صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - معجزه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>اروند
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/12/17
بازديد: 8313
معجزه عصای موسی (ع) در اروند

معجزه عصای موسی (ع) در اروند

معجزه عصای موسی (ع) در اروند
گزارش تصویری از عملیات والفجر 8

قسمت سوم :

آخرین سفارشات فرمانده ، قبل از عملیات :
معجزه عصای موسی (ع) در اروند

لحظاتی قبل از شروع عملیات است و فرمانده در حال سفارش کردن و آماده سازی نیروها .

برای دیدن فایل تصویری ، کلیک کنید .

... شب عملیات بچه ها کنار اروند به سجده رفتند؛ سجده ای بسیار طولانی و گرم.محمد مسئول گروهمون که بعدا توی عملیات مهران شهید شد، خطاب به بچه ها گفت:

"امشب به نام خدا و با عصای موسی از نیل عبور می کنیم و خدای این طرف اروند ، همان خدای آن طرف اروند است . توکل خود را به خدا حفظ کنید . هدف اصلی ،عبور از اروند نیست، هدف ما ادای تکلیف است."

یکی از بچه ها گفت: جایی که ما آموزش دیدیم ،عرض و شدت آب ، هیچ یکی این قدر نبود؛ به علاوه با کوسه های اروند چه کنیم؟ اگر کوسه ، بچه ها را در آب زد،چه کنیم؟

محمد جواب داد: "ما امشب به اروند میزنیم چون تکلیف ما ورود به اروند است و نه خروج از آن،ما وارد اروند میشیم اما خارج شدن از آن دست ما نیست؛ بلکه در دست خداست، من امشب وارد آب می شوم؛ تنها برای این که به امام خبر بدهند که بچه ها به خط زدند.برای من همین کافیست و نتیجه با خداست..."

استاد رحیم پور

اعزام نیرو ها برای آغاز عملیات :
اعزام

اینجا که تو به ژرفنای این روایت عجیب پی می بری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است ببین که عصر جاهلیت ثانی چگونه در هم می ریزد و ببین که چه کسانی این راه تاریک را بسوی نور می گشایند ...

برای دیدن نحوه اعزام نیرو ها برای مقابله با کفر ( تصویری ) ، کلیک کنید .

انتقال رزمندگان ، به آن سوی اروند در عملیات والفجر 8 :

در منتهی الیه اروند رود ، در کنار خون ، رزمندگان تازه نفس منتظرند که با قایق ها به آن سوی رود انتقال پیدا کنند و تو در این فکر که چه کسی و چه چیزی ...

برای مشاهده فایل تصویری ، کلیک کنید .

آماده برای عملیات :

بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بند هایی را که رویشان نوشته است زائران کربلا بر پیشانی می بندند . در این جا و در این لحظات دل ها انچنان صفایی می یابد که وصف ان ممکن نیست .

برای همراه شدن با رزمندگان دریا دل و دیدن لحظات با صفا و نورانی آنها ، کلیک کنید .مطالب مرتبط :

آب های اروند بهترین راوی والفجر 8

حکایت اروند و یاران دریا دلش

تنظیم برای تبیان :

بخش هنر مردان خدا - سیفی
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :