صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - ايثار و شهادت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي ايثار و شهادت
پربازديدها
صفحه اصلی>ايثار و شهادت
آسيب شناسي انقلاب اسلامي (از ديدگاه امام خميني (ره))
آسيب شناسي انقلاب اسلامي (از ديدگاه امام خميني (ره))

1- خطر نفوذ نااهلان و تسلط متحجرين و منش اخباري گري و فقاهت غير منطبق با زمان و مكان بر اركان انقلاب.

2- خطر بروز احساس نا كارآمدي فقه در اداره جامعه؛ خطر رجعت مجدد انديشه تفكيك دين و سياست.

راديوساز اردوگاه
راديوساز اردوگاه
با شنيدن مارش حمله كركره مغازه راديو سازي اش را پائين كشيده، عازم جبهه شده بود و يك هفته بعد، خانواده، صدايش را از راديو بغداد شنيدند.
«استاد حسن بنا» فقط نام يك خيابان نيست
«استاد حسن بنا» فقط نام يك خيابان نيست
نام رضا استاد حسن بنا براي رهگذراني كه هر روز از خيابان‌هاي شهر عبور مي‌كنند بيشتر به اسم خياباني در محله مجيديه تهران معروف است با پسوند كوچكي از شهيد كه اغلب در نگاه اول چيزي از نام شهيد آن ديده نمي شود. گاها برخي او را با "استاد حسن البنا" مبارز ملسمان مصري الاصل اشتباه مي‌گيرند اما كم تر كسي است كه بداند "استاد حسن بنا" نام شهيدي از شهداي انقلاب است كه در سالهاي تاريك رژيم طاغوت حماسه‌اي جاويدان را خلق كرد.
آمرزش گناهان شهيد
آمرزش گناهان شهيد
در قرآن كريم درباره بخشش گناهان شهيد چنين آمده است.
فالذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لا كفّرن عنهم سيئاتهم و لادخلنهم جناتٍ تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند الله و الله عنده حسن الثواب
پسرك و دسته گل
پسرك و دسته گل
دستهايش مي‌لرزيد. روي مبل رو به روي شوهرش نشست. پيرمرد تلفني با كسي صحبت مي‌كرد. عصباني بود. گوشي را روي تلفن كوبيد. عصايش را برداشت. چند بار طول اتاق را تند و بي‌هدف رفت و برگشت.
وصيت نامه ناصر كاظمي
وصاياييم را به ترتيب زير ذكر مي‌نمايم، اميد است كه تمام دوستان مومن و معتقد درآخرت شفاعت ما را بنمايند
بايد ساخته مي‌شديم!
كتاب شانه هاي زخمي خاكريز، خاطرات يك امدادگر جانباز (صباح پيري)
اول خرداد 61 بود كه به پادگان امام حسين (ع) در تهران رفتيم و من هم شدم امدادگر! دوباره تمرينات سخت و طاقت فرساي بدني آغاز شد، منتهي در پادگان امام حسين (ع) در تهران.
خاطراتي از تفحص شهدا
خاطراتي از تفحص شهدا
طلب علم حتى در جنگ :: يكى از روزها، در منطقه عملياتى والفجر يك در ارتفاع 112 فكه، محورى كه نيروهاى گردان خندق لشكر 27 حضرت رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) عمليات كرده بودند، صحنه بسيار عجيبى ديدم كه برايم جالب و تكان دهنده بود.
اخلاق متعالی در خاطرات شهدا (1)
اخلاق متعالی در خاطرات شهدا (1)
«همت» به محض شنیدن خبر تولد فرزندش، خون شادی رگ های صورتش را سرخ کرد. او همان لحظه دست هایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا! سپاس که تولد فرزندم به اراده ی تو بود او از این پس از آن تو خواهد بود. او را از بندگان صالح درگاهت قرار بده.»
ديدار مقام معظم رهبري با خانواده شهيدان شهرياري و عليمحمدي
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، پنج شنبه شب گذشته (سي ام دي ماه)، با حضور در منزل شهيد...
اصحاب قتلگاه
اصحاب قتلگاه
آن چه مي خوانيد دو خاطره از ماجراي تفحص شهدا در مناطقه فكه به روايت مجيد پازوكي است.
يكي دو روزي مي شد كه شهيدي پيدا نكرده بوديم؛يعني راستش،شهدا ما را پيدا نكرده بودند.گرفته و خسته بوديم.گرما هم بد جوري اذيتمان مي كرد.
همراه يكي از بچه ها داشتيم از كنار گودال قتلگاه شهداي فكه،كه زماني در زمستان سال 61 عمليات والفجر مقدماتي انجا رخ داده بود،رد مي شديم.ناگهان نيرويي ناخواسته مرا به خودش جذب كرد.متوجه نشدم چيست ولي احساس كردم چيزي مرا به سوي خود مي خواند.ايستادم.نظرم به پشت بوته اي بزرگ جلب شد.همراهم تعجب كرد كه كجا مي روم.
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
رفاه با ساز با استكبار منافي با آرمانگرايي -68/04/23
روحيه و آرمان انقلابى، بدين معنى است كه ميل به زندگى راحت و مرفه، جامعه و مسؤولان را به سازشكارى و تسليم در برابر زورگويى قدرتهاى جهانى و غفلت از توطئه‌ى استكبار و بى‌اعتنايى به پيام جهانى انقلاب نكشاند. آن روزى كه خداى نخواسته جمهورى اسلامى، رفاه و آبادى را هدف عمده‌ى خويش
بدن بی سر مدافع حرم به آغوش مادر بازگشت
بدن بی سر مدافع حرم به آغوش مادر بازگشت
شهید بی سر مدافع حرم حضرت زینب س محمد رضا اسماعیلی
از زمان آغاز بحران سوریه در سال 1390 (2011 میلادی) مردم و کشور سوریه شاهد ورود گروه‌های مسلح تروریستی از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای همجوار سوریه به این کشور بوده است.
عوامل رشد و انحطاط فرهنگ ایثار وشهادت با تاکید بر قرآن وسنّت
عوامل رشد و انحطاط فرهنگ ایثار وشهادت با تاکید بر قرآن وسنّت
ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، آثار بسیار مثبت اخلاقی ،اعتقادی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی را در بر دارد . این مقاله، عواملی که موجب رشد و انحطاط فرهنگ ایثار و شهادت بوده را با تاکید بر قرآن و روایت جستجو کرده و هریک از عوامل رشد وانحطاط را مورد بررسی قرار داده است.
ماجرای اخراج افسر عراقی از اردوگاه به درخواست یک اسیر ایرانی
ماجرای اخراج افسر عراقی از اردوگاه به درخواست یک اسیر ایرانی
رعد بدون دستور افسر، فقط از سر کینه شخصی دنبال پاسدارها می‌گشت تا آن‌ها را شکنجه کند. نمی‌دانم چه نفرتی بود که وجود ناپاک برخی از بعثی‌ها را گرفته بود. برای همین می‌خواست تا من پاسدارها را به او معرفی کرده و با تطمیع، جاسوس پروری کند.
حضور رهبر معظم انقلاب در خانة شهيدان «كاركوب زاده»
داشت مي تركيد. حس مي كرد نفسش به سختي بالا مي آيد. هركار مي كرد كه...
ادامه مطالب