صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - عمليات هوايي كركوك
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي هوايي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/27
بازديد: 17718

عمليات هوايي كركوك

دو روز از شروع جنگ تحميلي مي گذشت. در اين مدت تيز پروزان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بارها مواضع دشمن را به سختي بمباران كرده بودند. عراق كه تصور مي كرد با بمباران روز اول جنگ، قدرت نيروي هوايي ايران را به ميزان 70درصد كاهش داده است، با موجي مواجه شده بود كه قابل مهار نبود. بجز حمله 140 فروندي روز اول، ده ها سورتي پرواز موفق ديگر توسط نيروي هوايي به عمق خاك عراق انجام شده بود و ضربات سختي بر پيكره رژيم بعثي عراق وارد مي شد .
.

دو روز از شروع جنگ تحميلي مي گذشت. در اين مدت تيز پروزان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بارها مواضع دشمن را به سختي بمباران كرده بودند. عراق كه تصور مي كرد با بمباران روز اول جنگ، قدرت نيروي هوايي ايران را به ميزان 70درصد كاهش داده است، با موجي مواجه شده بود كه قابل مهار نبود. بجز حمله 140 فروندي روز اول، ده ها سورتي پرواز موفق ديگر توسط نيروي هوايي به عمق خاك عراق انجام شده بود و ضربات سختي بر پيكره رژيم بعثي عراق وارد مي شد .
هدف نيروي هوايي در اين زمان از كار انداختن نيروي هوايي عراق بود. نيروي هوايي براي رسيدن به اين هدف، طرح هاي متعددي را براي حمله به پايگاه هاي هوايي عراق طراحي كرده بود تا بدين وسيله بتواند قدرت تهاجمي عراق را كم كند. البته بعضي از اين پايگاه ها توسط پدافند قدرتمندي محافظت مي شدند كه رسيدن به آن كار سختي بود .
يكي از پايگاه هاي مهم عراق، پايگاه هوايي كركوك بود. اين پايگاه به عنوان يكي از مهم ترين مراكز نظامي عراق علاوه بر نقشي كه در حمله به خاك كشورمان داشت، ماموريت محافظت از پالايشگاه كركوك و تاسيسات برق و گاز اين شهر را نيز برعهده داشت .

طراحي عمليات

نيروي هوايي تصميم گرفت اين پايگاه را مورد حمله قرار دهد. كار بر روي نقشه ها آغاز شده بود. پايگاه هوايي كركوك توسط سايت هاي موشكي سام 2 و سام 6 به شدت محافظت مي شد. علاوه بر آن، توپ هاي ضدهوايي 23 و 35 ميلي متري مستقر در اطراف اين پايگاه كار را براي رسيدن به هدف سخت تر مي كرد .
براي رسيدن به اين هدف، بايد نزديك ترين پايگاه هوايي در ايران مامور زدن كركوك مي شد كه تصميم گرفته شد اين مهم توسط پايگاه هوايي تبريز انجام شود .
قرار شد هواپيما بعد از پرواز ارتفاع را تا 15000 پا بالا برده و با نزديك شدن به مرز، ارتفاع را كم كرده و از لابه لاي دره ها و ارتفاعات عراق، راه كركوك را در پيش بگيرند و پس از بمباران هدف، از همين مسير بازگردند. همچنين قرار شد اين عمليات توسط يك فرميشن چهار فروند اف 5 صورت پذيرد. هر اف 5 نيز مجهز به 4 تير بمب 2000 پوندي گردد. زمان اين عمليات نيز صبح زود تعيين شد .

صبح زود در اتاق بريفينگ پايگاه دوم شكاري تبريز، ليدر دسته پروازي مشغول شرح عمليات و مختصات پروازي براي ديگر خلبانان پرواز بود. اهداف مشخص شد و همه خلبانان درباره نحوه عملكرد و نقاط نشانه توجيه شدند. پس از آماده شدن نقشه نهايي، خلبانان براي دريافت لوازم پروازي راهي اتاق تجهيزات شده و سپس به سمت هواپيما ها حركت كردند .
اين نخستين حمله نيروي هوايي به كركوك بود و بدرستي هيچ كس نمي دانست كه در كركوك چه چيزي در انتظار خلبانان ماست. آيا پدافند كركوك مجهزتر از آني بود كه در نقشه مشخص شده بود؟ آيا كركوك توسط گشتي هاي دشمن محافظت مي شد؟ و هزاران سوال بي جواب ديگر كه در ذهن خلبانان مي گذشت .
خلبان همگي سوار هواپيماها شده و چك هاي ضروري را انجام دادند. تماس راديوئي برقرار شد . ليدر دسته پروازي پس از چك نهائي منتظر اعلان آمادگي خلبانان همراه شد . تمام دستگاه ها و فرامين هواپيما خوب كار مي كردند. خلبانان دكمه ها را يك بار ديگر بررسي كرده و در موقعيت مناسب قرار دادند. بدين شكل كه كليد بمب ها را در حالت خاموش گذاشتند (در اين حالت اگر اشتباها دست با دگمه بمب برخورد كند، اثري ندارد و بمب رها نمي شود) دستگاه نشانه گيري با هواپيما را روشن كردند. نشان دهنده موتور خوب، سرعت نما صفر، فشار هيدروليك نرمال و فرامين نرم و قابل حركت در تمام جهات. همه آماده حركت بودند .

شرح عمليات

ليدر دسته پروازي قبل از حركت دستور چك را صادر كرد و خلبانان به ترتيب دو، سه و چهار جواب دادند. پيدا بود ارتباط هم ايرادي ندارد. آن گاه ليدر جهت پرواز با برج تماس گرفت و درخواست تاكسي و بلند شدن از روي باند را كرد .
برج نيز با اعلام سرعت باد و جهت آن اجازه پرواز را صادر نمود. اف 5 ها به ابتداي باند رسيده و با رساندن قدرت موتور به حداكثر بر روي باند حركت كردند و ثانيه هايي بعد در دل آسمان جاي گرفتند. پرنده ها بلافاصله بعد از بلند شدن به سمت چپ گردش كردند لحظاتي بعد جنگنده ها بدين شكل به پرواز ادامه دادند كه ليدر دسته جلوتر از بقيه شماره 2 روي بال چپ شماره 3 روي بال راست و شماره 4 روي بال راست شماره 3 . اين فرميشني بود كه بايد تا رسيدن به هدف حفظ مي شد .
در حدود 50 مايلي هدف ليدر دسته با رمزهايي كه ديگر افراد گروه از آن اطلاع نداشتند با رادار تماس گرفت و موقعيت خود را به رادار اعلام كرد و سپس موقعيت بقيه خلبانان را نيز بررسي كرد. هوا به قدري صاف بود كه از همين فاصله كوه هاي مرزي نيز مشخص بود .
هواپيماها همگي در ارتفاع 15 هزار پائي بود كه دسته پروازي به مرز كه نزديك شد. در اين لحظه به علامت ليدر دسته جنگنده ها ارتفاع را به حداقل رسانده و همگي دكمه هاي هواپيماي شان را در موقعيت بمباران قرار دادند .
مسير پروازي در خاك دشمن پوشيده از كوه هاي بلند و جنگل هاي انبوه بود. خلبانان مجبور بودند از لابه لاي دره ها و ارتفاعات پرواز كنند . همچنين بايد از ديد رادارهاي دشمن نيز محفوظ مي ماندند. ديد رضايت بخش و قابل محاسبه نبود. امكان درگيري با هواپيماهاي دشمن زياد بود هر چه دسته به كركوك نزديك تر مي شد ليدر دسته با حساسيت بيشتر تمام جهات را، ‌چپ و راست، عقب و جلو را تا جائي كه در ديد بود مراقبت مي كرد. از هواپيماهاي دشمن خبري نبود، به دليل اين كه اولين حمله به كركوك صورت مي گرفت، كليه خلبانان هيجان خاصي داشتند و نمي دانستند چه چيزي در انتظار آنهاست . هواپيماها هر لحظه به هدف نزديك تر مي شدند. طبق نقشه پروازي جنگنده ها بايد از سمت غرب به پايگاه هوايي كركوك حمله مي كردند زير چون اين قسمت به طرف خاك عراق بود نسبت به سمت شرق از حجم پدافند كم تري برخوردار بود .

آغاز حمله سهمگين به پايگاه كركوك

با فرمان ليدر شكل فرميشن پروازي تغيير كرد و تمامي جنگنده ها به ترتيب در سمت چپ ليدر قرار گرفتند. با علامت ليدر دسته كليه خلبانان موتورها را در موقعيت 100 درصد قرار دادند و سرعت هواپيما را به حداكثر رسانند. اين كار به سرعت انجام يافت و آرايش مورد نظر براي حمله سريعا شكل گرفت .
در يك دقيقه اي هدف فرمانده دسته پروازي دستور پاپ داد. همگي خلبانان موقعيت مورد نظر را گرفته و منتظر حركت ليدر دسته بودند .
فرمانده دسته پرواز در يك آن اوج گرفته و در ارتفاعي قرار گرفت كه مي توانست بمب هاي خود را رها كند، باند پروازي دشمن درست در زير هواپيما بود، فرمانده دسته پروازي كه گويا منتظر چنين چيزي بود بي وقفه به طرف باند شيرجه رفت . ضدهوائي هاي دشمن از هر طرف شروع به شليك كردند و منظره اي شبيه مناظر آتش بازي را توليد كردند. ليدر دسته در وسط شعله ها بود ولي اين غيور مردان ترسي از ضد هوايي نداشتند و تنها به هدف مي انديشيدند و فرمانده دسته در ذهن خود به اين مي انديشيد كه از فاصله مطلوب بمب ها را رها سازد. سرانجام به ارتفاع معين رسيده و بمب ها را روي هدف فرو ريخت. بقيه خلبانان هم كه منتظر ليدر بودند بدون وقفه بر روي هدف ها شيرجه رفته و بمب هاي خود را كه آتش خشم ملت ايران بود بروي باند پروازي، سوله ها و تجهيزات پايگاه فرو ريختند. تمام اين كارها بيش از يك دقيقه به طول نينجاميد. يك دقيقه در ميان آتش گلوله هاي بي امان دشمن !

يكي از هواپيماها جواب نمي داد

پس از رها كردن بمب ها، هواپيماها سبك شده بود و به راحتي قابل مانور بود. آتشبارهاي دشمن بي امان شليك مي كردند . سالم گريختن از ميان آن همه گلوله هدف بعدي خلبانان بود .
چند موشك سام به طرف جنگنده ها رها شده بود اين بار جنگنده ها با چند گردش تند موفق به فرار از دست موشك هاي زمين به زمين شدند. زمان كوتاهي گذشت خلبانان اينك از هدفي كه ويران ساخته بودند دور شدند. اينك 30 دقيقه از پرواز جنگنده ها مي گذشت .
ليدر دسته موقعيت ديگر خلبانان را جويا شد و در راديو، دو، سه، چهار را صدا زد و خواست كه موقعيت شان را گزارش كنند. دو و چهار پاسخ دادند و از سه صدائي نيامد. اضطراب سراسر وجود فرمانده دسته پروازي را فرا گرفته بود .
هواپيماها 30 مايل از هدف دور شدند. فرمانده دسته جرات نداشت تا دوباره شماره 3 را صدا بزند براستي اگر او جواب نمي داد؟ بار اول را مي شد احتمال داد كه نشنيده است اما اگر بار دوم جواب نمي آمد چه؟ عاقبت فرمانده تصميم گرفت دوباره گروه را چك كند. جواب دو آمد و بعد از يك مكث كوتاه جواب چهار. باز هم از سه خبري نبود. ممكن است هدف دشمن واقع شده باشد؟ هواپيماها هنوز در خاك دشمن بودم و رو به مرز كشورمان. ليدر هيچ كدام از نفرات را نمي ديد. دو بار صداي 2 و 4 را شنيده بود. ممكن بود شماره 3 را از دست رفته باشد؟ آيا مي شد به زنده بودنش اميد ببندم؟ ليدر دسته براي بار سوم و چهارم هم شماره 3 را صدا زد ولي بازهم صدايي نيامد به جاي نفر سوم همواره يك سكوت كوتاه شنيده مي شد. هنوز افراد دسته همديگر را نمي ديدند و هنوز در خاك دشمن بودند و هنوز نگران حمله هواپيماهاي دشمن .

ورود با حريم هوايي كشور و جواب شماره 3

لحظاتي بعد جنگنده ها به مرز كشور كه رسيدند. ليدر دسته با رسيدن به كشورمان ابتدا ارتفاع را زياد كرد و سپس با عوض كردن موج، با رادار تماس گرفت. رادار بلافاصله همه دسته را صدا زد و درخواست اعلام موقعيت كرد كه ابتدا ليدر و سپس شماره دو و بعد از او شماه 3 جواب داد. ليدر دسته با شنيدن صداي شماره 3 آن قدر خوشحال شده بود كه منتظر شنيدن پاسخ شماره 4 نماند و گفت :
-
شماره سه، تو كه ما رو كشتي؟ چرا جواب نمي دادي؟
ليدر از زنده ماندن شماره 3 آن قدر خوشحال بودم كه اجازه پاسخ شماره 4 را هم نداد. جنگنده ها كم كم نزديك فرودگاه شدند. ارتفاع را تقليل داده و با گرفتن اطلاعات ضروري از باند براي فرود موقعيت گرفتند و پس از كسب اجازه، آماده نشستن شدند. چرخ هاي جنگنده ها يكي پس از ديگري باند را لمس مي كرد . خلبانان با سرفرازي از انجام يك ماموريت موفق از پرنده هاي آهنين بال خود پياده شدند .
پرسنل پروازي به استقبال آنها آمده بودند و در چشم برهم زدني، خلبانان بر روي دست هاي آنها به طرف پست فرماندهي در حركت بودند . خلبانان فرم هاي پروازي را پر كرده و به محل فرماندهي رفتند. در پست فرماندهي هر چه بود صفا بود و شادي و آغوش گرم همكاران. چه فرمانده و چه ديگر خلبانان .
پايگاه اطلاع رساني هوانوردي وهوا فضا ي پارسي

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :