صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXlMJTJmOUNFZDUwclUlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
ايثار و شهادت>جانبازان ، ایثارگران و آزادگان
بوی مرگ
بوی مرگ
سفره وحدت
سفره وحدت
همدلی و همزبانی به سبک سید آزادگان
همدلی و همزبانی به سبک سید آزادگان
خاطرات جانباز گلعلی بابایی
خاطرات جانباز گلعلی بابایی
در یگان های پیاده کوچکترین واحد نظامی و رزمی«دسته» است. دسته یک، یکی از دسته های گروهان یکم از گردان حمزه از لشگر 27 محمدرسول الله(ص) بود که در عملیات والفجر8 در جاده ام القصر در عمق 17کیلومتری جبهه دشمن و در نزدیکی مرزعراق با کویت در شب 24بهمن 1364 با ارتش عراق درگیر شد.
من هنوز هفده سالم بود
من هنوز هفده سالم بود
از زبان اسوه های مقاومت(1)
از زبان اسوه های مقاومت(1)
شجاعت بچه های پدافند شیمیایی میان رزمندگان زبانزد بود. در حالی که منطقه آلوده به گازهای سمی و خطرناک بود و همه را تحت الشعاع قرار می داد، بچه های پدافند شیمیایی وارد میدان شده و منطقه را پاکسازی می کردند.
مرگ دسته جمعی در حلبچه
مرگ دسته جمعی در حلبچه
به محض ورود به حلبچه، دیدیم که چه جنایت اسفباری روی داده است. پیر مردی بر روی زمین با حالتی عادی نشسته بود.به خودم گفتم: چه آرامشی دارد و در چه فکریست که به هیچ چیزی توجه نمی کند؟! حال آنکه او خشک شده و مرده بود.
سکوتی ژرف
سکوتی ژرف
روزی در بین تعدادی از برادران بسیجی نشسته بودیم. شهید «نوروزی» هم بود. از جبهه و روحیه رزمندگان سئوال شد. سهراب با حوصله تمام شروع کرد به توضیح وگفتن خاطره، از مسائلی که دیده بود.
سالار جانبازان و هشت سال دفاع مقدس
سالار جانبازان و هشت سال دفاع مقدس

اگر بخواهیم یک نمونه برای آنچه که شایسته‌ماست پیدا کنیم نگاه کنید به دوران دفاع مقدس، ببینید آن جوان‌‌‌هایی که در جبهه بودند، آن پدر و مادرهایی که این جوان‌ها را می‌فرستادند، آن خانواه‌هایی که با شوق و ذوق جبهه را پشتیبانی می‌کردند چه حالتی، چه احساساتی داشتند،
جنگ و اسارت(4)
جنگ و اسارت(4)
جنگ و اسارت(2)
جنگ و اسارت(2)
جنگ و اسارت(5)
جنگ و اسارت(5)
جنگ و اسارت(3)
جنگ و اسارت(3)
خاطراتی از بیژن نوباوه
خاطراتی از بیژن نوباوه
پسرك و دسته گل
پسرك و دسته گل
دستهايش مي‌لرزيد. روي مبل رو به روي شوهرش نشست. پيرمرد تلفني با كسي صحبت مي‌كرد. عصباني بود. گوشي را روي تلفن كوبيد. عصايش را برداشت. چند بار طول اتاق را تند و بي‌هدف رفت و برگشت.
بالاتر از عشق
بالاتر از عشق
دستپاچه مي‌گويم:
لحظه جدايي من
لحظه جدايي من
مبصر كه هول كرده بود «برپا» گفت. دخترها سريع رفتند سرجايشان و ايستادند. خانم مدير اخم كوتاهي كرد و گفت:
عراق به بيانيه ما مبني بر مخالفت با استفاده از سلاح‌ شيميايي هيچ وقت پاسخ نداد.
عراق به بيانيه ما مبني بر مخالفت با استفاده از سلاح‌ شيميايي هيچ وقت پاسخ نداد.
پروفسور آرتورسون گفت: در 27 فوريه سال 1984 پنج نفر از رزمندگان ايراني كه در جنگ با عراق دچار مصدوميت شده بودند در شبي تاريك و سرد به فرودگاه آرلاندو سوئد رسيدند.
صحنه شهادت داوود دانايي
صحنه شهادت داوود دانايي
صبح روز بيستم بهمن ماه ناگهان هواپيما هاي عراقي در منطقه حاضر شده و شروع به بمباران مي كنند.
خاطره اي از شهيد تقي مهدي هداوند
خاطره اي از شهيد تقي مهدي هداوند
تقي مهدي هداوند از سنگر بيرون آمد و لباس هايش را تكاند. از آتش دشمن خبري نبود. گويي آتش بس شده بود. ما هم هيچ عكس العملي نشان نمي داديم. هرازگاه دشمن منطقه را مي كوبيد، اما آن روز هيچ خبري نبود. بچه ها از اين سكوت تقريباً خسته شده بودند. اين مطلب را از لابلاي خنده ها و شوخي هايشان مي شد فهميد. تقي به سراغ بي سيم رفت؛ بي سيم را آماده كرد و صدا كرد:
وصيت نامه شهيد اكبر آقابابايي
وصيت نامه شهيد اكبر آقابابايي
دست از اسلام عزيز بر ندارند و اسلام را كه سالها در غربت بود، ياري كنند و از ولايت تا پاي جان دفاع نمايند و بدانند كه؛ اسلام بدون ولايت يعني اسلام بدون علي (ع).
از سخنان شهيد منوچهر مدق
از سخنان شهيد منوچهر مدق
بدون عشق به اسلام، عشق به امام حسين (ع) انجام دادن وظايف طاقت فرساي پشتيباني از فرزندان اين آب و خاك كه با عشق به جبهه ها آمده‌اند بسيار مشكل است.
وصيت نامه شهيد سيد حسين صدري
وصيت نامه شهيد سيد حسين صدري
بار خدايا! كريما! پروردگارا! امروز شياطين، اسلامِ تو را نشانه گرفته اند و تو خود گفته اي: «إن كيدَ الشيطانَ كان ضعيفا"». پس نصرت خود را بر مجاهدان در راهت عطا بفرما.
احمد شاه علي فردوئي
احمد شاه علي فردوئي
او در سال 1361، به عنوان كارمند در اداره آموزش و پرورش شهرستان قم استخدام شد.
كل صفحات3صفحه1تعداد در هر صفحه