صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - نبرد
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي هوايي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/27
بازديد: 16466

نبرد هوايي غير منتظره


بيست و پنج روز از شروع جنگ تحميلي مي گذشت. نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين مدت ضرباتي مهلك بر پيكره رژيم بعثي وارد كرده بود. در همين زمان تعدادي از بهترين هاي نيروي هوايي نيز به درجه رفيع شهادت نائل آمده بودند
.

در سه هفته اول جنگ، به دليل شكار تعداد زيادي از هواپيماهاي عراقي در نبردهاي هوايي، اكثر خلبانان دشمن از درگيري با خلبانان ايراني هراس داشتند و سعي مي كردند در صورت مشاهده هواپيماي ايراني درگير نشوند. در پايگاه هاي نيروي هوايي، پست فرماندهي به قلب پايگاه تبديل شده بود و پرسنل غيور همه ساعته مشغول طراحي عمليات و مبادله اطلاعات با ديگر پايگاه ها بودند. خستگي در چهره تك تك افراد مشهود بود ولي همگي با روي باز و پشتكار مثال زدني مشغول كار بودند .
در اين زمان خلبانان شجاع نيروي هوايي همه روزه با پرواز بر روي مناطق عملياتي و يا پروازهاي برون مرزي، به دفاع از كشور عزيزمان مي پرداختند. با توجه به حملات پي در پي نيروي هوايي عراق به مناطق مسكوني ايران، نيروي هوايي نيز تصميم بر اين گرفته بود كه اقدام به بمباران پايگاه هاي هوايي عراق نمايد .

طراحي عمليات
طراحي عملياتي جديد شروع شده بود و پايگاه هوايي كركوك بايستي مورد حمله قرار مي گرفت. تمامي مراحل حمله همچنين مواضع و مشكلات مورد بررسي قرار گرفت و براي هر مشكل راه كاري نيز انديشيده شد. حتي براي حوادث پيش بيني نشده و شرايط اضطراري نيز راه حل هاي مناسب در نظر گرفته شد. تمامي نقاط نشانه و علايم نيز بر روي نقشه پياده شد تا خلبانان به وسيله آن بتوانند راحت تر هدف را پيدا و آن را نابود نمايند. قرار شد هواپيماها در ارتفاع پائين به پرواز درآيند تا از گزند رادارهاي دشمن در امان بمانند. در اين حالت چون دشمن هواپيماي رهگير كه داراي رادار جستجوگر باشد در اختيار نداشت، نمي توانست اهدافي را كه در ارتفاع پست پرواز مي كردند شناسايي كند. غافلگيري يكي از اصول مهم بود. پس قرار شد اگر در ابتداي ورود به خاك عراق هواپيماها شناسايي شدند، برگشته و عمليات به موقع ديگري موكول شود .

پيش بيني هاي لازم براي درگيري هوايي انجام شد

در صورتي كه مجبور به درگيري شدند، ابتدا بمب ها را فرو ريخته تا هواپيما سبك تر شده و سپس اقدام به درگيري هوايي نمايند. به دليل اين كه قرار بود هواپيماها در ارتفاع پائين وارد خاك عراق شوند، مقرر شد درصورت درگيري هوايي خلبانان هرگز سرعت را كم تر از 650 كيلومتر در ساعت نكنند و بسيار مراقب باشند كه در گردش هاي سريع، با زمين برخورد نكنند، از طرفي پرواز با سرعت بالا نيز خطرات خود را داشت زيرا چون ارتفاع كم بود و سرعت بالا، فرامين هواپيما با كوچك ترين حركتي هواپيما را حركت مي داد و باعث مي شد هواپيما از كنترل خارج شود و سانحه به وجود آيد .
همچنين قرار شد اگر هواپيماها در نزديكي هدف با شكاري هاي دشمن برخورد كردند، ابتدا هدف را بمباران كرده سپس با شكاري هاي دشمن درگير شوند. مدت زمان پرواز نيز 16 دقيقه زمان رفت و 12 دقيقه زمان بر گشت يعني مجموعا 28 دقيقه در نظر گرفته شده بود .

خلبانان انتخاب شدند
با پايان طراحي عمليات، به دليل حساسيت بالاي عمليات قرار شد ليدر دسته پروازي يكي از با تجربه ترين خلبانان شكاري باشد و استارت عمليات نيز توسط اف 5 هاي پايگاه شكاري تبريز انجام پذيرد .
براي اين پرواز سرگرد خلبان "جوادپور" به عنوان ليدر و ستوان "شيرازي" به عنوان شماره دو انتخاب شدند . زمان عمليات نيز صبح روز 25 مهر ماه سال 59 تعيين شد .
خلبانان منتخب چند ساعت قبل از شروع عمليات به اتاق توجيهات قبل از پرواز رفته و شروع به مطالعه و تشريح عمليات نمودند و پس از توجيه كامل و توضيحاتي كه ليدر دسته داد، آماده شدند .
هر دو خلبان بلافاصله به اتاق تجهيزات رفته و با تحويل گرفتن وسايل پرواز و پوشيدن لباس ضد فشار، رهسپار آشيانه ها شدند تا سوار بر مركبان آهنين بال خود به سوي منطقه عملياتي راهي شوند. هماهنگي هاي لازم با پدافند مرزي انجام پذيرفته بود. با اشاره دست خلبانان موتورها يكي پس از ديگري روشن شدند. هواپيماها در سكوت كامل راديويي به سمت ابتداي باند تاكسي كردند (حركت كردند) و پس از چند لحظه در دل آسمان بيكران قرار گرفتند. اين سكوت راديويي به اين خاطر بود كه دشمن نتواند از طريق شنود از اين عمليات آگاهي پيدا كند .

هواپيما به سمت هدف به پرواز درآمدند

ساعت 8 صبح بود خلبانان به دليل اين كه سوخت كم تري مصرف كنند تا در برگشت دچار كمبود سوخت نشوند، بلافاصله بعد از پرواز ارتفاع خود را به حدود 15000 پا رسانده و سرعت را نيز 400 نات تنظيم كردند. هواپيما ها دل آسمان را مي شكافتند و با ارتفاع گرفتن به مرز نزديك شدند. با نزديك شدن به مرز خلبانان بلافاصله ارتفاع خود را به حداقل ممكن رسانده و با افزايش سرعت به ميزان 900 كيلومتر از مرز گذشته و وارد خاك عراق شدند. همه چيز به خوبي پيش مي رفت كه ناگهان دو هواپيماي دشمن در آسمان پيداي شان شد. دو فروند هواپيماي سوخو 20 عراقي كه از بمباران مواضعي در داخل خاك ايران باز مي گشتند. با مشاهده هواپيماهاي ايراني ارتفاع خود را كم كرده و با سرعت و پنهان از ديد خلبانان درحال تعقيب آنها بوده و مترصد فرصتي بودند تا به وسيله مسلسل، هواپيماهاي ايراني را هدف قرار دهند .
در هنگام جلسه سرگرد جوادپور به شماره دو تاكيد كرده بود كه در هنگام پرواز در خاك عراق با دقت به آسمان نگاه كند تا خطري آنها را تهديد نكند .

خلبان شماره دو متوجه هواپيماي عراقي شد

خلبان شماره دو در يك لحظه متوجه شد كه هواپيماهاي دشمن درحال تعقيب شماره يك هستند و در همين هنگام نيز يكي از سوخوها با فاصله شروع به تيراندازي به سمت هواپيماي جوادپور (شماره يك ) كرد .
شيرازي بلافاصله سكوت راديويي را شكسته و در راديو فرياد مي زند :
-
شماره يك ... هواپيماي دشمن درست پشت سر شماست سريعا مهمات را رها كن و برگرد به سمت چپ دشمن در پشت سرت كمي بالاتر .
جوادپور كه متوجه موقعيت دشمن شده بود، بلافاصله بمب ها را رها كرد، هواپيما كه سبك تر شده بود با چالاكي بيشتري آماده نبرد بود .
جوادپور به شماره دو گفت :
-
سرعت آنها زياد است و درحال جلو افتادن از من هستند شما پس سوزهاي هواپيمايت را روشن كن و به من پوشش بده تا من درگير شوم .
هواپيماي شماره دونيز با رها كردن مهمات اين كار را انجام مي دهد .

اولين هواپيماي دشمن منهدم شد
جوادپور بلافاصله فلپ هواپيما را در حالت مانور قرار داده و سرعت هواپيما را به صورت ناگهاني كم مي كند. خلبان عراقي انتظار چنين كاري را نداشت و همچنين داراي مهارت بالايي در خلباني نبود كه بتواند سرعت هواپيما را كم كند، با گردش به سمت راست به سرعت از هواپيماي شماره يك رد شد .
شماره يك نيز بلافاصله به سمت راست گردش نمود و بي درنگ حدود 500 متر ارتفاع گرفت. در اين هنگام شماره يك دقيقا پشت سر دشمن بود. هواپيماي شماره دو نيز بلافاصله موقعيت گرفت و خود را آماده حمايت و پشتيباني از جواد پور كرد. هواپيماي شماره يك به قدري به سوخوي عراقي نزديك شده بود كه امكان استفاده از موشك را نداشت پس فورا مقداري فاصله گرفته و آتش مسلسل خود را بر روي هواپيماي دشمن گشود. ثانيه هايي بعد سوخوي عراقي به گلوله اي از آتش تبديل شده بود و خلبان آن بلافاصله اجكت كرده و خود را نجات داد .

نوبت به هواپيماي دوم عراقي رسيده بود تا ...

شماره يك با گردشي سريع به دنبال هواپيماي ديگر عراقي رفت. فاصله او با هواپيماي دشمن زياد بود. هواپيماي شماره دو به او اطمينان داد كه نگران پشت سر خود نباشد زيرا كه او مراقب همه چيز است. هواپيماي عراقي با حداكثر سرعت درحال فرار بود .
هواپيماي شماره يك لحظه به لحظه به هواپيماي عراقي نزديك تر مي شد. عقربه بنزين به خلبان نشان مي داد كه اگر بيشتر از 20 ثانيه به تعقيب ادامه بدهد براي برگشت با مشكل مواجه مي شود. خلبان شماره يك آخرين تلاش خود را كرد و موتورهاي هواپيما را به آخرين قدرت خود رساند. در اين هنگام خلبان بخت برگشته عراقي اشتباه بزرگي را انجام داد و با گردشي بچه گانه خود را در تيررس شماره يك قرار داد. جوادپور كه منتظر اين فرصت بود با شليك بي امان مسلسل هواپيماي دوم را نيز سرنگون كرد .
سوخت هواپيما عامل نگراني
سوخت هواپيما در شرايط بسيار بدي قرار داشت. خلبانان اكنون در عمق 180     كيلومتري خاك عراق بودند. هر دو بلافاصله گردش كرده و به سوي مرزهاي كشورمان به راه افتادند . چيزي به مرز نمانده بود. شماره دو از لحاظ سوخت مشكلي نداشت ولي شماره يك به دليل استفاده زياد از حالت پس سوز دچار كمبود سوخت بود و نمي توانست خود را به پايگاه برساند. جواد پور (شماره يك) طي تماسي راديويي با شيرازي (شماره 2) به او اطلاع داد كه به دليل كمبود سوخت امكان برگشت به پايگاه اصلي را ندارد و بايد در يكي از پايگاه هاي كمكي فرود بيايد و از او خواست كه به سمت پايگاه رفته و همزمان به رادار اطلاع دهد تا مشكلي براي فرود در پايگاه كمكي نداشته باشد. شماره دو بلافاصله از او جدا شده و با حركت به سمت كشور از مرز گذشته و موضوع را به اطلاع رادار مي رساند. هماهنگي هاي لازم انجام مي پذيرد تا شماره يك در فرودگاه كمكي فرود آيد .

دلهره و اضطراب تا زمان فرود ادامه دارد

تمام پرسنل دچار دلهره و اضطراب بودند كه آيا شماره يك مي تواند به سلامت فرود آيد يا نه؟ در اين سو شماره يك ارتفاع خود را زياد كرده بود تا سوخت كم تري مصرف كند و بتواند از مرز بگذرد و اين خود تهديدي برايش بود زيرا رادارهاي پدافند مرزي عراق به راحتي مي توانست او را رهگيري و سرنگون كند ولي چاره اي نبود. سرانجام اين خوان هم به پايان رسيد. جواد پور موفق شد كه از مرز گذشته و وارد خاك كشورمان شود ولي آيا درجه بنزين عدد 700 پوند را نشان مي دهد و اين مقدار براي رسيدن به پايگاه كمكي كافي بود. موتورهاي هواپيما وقتي باك بنزين كم تر از 600 پوند بنزين داشته باشد خاموش مي شود. در اين سو و در پايگاه اصلي همه اضطراب داشتند. فرمانده پايگاه با چهره اي گرفته مرتب به اين سو و آن سو مي رفت و به ساعت خود نگاه مي كرد. معاونت عمليات پايگاه مرتب با فرودگاه كمكي تماس مي گرفت ولي خبري از جوادپور نبود. سرانجام بعد حدود يك ساعت از فرودگاه كمكي خبر مي رسد كه هواپيماي شماره يك به سلامت فرود آمده است. صداي تكبير خلبانان بلند مي شود و همگي خوشحال از اين موضوع هستند. در همين هنگام از رادار مرزي تماسي با پايگاه برقرار مي شود بدين مضمون كه هواپيماهاي دشمن كه براي بمباران مناطق مسكوني آمده بودند با رها كردن بمب هاي خود در مناطق غير مسكوني پا به فرار گذاشتند .

درجه تشويقي براي خلبانان و هراس نيروي هوايي عراق

فرمانده پايگاه بلافاصله دستور مي دهد هواپيمايي به فرودگاه كمكي رفته و خلبان را به پايگاه انتقال دهد و همچنين خلباني براي بازگرداندن هواپيما به پايگاه نيز به محل اعزام شود. دقايقي بعد سرگرد جوادپور خلبان هواپيماي شماره يك توسط هواپيما در پايگاه فرود مي آيد و مورد استقبال فرمانده پايگاه و پرسنل قرار مي گيرد .
در همين زمان فرمانده پايگاه طي تماسي با فرمانده محترم نيروي هوايي ضمن تشريح اين عمليات در خواست يك درجه تشويقي براي خلبانان مي كند كه مورد موافقت قرار مي گيرد و هر دو خلبان مفتخر به دريافت يك درجه تشويقي مي شوند .
پس از ظهور عكس هاي گرفته شده از دوربين هواپيماي شماره يك اوج كار مشخص مي شود كه چگونه يك فروند هواپيماي اف 5 توانسته است با استفاده از مسلسل دو فروند هواپيماي دشمن را سرنگون كند .
هواپيماهاي عراقي از ترس هدف قرار گرفتن توسط خلبانان شجاع نيروي هوايي، تا چند روز جرات حضور بر فراز خاك كشورمان را نداشتند .
پايگاه اطلاع رساني هوانوردي وهوا فضا ي پارسي

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :