صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - ريشه مهدويت و بيداري اسلامي مشترك است
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>بيداري اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/09
بازديد: 7100
ريشه مهدويت و بيداري اسلامي مشترك است

ريشه مهدويت و بيداري اسلامي مشترك است

حجت الاسلام محمد حسن زماني، معاون امور بين الملل حوزه هاي علميه، در نشست خبري با حضور خبرنگاران در مؤسسه آينده روشن مهدويت به ارتباط بيداري اسلامي و دكترين مهدويت اشاره كرد و ابراز داشت: پيوند عميقي بين اين دو موضوع وجود دارد و ريشه مهدويت و بيداري اسلامي مشترك است.

معاون امور بين الملل حوزه هاي علميه، با بيان اينكه پيامبر اكرم(ص) بزرگترين بيدارگر جامعه اسلامي بودند، نقش ائمه اطهار(ع) را در اين راستا مهم ارزيابي كرد و ابراز داشت: بعد از نبي مكرم اين رسالت را ائمه(ع) بر دوش كشيدند و به غفلت زدايي از جامعه پرداختند.

حجت الاسلام زماني، همچنين اضافه كرد: ائمه اطهار(ع) با كار فرهنگي و مبارزه با عوامل خاموشي ملت ها در صدد بيداري امت ها برآمدند و اين راه به دست آخرين بيدارگر بشر حضرت مهدي(عج) ادامه پيدا خواهد كرد.

وي با اشاره به اين مطلب كه علماي فراواني از گذشته تا به حال پرچم بيداري اسلامي و مبارزه با طاغوت را برافراشته اند، خاطرنشان كرد: امام خميني(ره) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران دم از انقلاب جهاني اسلام زد و بيداري كه امروز در كشورهاي منطقه به وجود آمده نشأت گرفته از تفكر ايشان است.

حجت الاسلام زماني، در ادامه مهدويت را يك نظريه بنيادين و تحقق بخش توحيد در عالم دانست و عنوان كرد: در پهنه زمين نه تنها شيعيان بلكه ديگر مذاهب اسلامي نيز اعتقاد به منجي دارند و از سوي علماي اهل سنت بيش از بيست كتاب مستقل در باب مهدويت تأليف شده است.

معاون امور بين الملل حوزه هاي علميه، با بيان اينكه از برخورد متحجرانه با مسئله انتظار بايد پرهيز شود، تصريح كرد: با ايجاد طرحي براي گفتمان ديني و مذاكره بين مذاهب بسياري از برداشت هاي اشتباه از بين مي رود و زمينه اي براي اتحاد در اين زمينه حاصل خواهد شد.

حجت الاسلام زماني، در ادامه خطرات و چالش هايي كه در برابر بيداري اسلامي وجود دارد را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: وقتي نخستين جرقه هاي بيداري در كشورهاي اسلامي زده شد موانع فراواني را پيش روي خود ديد كه برخي از سوي دولت هاي استعماري، برخي از جانب بازماندگان طاغوت ها و برخي نيز آفت هاي دروني اين انقلاب ها بود.

معاون امور بين الملل حوزه هاي علميه، اضافه كرد: بعضي از اين خطرات و راه برون رفت از آنها را با برخي از انديشمندان ومبارزان مصري كه به ايران آمده بودند عنوان كرديم و اميدواريم در اين همايش نيز مطرح شود تا راهي براي به سرانجام رسيدن بيداري اسلامي در جهان باشد.
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :