان کرد: در چند جلسه تبادل شهدای تفحص که حضور داشتم شاهد بود که افسران و سربازان عراقی‌ها، استخوان‌های شهدا را به روی خود می‌کشیدند و به راستی پی به عمق بالای جهادی ما برده بودند.

بخش فرهنگ پایداری تبیان

منبع :
خبرگزاری فارس
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :