صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - بيداري
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>بيداري اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/19
بازديد: 6689
بيداري اسلامي در كلام حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه

بيداري اسلامي در كلام حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه

بيداري اسلامي در كلام حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه
حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، سال گذشته در ديدار با گروه‌هاي مبارز فلسطيني، به تحولات منطقه و مساله فلسطين اشاره كردند و فرمودند: «شكى نيست كه بر اساس حقايقى كه خداى متعال تقدير كرده است، خاورميانه‌ى جديد شكل خواهد گرفت و اين خاورميانه، خاورميانه‌ى اسلام خواهد بود».
به بهانه‌ي «اتفاقات اخير در كشور مصر»، پايگاه اطلاع‌رساني حضرت ‌آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، در ويژه‌نامه‌اي به بررسي تحولات اخير در كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه مي‌پردازد.
در بخش ديگري از اين ويژه‌نامه، «بيداري اسلامي» در كلام حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مرور مي‌شود:

پيروزي مستضعفان، وعده ‌ي الهي
اميد است، به زودي وعده الهى اراده منت بر مستضعفان، تحقق يابد و دست قدرتمند حق تعالى هر چـه سريعتر از آستين ملت هاى مظلوم بيرون آيد و تحول الهى كه در ملت ايران پديد آمده، در همه ملل و نحل به خواست خداوند تعالى تحقق يابد كه دست ستمكاران از جنايت نسبت به مستضعفان جهان كوتاه شود.
به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزى انقلاب 22/11/61

كشورهاى اسلامى از عربده‌هاى شرق و غرب نهراسند
كشورهاى اسلامى و مستضعفان جهان قدرت اسلامى خود را بيابند و از عربده‌هاى شرق و غرب و وابستگان و تفاله‌هاى آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالى و اتكال به قدرت اسلام و ايمان بپاخيزند و دست جنايتكاران را از كشورهاى خود كوتاه نمايند.
صحيفه امام، ج‌15، ص: 61

حق گرفتنى است، قيام كنيد
ما از همه كشورهاى زير سلطه براى به دست آوردن آزادى و استقلال، كاملا پشتيبانى مى نماييم و به آنان صريحا مى گوييم كه حق گرفتنى است، قيام كنيد و ابرقدرت ها را از صحنه تاريخ و روزگار براندازيد. من بارها گفته ام و هم اكنون هشدار مى دهم كه اگر شرق ستم كشيده و آفريقا به خودشان متكى نباشند، تا ابد گرفتارند
به مناسبت سالروز پيروزى انقلاب 22/11/58

صدور انقلاب و بيدارى ملتها
حالا بسيارى از ملتها با ما همراه‌اند. نهضت ما دارد توسعه پيدا مى‌كند، و مى‌رود توى ملتها. ملتهايى كه ببينند كه ملت ايران در مقابل يك قدرت بزرگ ايستاده و پيش برده، يك قدرت شيطانى را كه همه قدرتها دنبالش بودند يك ملتى ايستاده و ايستادگى كرده و پيش برده، ساير ملتها هم گرفتارند ديگر. آنها هم همين گرفتاريهايى كه ما داريم آنها دارند. مصر به دست سادات و جاهاى ديگر هم به دست ديگران. همه ملتها مبتلاى به دولتهايشان هستند. آنها هم مى‌خواهند از زير اين بار بيرون بيايند، وقتى ديدند كه ايران قيام كرد و پيش برد، و لو كشته داد اما پيش برد، ديگران هم همين فكر در مغزشان پيدا مى‌شود. ملتهاى ديگر هم همين معنا را مى‌خواهند. آنها هم همين كار را خواهند كرد.
صحيفه امام، ج‌11، ص: 336

كسى نمى‌تواند با خواست ملتها مخالفت نمايد
امروز ايران اسلامى، به بركت ايمان قوى و تعهد به اسلام و تحول عظيمى كه در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگلهاى منحرف را از كشور خود كوتاه، و به هيچ قدرتى اجازه نمى‌دهد كوچكترين دخالتى در كشور اسلامى ايران نمايد.
و اين خود حجت قاطعى است براى مسلمانان و مظلومان جهان كه با خواست ملتها كسى نمى‌تواند دست تجاوز دراز كند و با آن مخالفت نمايد. و ملتى كه بين ذلت و شهادت، دومى را انتخاب نموده است شكست‌پذير نيست.
صحيفه امام، ج‌19، ص: 342

قيام همه جانبه
اگر امروز قشرهاى مختلف ملتها، از علماى دينى تا گويندگان و نويسندگان و روشن‌بينان متعهد، قيام همه جانبه نكنند و با بيدار كردن توده‌هاى عظيم انسانى- اسلامى به دادِ كشورها و ملتهاى تحت ستم نرسند، كشورهايشان بى‌شك به نابودى و وابستگى همه جانبى بيشتر و بيشتر خواهد كشيد، و غارتگران ملحد شرقى و بدتر از آنان ملحد غربى ريشه حيات آنان را مى‌مكند و شرافت و ارزشهاى انسانى آنان را به باد فنا مى‌سپارند.
صحيفه امام، ج‌19، ص: 344

مسلمانان، در همه بلاد و اقطار عالم بپاخيزند!
و اى مسلمانان در همه بلاد و اقطار عالم بپاخيزيد! واى علماى اعلام جهان اسلام به داد اسلام و بلاد مسلمين و مسلمانان برسيد! و در هر گوشه و كنار، همچون ملت ايران و دولت آن و علما و بزرگان اين سامان، دست رد به سينه ستمكاران غرب و شرق زنيد، و عمال و كارشناسان دروغين و مستشاران نفتخوار آنان را از بلاد خود بيرون بريزيد؛ و همچون سلحشوران ايران، شهادت را بر ذلت و شرف اسلام و انسانى را بر رفاه و عيش چند روزه توأم با خوارى و شرمسارى ترجيح داده، و در ميدان نبرد سياسى و نظامى بر آنان چيره شويد؛ و از هياهوى تبليغاتى آنان باك نداشته باشيد كه خداوند تعالى با شماست: إِن تَنصُروا اللَّهَ ينَصُرْكمُ و يُثبِت أَقدامَكُم.

فريادى از قلب مؤمن
فريادى كه از قلب مؤمن است بر همه چيز غلبه مى‌كند؛ بر كاخ سفيد هم غلبه مى‌كند و غلبه كرده است. و موج اين ايمان در سرتاسر دنيا از زير بار اين ظلمهايى كه در طول تاريخ بر آن شده است، از زير اين بار دارد در مى‌آيد. همه جا نغمه اين است كه ظلم نه. دست تواناى ملتها، ابرقدرتها را به جاى خودشان نشانده و مى‌نشاند.
ملتهاى مستضعف در هر جاى جهان رو به بيدارى هستند، نمى‌پذيرند امروز ديگر آن حرفهايى كه سابق گفته مى‌شد. آن ارعابهايى كه مى‌كردند و كشتيهايى كه مى‌آوردند در اطراف خليج فارس و امثال اينها، يا كارهاى ديگرى كه مى‌كردند، تمام اينها كهنه شده است، ديگر پيش مردم ارزش ندارد. ملتى كه بيرون آمده روز جمعه و مى‌گويد كه «ما براى شهادت آمديم»، آنها را از مردن نترسانيد، اين شهادت است.
ان شاء اللَّه خداوند به همه ملت، ملتهاى اسلامى، قدرت ايمان عنايت كند، و قدرت ايمان ملت ما را روزافزون كند.
صحيفه امام، ج‌19، ص: 290

نسيم بيدارى در سراسر جهان
امروز كه نسيم بيدارى در سراسر جهان وزيدن گرفته و توطئه‌هاى فريباگر ستمكاران تا حدودى فاش شده است، وقت آن است كه دلسوختگان واقعى مظلومان از هر قوم و قبيله و در هر مرز و بوم با قلم و بيان و انديشه و فكر از جنايات ستمگران در طول تاريخ سياه آنان پرده بردارند و پرونده‌هاى تجاوز آنان را به ساكنين اين سياره ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بويژه علما و متفكران اسلام بزرگ يكدل و يك جهت در راه نجات بشريت از تحت سلطه ظالمانه اين اقليت حيله باز و توطئه‌گر كه با دسيسه‌ها و جنجالها سلطه ظالمانه خود را بر جهانيان گسترده‌اند، بپاخيزند و با بيان و قلم و عمل خود خوف و هراس كاذبى را كه بر مظلومان سايه افكنده است بزدايند.
صحيفه امام، ج‌19، ص: 148

صدور انقلاب اسلامى
آيا وقت آن نرسيده است كه ملتهاى اسلامى از جاى خود برخيزند و سردمداران خود را يا در مقابل شرف اسلام خاضع كنند، و يا با آنان همچون ايران عمل كنند؟ آيا حكومتهاى باصطلاح اسلامى در خواب‌اند و نمى‌بينند كه امروز وضع ملتها غير از سابق است؟ نمى‌خواهند بفهمند كه چشم و گوشها باز شده است و فريبكاريهاى از قماش شرقى يا غربى توان خود را از دست داده است؟
نمى‌دانند و نمى‌بينند كه انقلاب اسلامى صادر يا در شرف صدور است، و با تأييدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتيه‌اى نه چندان دور به دست ملت‌هاى اسلامى، بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامى، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهدآمد؟
صحيفه امام، ج‌18، ص: 331

ضرورت بيداري ملتها
بايد با ملتها در ميان گذاشت؛ همان طورى كه در ايران، ملت ايران بود كه فاجعه‌اى كه براى اسلام به دست امريكا و سرسپردگان او- كه رژيم منحوس پهلوى است- پيش مى‌آمد، همين جوانهاى ايران بودند و همين ملت ايران بود و همين ارتش ايران بود و همين نيروهاى دريايى و هوايى و زمينى ايران بود و همين سپاه پاسداران ايران بود و همين جوانهاى بسيج و عشاير ايران بودند كه با هم وظيفه فهميدند، بيدار شدند و با هم مشتها را گره كردند و با مشت، تانكها را از صحنه بيرون كردند. تا ملتها يك همچو بيدارى پيدا نكنند و تا ملتها يك همچو انسجامى پيدا نكنند، بايد بدانند كه محكوم به حكومتهاى فاسد و محكوم به امريكاى جنايتكار و ساير ابرقدرتها هستند. با داشتن آن همه ذخاير، آن همه امكانات.‌
صحيفه امام، ج‌16، ص: 325

زير پرچم پر افتخار اسلام
من اميدوارم كه مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتارى‌هاى خود و منشأ آن را بدرست ادراك كنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتكال به اسلام و در زير پرچم پر افتخار آن از قيد و بندهاى استعمارگران رهايى يابند. مسلمين كه در آستان اين قرن دردهاى جانفرساى خود را يافته، و از قدرتهاى شيطانى بزرگ جز گرفتاريهاى گوناگون و چپاولگريها و جنايات چيزى نديده‌اند، بايد با به هم پيوستگى صميمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزيز به فكر چاره برآيند. چاره، و يا مقدمه اساسى آن است كه ملتهاى مسلمان و دولتها اگر ملى هستند كوشش كنند تا وابستگى فكرى خود را از غرب بزدايند و فرهنگ و اصالت خود را بيابند، و فرهنگ مترقى اسلام را- كه الهام از وحى الهى مى‌گيرد- بشناسند و بشناسانند.
صحيفه امام، ج‌10، ص: 395
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :