صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - حمله به پايگاه هاي التقدم و تموز
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي هوايي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/28
بازديد: 15785

حمله به پايگاه‌هاي التقدم و تموز

حمله به پايگاههاي التقدم و تموز 

تاريخ سوم مهر ماه 1359را نشان مي داد. چهار روز از شروع جنگ تحميلي مي گذرد و از پايگاه هاي هوايي كشور روزانه بيش از 50 نوبت پروازعملياتي به قصد حمله به پايگاه هاي هوايي، پالايشگاه ها، مخازن سوخت و تاسيسات زيربنايي دشمن انجام مي شود .

در كنار اين پروازها، در اين چهار روز جنگنده هاي رهگير اف 14 نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران همواره درحال حراست و نگهباني از آسمان كشور و دادن پوشش هوايي به جنگنده هاي ديگر هستند. در سه روز گذشته خلبانان تيزپرواز نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، علاوه به حملات گسترده به اكثر مناطق اقتصادي و نظامي عراق موفق به سرنگوني بيش از 20 فروند هواپيماي متخاصم دشمن شده بودند. پدافند قدرتمند كشور نيز نزديك به 15 فروند هواپيماي دشمن را هدف قرار داده بود. ولي اين پايان كار نبود. عراق كه متوجه اشتباه خود شده دست به دامان قدرت هاي بزرگ از جمله شوروي و فرانسه شده بود تا به كمك آنها بتواند جلوي حملات گسترده نيروي هوايي ايران را بگيرد .

طرحي براي حمله اي گسترده

سوم مهر ماه سال 1359، طرحي رسيده بود كه طي آن پايگاه هاي اول و سوم شكاري مامور شده بودند دو پايگاه مهم هوايي دشمن را در عمق خاك دشمن هدف قرار دهند .
پايگاه يكم شكاري مامور بمباران پايگاه هوايي تموز شده بود و پايگاه سوم شكاري مامور بمباران پايگاه هوايي التقدم .
هر دو پايگاه نزديك به هم قرار داشتند. پايگاه تموز در نزديكي پايگاه حبانيه و پايگاه التقدم كه در فاصله اي حدود 74 كيلومتري غرب بغداد قرار داشت .
طرح عملياتي آماده شد. پرواز در اولين ساعات صبح انجام مي شد و زمان بندي به شكلي انجام شده بود كه 10 دقيقه بعد از بمباران پايگاه تموز توسط فانتوم هاي پايگاه يكم شكاري، پايگاه التقدم توسط فانتوم هاي پايگاه سوم شكاري هدف قرار گيرد .

فانتوم هاي پايگاه يكم به سمت هدف پرواز كردند

راس ساعت مقرر 6 فروند فانتوم مسلح به بمب هاي BL775 و MK82 از پايگاه يكم شكاري مهرآباد به پرواز در آمدند. فانتوم ها بلافاصله ارتفاع خود را تا حد ممكن افزايش دادند و با عبور از شمال قم به سمت كميجان و سپس فيروزان و در نهايت بر روي شهر كرمانشاه رسيدند كه در اين جا با دوفروند تانكر سوخت رسان ملاقات كرده و اقدام به سوخت گيري هوايي نمودند. جنگنده ها پس از سوخت گيري، با كاهش تدريجي ارتفاع به سمت مرز حركت كردند و با عبور از روي شهر كرند ارتفاع را تا حد ممكن كاهش داده و با عبور از روي نفت شهر وارد خاك عراق شدند. به دليل تغييرات زيادي كه جنگنده ها در مسير خود داده بودند، امكان رهگيري بسيار پايين آمده بود و آنها بدون هيچ مشكلي به پيش مي رفتند .

پايگاه هوايي تموز در هم كوبيده شد

تا پايگاه تموز چندين مايل بيشتر نمانده بود كه ليدر دسته اعلام آماده باش نمود. جنگنده ها در يك چشم برهم زدن به بالاي سر پايگاه رسيده بودند. پدافند پايگاه كه تازه متوجه موضوع شده بود، از هر طرف به سمت جنگنده ها شليك مي كردند. خلبانان متوجه هواپيماهاي عراقي شدند كه در جلوي شيلتر و رمپ پروازي پارك شده اند و با فرمان ليدر حمله آغاز شد. فانتوم ها دو به دو به سمت هر هدف روانه شدند و در كم تر از چند ثانيه آتش سرتاسر پايگاه تموز را در خود گرفت. تعدادي از جنگنده هاي دشمن بر روي زمين منهدم شدند. يكي از آشيانه هاي اصلي پايگاه دقيقا هدف قرار گرفته بود؛ به طوري كه سقف بتوني آن سوراخ و منهدم شده بود .
درنگ جايز نبود با فرمان ليدر دسته هر دسته دو فروندي بعد از رها كردن بمب ها به سمت مرز گردش مي كردند و از معركه دور مي شدند. اين حمله با موقيت كامل انجام پذيرفت و حتي كوچك ترين تيري به جنگنده ها اصابت نكرد. فانتوم ها به سرعت پيش مي آمدند. در اين سوي مرز جنگنده هاي اف 14 وارد عمل شده بودند و آماده حمايت از فانتوم ها بودند. دقايقي بعد فانتوم ها همگي بدون كوچك ترين مشكلي وارد مرز شده بودند و درحال سوختگيري براي بازگشت به پايگاه بودند .

در آن سوي ايران در پايگاه هوايي همدان نيز اتفاقاتي افتاده بود. جنگنده ها به پرواز درآمده بودند. هدف فانتوم هاي پايگاه سوم شكاري، پايگاه بزرگ التقدم بود. پايگاه التقدم داراي باندهاي پروازي بلند بود و همچنين داري مخازن سوخت تامين كننده سوخت مورد نياز پايگاه هاي همجوار. همچنين اكثر بمب افكن هاي عراقي در اين پايگاه نگهداري مي شدند .
با توجه به گستردگي اين پايگاه از همدان 8 فروند فانتوم بايد به پرواز در آمده بود. فانتوم بدين شكل آرايش يافتند : 5 فروند فانتوم دي كه از سريع ترين جنگنده هاي نيروي هوايي به شمار مي آمد و 3 فروند فانتوم ئي .
تمامي فانتوم هاي مجهز به بمب هاي BL775 و MK82 بودند كه 2 فروند از فانتوم هاي ئي مجهز به موشك هاي هوا به هواي راداري و گرماياب بودند تا در صورت حضور گشتي هاي دشمن بتوانند براي محافظت از فانتوم ها با آنها درگير شوند .
جنگنده ها پس از پرواز از پايگاه با ارتفاع متوسط از جنوب شهر سقز گذشته و با عبور از روي كرمانشاه به ايلام رسيدند. در اين نقطه فانتوم ها شروع به كاهش ارتفاع نمودند و در نهايت با حداكثر سرعت و حداقل ارتفاع با عبور از روي شهر مرزي   صالح آباد وارد خاك عراق شدند .
هواپيماها براي اين كه رهگيري نشوند با تمام توان پيش مي رفتند. در عين حال       عراقي ها نيز انتظار نداشتند كه به فاصله ده دقيقه پس از حمله به تموز به التقدم نيز حمله شود . آنها نمي توانستند تصور اين موضوع را نيز بكنند و اين شايد بخاطر ضعف هوايي آنان بود كه حتي بارها در تقابل با هواپيماهاي ايراني فرار را ترجيح به درگيري مي دادند .

فانتوم به پايگاه رسيدند، در اولين اقدام باند منهدم شد

هدف همان طور كه عنوان شد بيش از70 كيومتر از غرب بغداد فاصله داشت و اين كار را براي خلبانان مشكل مي كرد زيرا آنها بايد از نزديكي دو پايگاه الرشيد و حبانيه عبور مي كردند كه اين خود خطر برخورد احتمالي با گشتي هاي هوايي عراق را بدنبال داشت. همچنين با حمله به پايگاه تموز پدافند آن منطقه هوشيار شده بود و بايد تا حد ممكن از آنها دوري كرد .
فانتوم ها با عبور از شمال بغداد با گردش به سمت پايگاه هوايي التقدم از جنوب پايگاه حبانيه به سمت آن حركت كردند. ثانيه هايي نگذشته بود كه فانتوم ها به چند مايلي پايگاه التقدم رسيده بودند. پدافند آن جا هوشيار شده بود و همزمان آژير هوايي نيز در به صدا در آمده بود و شكاري هاي آنها قصد پرواز و مقابله با هواپيماهاي ايراني را داشتند. ليدر كه متوجه اين موضوع شده بود بلافاصله به دو فروند از فانتوم ها فرمان داد باند را بمباران كنند. خلبانان دو فانتوم به صورت خطي آرايش گرفتند و به باند حمله كردند و در كم تر از چند ثانيه 12 بمب 500 پوندي را بر روي باند فرودگاه فرو ريختند. گفتن از حجم خسارات وارد شده به باند در همين حد كفايت مي كند كه باند پايگاه التقدم تا ماه ها بعد از اين حمله بلااستفاده شده بود و علت آن دقت بالاي خلبانان در بمباران باند بود كه توانسته بودند يكي از بزرگ ترين باندهاي پروازي عراق را به طور كامل نابود سازد .

هواپيماها بر روي زمين يكي پس از ديگري هدف قرار مي گرفتند ولي ...

ليدر متوجه يك فروند آنتونف 26 بر روي زمين مي شود كه با شيرجه، دو تير بمب بر روي آن فرو مي ريزد و آن را منهدم مي كند. بر روي پايگاه التقدم غوغايي بر پا بود و فانتوم ها اكثر نقاط پايگاه را هدف قرار دادند كه از آن جمله مي توان به هدف قرار دادن دو فروند ميگ 23 عراقي كه در رمپ پروازي بودند اشاره نمود .
پدافند از هر طرف شليك مي كرد و اين شليك ها چون بي هدف و به هر سويي بود مي توانست بسيار خطرناك باشد. در همين حين دو فروند فانتوم براي زدن مخزن سوخت به سمت آن شيرجه رفتند خلبانان ارتفاع خود را كم كرده و مخزن سوخت موجود در پايگاه كه يكي از منابع تامين سوخت بود را هدف قرار دادند و با شنيده شدن صداي انفجار مهيب اين مخزن حجم آتش در پايگاه بسيار زياد شده بود كه ليدر بلافاصله دستور بازگشت فانتوم ها را به سمت مرز صادر نمود كه در همين موقع يكي از فانتوم ها هدف پدافند دشمن قرار گرفت و به ناگه ارتفاع خود را از دست داد ولي خلبان با مهارت خود توانست هواپيمايي را كه در ارتفاع كم پرواز مي كرد هدايت كند و از سقوط ناگهاني آن جلوگيري كند. جنگنده ها اينك چندين مايل از هدف فاصله داشتند كه ليدر شروع به بررسي فانتوم آسيب ديده نمود و متوجه شده به اثر اصابت گلوله توپ هاي ضد هوايي به فانتوم يكي از موتورهاي آن به طور كامل از كار افتاده و به همين دليل خلبان فانتوم آسيب ديده نمي توانست با حداكثر سرعت به راه خود ادامه دهد. در همين زمان نيز با اعلام حمله هوايي از سوي پايگاه التقدم چهار فروند جنگنده رهگير ميگ 21 از پايگاه هوايي كركوك به قصد سرنگوني فانتوم ها به پرواز درآمدند .

اسكورت فانتوم و حمله ميگ ها

ليدر بايد چاره اي مي انديشيد پس به ليدر دسته دو فروندي كه جنگنده هاي آنان مسلح به موشك هاي هوا به هوا فرمان داد تا فانتوم آسيب ديده را تا مرز اسكورت نمايند. سپس خود به همراه 4 فروند ديگر با تمام سرعت به سمت مرز حركت كردند .
رادارهاي فانتوم هاي ئي بكار افتاده بود. اينك جنگنده ها تا مرز فاصله زيادي را داشتند ولي تهديدها همچنان ادامه داشت. در همين حين خلبان يكي از فانتوم ها توسط سيستم درختي رادار خود موفق به شناسايي 4 فروند ميگ 21 عراقي در فاصله 55 كيلومتري شد كه از سمت شمال به طرف آنها مي آمدند .
خلبان كه مي دانست با نزديك شدن ميگ ها احتمال هدف قرار گرفتن هواپيماي آسيب ديده 100 درصد مي باشد به خلبانان فانتوم با گردشي به سمت شمال به جنگ با چهار فروند هواپيماي دشمن رفت .
خلبان هواپيماي ديگر مي دانست كه جنگيدن با چهار فروند هواپيماي دشمن با يك فروند كار آساني نيست. پس بلافاصله او نيز به سمت هواپيماهاي دشمن گردش نمود و موفق به قفل راداري روي يكي از ميگ ها شده و يك تير موشك به سمت آنها شليك كرد. ليدر ميگ ها كه متوجه اين موضوع شد بلافاصله دستور داد جنگنده ها از هم جدا بشوند. متاسفانه موشك به خطا رفت و در 3 كيلومتري يكي از ميگ ها منفجر شد. جنگ بر روي آسمان شروع شده بود دو هواپيماي ايراني با چهار هواپيماي عراقي .

فانتوم هدف قرار مي گيرد، ميگ منهدم مي شود

دو فروند ميگ به سمت فانتوم فرمانده حركت كردند و درست در پشت سر او قرار گرفته و آماده شليك بودند. خلبان با تمام شدت به چپ چرخيد و با كاهش ارتفاع ناگهاني موفق شد يكي از ميگ ها را جا بگذارد و آن را دقيقا در جلوي خود قرار دهد. او آماده شليك به سمت ميگ بود كه ميگ دوم درست پشت سرش قرار گرفت و دو تير موشك R-13 به سمت او شليك نمود. موشك اول به خطا رفت ولي موشك دوم درست به موتور برخورد كرد. ولي معجزه اي رخ داده بود موشك با برخورد به دهانه موتور منفجر نشد فقط به اثر ضربه كه وارد كرده بود قسمت پس سوز را از بين برده، با دم انتهاي برخورد كرده و به دهانه يكي از موتورها آسيب رسانده بود .
در لحظه برخورد، هواپيما تكان شديدي خورد و خلبان متوجه برخورد موشك شده بود. با توجه به اين كه موشك منفجر نشده بود هواپيما كاملا مي توانست پرواز كند ولي به دليل آسيب ديدن دم، ديگر قادر به مانور براي تعقيب و گريز نبود و هر آن با يك حركت نادرست احتمال كنده شدن دم مي رفت .
خلبان فانتوم ديگر در همين حين درست پشت سر ميگ قرار مي گيرد. خلبان عراقي كه غافل از پشت سر خود مي خواست بداند كه چه بلايي سر فانتوم ايراني آورده، كه يك تير موشك حرارتي به سمت او شليك مي شود. موشك با رفتم به داخل اگزوز موتور عمل مي كند و ميگ عراقي در دم در هوا منفجر مي شود .
به نظر مي رسيد خطر تا حدودي از بين رفته . ليدر از خلبان فانتوم ديگر مي خواهد تا به كنار او آمده و خسارت وارد را برآورد كند ولي ميگ ها نمي خواستند بدون شكار بروند .

خلبان فانتوم به شدت آسيب مي بيند، ميگ دوم هم هدف قرار مي گيرد

ناگهان يك ميگ ديگر اقدام به برش مسير فانتوم فرمانده مي كند و با گردش به سمت چپ هواپيماي ليدر را توسط توپ 23 ميلمتري جنگنده خود هدف قرار مي دهد. تيرها از دماغه شروع به برخورد مي كنند تا اين كه شيشه طلقي كابين عقب برخورد كرده و پنجره را منهدم مي كنند . خلبان از ناحيه دست و پاي سمت چپ به شدت آسيب مي بيند. قسمتي از رادار جنگنده، سيستم كنترل آتش و سيستم ارتباط راديويي از كار مي افتد. همچينين سيستم تهويه جنگنده به طور كل از كار مي افتد .
خسارت بسيار بالا بود . اكثر سيستم ها از كار افتاده و جنگنده به سختي به پرواز ادامه مي داد. در اين زمان فانتوم آسيب ديده كه بر روي پايگاه هدف پدافند قرار گرفته بود نيز از مرز گذشته و خود را براي فرود اضطراري آماده مي كرد .
خلبان فانتوم ديگر بلافاصله به سمت ميگ گردش مي كند و اقدام به رهگيري آن مي نمايد و در فاصله كمي از فانتوم آسيب ديده موفق به رهگيري و هدف قرار دادن آن  مي شود . او بلافاصله گردش كرده و به سمت هواپيماي فرمانده باز مي گردد .

اف 14ها آماده شكار مي شوند

در اين هنگام شكاري هاي اف 14 نيز وارد معركه شده بودند كه رادار مرزي عراق به ميگ ها خبر ورود اف 14 ها را مي دهد. خلبانان عراقي كه مي دانستند در 3 روز گذشته دست كم 15 فروند از هواپيماهاي آنها توسط اف 14 ها هدف قرار گرفته اند، پا به فرار مي گذارند . فانتوم آسيب ديده با همراهي فانتوم ديگر موفق به عبور از مرز مي شود و به سمت پايگاه حركت مي كنند. با نزديك شدن به پايگاه رادار اعلام مي كند كه به پايگاه حمله هوايي شده. درنگ جايز نبود هم فانتوم آسيب ديده قادر به پرواز بيشتر بود و نه سوختي باقي مانده بود .

فرود اضطراري در قصرشيرين و ثبت يك حماسه

جنگنده ها گردش كرده و بالاجبار در باند كمكي قصرشيرين فرود مي آيند. شهر قصرشيرين و فرودگاه كمكي زير آتش شديد توپخانه عراق بود. بلافاصله بعد از فرود هواپيماها، براي مصون ماندن از ديد گشتي هاي عراقي به داخل آشيانه برده مي شوند. با آرام شدن اوضاع خلبان هلي كوپترجهت انتقال خلبانان به منطقه اعزام مي شود كه خلبان آسيب ديده به بيمارستان منتقل شده و مابقي به پايگاه عزيمت مي كنند .
در حمله موفق به پايگاه هاي تموز و التقدمف دست كم 9 فروند هواپيماي جنگنده و بمب افكن عراقي بر روي زمين منهدم مي شوند. اكثر آشيانه هاي موجود در اين دو پايگاه از بين مي روند و يا خسارات زيادي مي بينند. مخزن بزرگ سوخت پايگاه التقدم به طور كل منهدم مي شود و همچنين باند فرودگاه التقدم نيز به طور كل منهدم و غير قابل استفاده مي شود .
با حمله به اين دو پايگاه، حجم حملات بمب افكن هاي عراقي به طرز فاحشي كاهش يافت و برگ زرين ديگري به افتخارات نيروي هوايي و خلبانان تيزپرواز آن اضافه مي شود .

منبع:پايگاه اطلاع رساني هوانوردي وهوا فضا ي پارسي

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :