صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - نبرد هوايي در منطقه غرب
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي هوايي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/27
بازديد: 16365

نبرد هوايي در منطقه غرب

بردهاي هوايي در منطقه مرزي غرب

رزمندگان آماده شكستن حصر آبادان بودند

رزمندگان اسلام در تلاش بودند تا به هر نحوه ممكن، حصر آبادان را شكسته و نيروهاي دشمن را عقب بزنند. اين كار بايد انجام مي شد ولي مشكل بزرگ تهاجم هاي گاه و بي گاه دشمن از طريق هوا بود .
به همين جهت تصميم گرفته شد كه نيروي هوايي پوشش لازم را در آسمان به نيروي هاي خودي بدهد. به همين منظور يك نفر افسر اطلاعات و عمليات نيروي هوايي به منطقه اعزام شد تا در هنگام تهاجم هوايي دشمن، به گشتي هاي خودي مختصات منطقه را اطلاع دهد تا آنان خود را براي درگيري آماده كنند .
اين پروازها از نيمه اول ارديبهشت ماه سال 1360 آغاز شده بود و روزانه گشتي هاي نيروي هوايي آماده نبرد هوايي با هواپيما و هلي كوپترها دشمن بودند .

براي پوشش هوايي فانتوم ها به پرواز در آمدند

روز پنجم ارديبهشت سال 1360 طبق روال هميشه قرار شد دو فروند جنگنده فانتوم مسلح به موشك هاي هوا به هوا به پرواز درآيند و وظيفه گشت هوايي منطقه را برعهده گيرند .
در توجيهات قبل از پرواز ذكر شد كه محل عمليات مرزهاي غربي كشور است و تانكر سوخت رسان نيز در نزديكي محل حضور دارد. بعد از توجيهات، خلبانان به اتاق تجهيزات رفته و سپس به سمت آشيانه هواپيماها حركت كردند. راس موعد مقرر دو فروند فانتوم از پايگاه سوم شكاري به هوا برخاستند. همزمان نيز يك فروند تانكر سوخت رسان نيز با پرواز از پايگاه يكم به نزديكي محل گشت هوايي اعزام شد. منطقه عملياتي برفراز نيروهاي رزمنده اسلام بود .
جنگنده ها با رسيدن به نقطه ايذايي، با تغيير فركانس آماده تماس افسر رابط شدند. لحظاتي بعد صداي افسر رابط شنيده شد كه با صدايي بلند درخواست كمك مي كرد و مي گفت هلي كوپترهاي دشمن آنها را زير رگبار گرفته اند .
درنگ جايز نبود. جنگنده ها بلافاصله تغيير سمت داده و به سرعت به سوي منطقه عمليات رهسپار شدند. لحظاتي بعد از قسمت شمال غربي منطقه عملياتي وارد صحنه شدند و با مشاهده هلي كوپترهاي دشمن، آنها را زير رگبار مسلسل گرفتند. جنگنده ها از هر طرف به سمت پرنده هاي دشمن شليك مي كردند و دشمن كه توانايي مقابله با جنگنده هاي ايراني را نداشت، پا به فرار گذاشت . نيروهاي پدافندي دشمن كه متوجه حضور جنگنده هاي ايراني شده بودند، از هر طرف به سمت آنها شليك مي كردند. حالا نوبت يگان هاي زميني دشمن بود كه جواب شليك هاي بي امان خود را بگيرند .
جنگنده ها با كم كردن ارتفاع برروي نيروي دشمن، شروع به تيراندازي به سمت آنها نمودند. دشمن كه تصور نمي كرد خلبانان ايراني جرات حضور در اين منطقه را داشته باشند، بي هدف به هر سو تيراندازي مي كرد. جنگنده ها با عبور از روي سر نيروهاي دشمن و وارد آوردن تلفات به آنها، بلافاصله اوج گرفته و از منطقه دور شدند .

براي سوخت گيري يكي از فانتوم ها اقدام نمود

با توجه به اين فعل و انفعالات، سوخت هواپيماها كم شده بود و آنها چاره اي جز ترك منطقه نداشتند؛ لذا هر دو با گردش سريع به سمت تانكر سوخت رسان، تغيير سمت دادند. با توجه به دوري منطقه سوخت گيري از منطقه عملياتي، جنگنده ها بايد بلافاصله بعد از سوخت گيري به سمت منطقه بازمي گشتند . لحظاتي بعد هر دو جنگنده به منطقه سوخت رساني رسيده و بعد از سوخت گيري تغيير سمت داده به سمت منطقه عملياتي رهسپار شدند .
با رسيدن به نزديكي منطقه عملياتي، خلبانان با رابط زميني تماس گرفتند و جوياي اوضاع منطقه شدند كه وي نيز در پاسخ به آنها گفت :
-
به محض خروج شما از منطقه عملياتي، هلي كوپترهاي دشمن مجددا به منطقه بازگشته و آنها را زير آتش گرفتند. هرچه زودتر خودتون رو برسونيد .
با رسيدن به منطقه عملياتي، هر دو جنگنده آماده شيرجه و يورش دوباره شدند . تعقيب گريز ادامه داشت تا اين كه هلي كوپترهاي دشمن راهي بجز فرار براي خود پيدا نكردند .
همه چيز به خوبي پيش رفته بود ولي اين پايان كار نبود . هلي كوپترهاي دشمن با توجه به شرايط منطقه، درخواست اعزام جنگنده هاي ميگ كرده بودند .

دو فروند ميگ دشمن هدف قرار گرفت ولي ...

جنگنده هاي ايراني مسرور از اين پيروزي در حال اوج گيري بودند كه ناگهان كمك خلبان يكي از جنگنده ها به خلبان اطلاع داد كه يك فروند ميگ 21 دشمن در تعقيب آنهاست. تعقيب و گريز مجددا شروع شد. راهي بجز درگيري باقي نمانده بود. خلبان با انجام مانورهاي متعدد توانست هواپيماي دشمن را دور زده و آن را در جلوي خود قرار دهد. خلبان عراقي كه خو د را در دام جنگنده ايراني مي ديد، با قرار دادن قدرت موتور هواپيماي خود در حالت 100 درصد، پا به فرار گذاشت ولي براي هرگونه عكس العملي دير شده بود. خلبان ايراين با روشن كردن پس سوز، در حالت برتري قرار داشت و در لحظه مناسب شروع به تيراندازي به شمت ميگ عراقي نمود. ثانيه هاي بعد ميگ عراقي به تلي از آتش تبديل شد و خلبانان ايراني از اين بابت خيلي مسرور بودند كه ناگهان اتفاقي كه نبايد بيافتد افتاد. يك فروند ميگ 21 عراقي از غفلت آنها استفاده كرده و در پشت سر آنها قرار گرفته بود. در يك آن يك فروند موشك هوا به هوا به سمت جنگنده ايراني رها كرد. ثانيه هايي بعد هواپيماي شماره يك مورد هدف قرار گرفت . خلبان در اين شرايط مي دانست اگر به مسير ادامه دهد بطور حتم مورد اصابت دومين موشك نيز قرار مي گيرد، لذا سريعا سرعت را افزايش داد و شروع به كاهش ارتفاع نمود. با توجه به تعقيب و گريزها هواپيماها در نزديكي مرز قرار داشتند .
در طرف ديگر هواپيماي فانتوم ديگر در پشت سر ميگ بخت برگشته قرار گرفته بود. خلبان ميگ عراقي كه با خوشحالي درحال اعلام هدف قرار دادن يك فروند فانتوم ايراني به پايگاه خود بود، ناگهان همه چيز را برباد يافته ديد. رادار هواپيماي او نشان مي داد كه يك تير موشك هوا به هواي حرارتي به دنبال اوست. خلبان عراقي تا خواست عكس العمل نشان دهد مورد هدف قرار گرفت . او كه در نزديكي مرز قرار داشت، با هر زحمتي كه بود از مرز گذشت ولي جنگنده او ديگر توانايي ادامه نداشت و او مجبور به ترك هواپيماي خود شد .

پرواز با سختي انجام مي شد

شرايط بسيار دشوار بود. فانتوم ايراني از پايگاه خود فاصله داشت و با اين شرايط تقريبا ممكن نبود بتواند به پايگاه مراجعه نمايد. خلبان با كاهش ارتفاع، خود را به منطقه كوهستاني رساند و با قرار گرفتن در لابه لاي كوه ها از صحنه درگيري دور شد. در اين هنگام او به خاطر شرايط بدي كه داشت از پايگاه طلب كمك كرد كه به دليل فاصله زياد و قرار گرفتن در دره هاي كوهستاني، رادار نمي توانست صداي او را بشنود .
دقايقي بعد هواپيما با رسيدن به ارتفاعات مرزي موفق به تماس با رادار گشت و وضعيت را تشريح نمود . از شواهد معلوم بود كه جنگنده به سختي آسيب ديده است. خلبان به سختي از ناحيه كمر احساس درد مي كرد ولي مصمم بود به هر قيمتي هواپيما را به زمين بنشاند .
در سمت ديگر پايگاه در آماده باش كامل بود. همگي پرسنل خود را براي ياري رساندن به خلبانان آماده مي كردند. خلبان با نزديك شدن به فرودگاه سرعت را كاهش داد كه در اين هنگام متوجه يك اشكال بزرگ شد. سرعت جنگنده وقتي كم تر از 400 كيلومتر مي شد، ديگر قابل كنترل نبود. از طرفي اگر قرار بود با همين وضعيت فرود آيند به طورحتم لاستيك هاي جنگنده طاقت نمي آورد. در اين دقايق اوج اضطراب بر خلبانان وارد مي شد. آيا موفق به فرود مي شوند در صورت خارج شدن از باند فاجعه اي بزرگ رخ مي داد .

هواپيما آماده فرود اضطراري بود

خلبان از دور باند فرود را مي ديد. اطراف باند مملو از پرسنل و ماشين هاي آتش نشاني و اورژانس بود. جنگنده لحظه به لحظه به باند نزديك تر مي شد . خلبان تصميم گرفت در قسمت ابتدايي باند چرخ ها را به زمين برساند تا مسافت بيشتري جهت كنترل هواپيما در اختيار داشته باشد .
سرانجام چرخ هاي هواپيما باند را لمس نمودند. سرعت بسيار بالا بود و هواپيما غير قابل كنترل. خلبان از كمك مي خواهد در فشردن پدال ترمز او را ياري نمايد. جنگنده زوزه كشان به انتهاي باند نزديك مي شد و همه منتظر بودند ببينند اين دو موفق مي شوند و سرانجام هواپيما به آخر باند رسيد. هواپيما به سختي بر روي باند حركت مي كرد و خلبان بعد از دقايقي با رساندن هواپيما به راه خروجي، آن را متوقف كرد .

معجزه اي بزرگ رخ داده بود

همه پرسنل خوشحال و شادمان از اين پيروزي خلبانان را در آغوش كشيدند . خلبان لحظاتي بعد با نگاه كردن به انتهاي هواپيما متوجه لطف و عنايت بي دريغ خداوند به آنها شد. نصف سكان عمودي و انتهاي سكان افقي جدا شده و محفظه پس سوز موتور نيز بر اثر انفجار تركيده بود. طبق دستورالعمل هاي پروازي اين هواپيما تحت هيچ شرايطي قابل پرواز نبود و قاعدتا نمي تونست پرواز كند ولي اين جنگنده با مهارت خلبانان خود، از داخل خاك عراق به همين شكل به ايران بازگشته بود .
خلبان با خود ماجراهاي روز را مرور مي كرد . بعد از چهار ساعت و نيم پرواز ممتد با اين هواپيماي آسيب، ديده شكي نيست كه زنده ماندن فقط لطف خدا بوده و بس .

پايگاه اطلاع رساني هوانوردي وهوا فضا ي پارسي

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :