صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شرح
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>دفاع مقدس>حماسه سوم خرداد
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/03/07
بازديد: 13327
حماسه سوم خرداد 1361

شرح مختصرعمليات بيت المقدس


پس از جسله‌هاي مختلف و بحث و بررسي و تبادلنظر بين فرماندهان سپاه و ارتش، عبور از رودخانه‌ كارون بهترين شيوه غافلگيري انتخاب شد. چرا كه دشمن گمان نميبرد كه نيروهايايراني توان و قدرت عبور از رودخانه را داشته باشند. پس از كامل شدن طراحي عمليات، سه قرارگاه قدس، فتح و نصر تشكيل شدند و قرارگاه مركزيكربلا فرماندهي كلعمليات را برعهده گرفت.

قرارگاه قدس ماموريت يافت در شمال منطقه عملياتي (رودخانه كرخه) بهدشمن حمله كند و با مشغول نگاهداشتن عراقي‌ها در شمال منطقه عملياتي، دو قرارگاه ديگر براي عبور از رودكارون با مشكلاتكمتري روبرو شوند. در اينجبهه، قرارگاهقدس بايد با لشكر۵ مكانيزه و لشكر۶ زرهيعراق مي‌جنگيد. نفوذ در جبههدشمن بدليل موانعزياد ايجادشده توسط عراق در اينمنطقه كار ساده‌اي نبود.

- قرارگاهفتح در بخشمياني ماموريت داشت تا از رودخانه كارون عبور كند و نيروهاي خود را به جاده‌ اهواز- خرمشهر كه ۱۵ تا ۲۰ كيلومتر از رودخانه فاصله دارد برساند. زمين هموار از كارون تا جاده اهواز- خرمشهر باعث مي‌گرديد، اگر دشمن اقدام به پاتك كند، نيروهايايران به شدت آسيب‌پذير باشند. لذا قرارگاهفتح بايد در همان شباول فاصله۱۵ تا۲۰ كيلومتري كارون تا جاده را طي مي‌كرد و پشتجاده مستقر مي‌شد.

- پايين‌تر از منطقه عملياتي قرارگاهفتح، نيروهاي قرارگاه نصر وارد عمل مي‌شدند؛ آنها بايد از كارون عبور مي‌كردند و سپس براي آزادسازي خرمشهر و رسيدن به مرزهاي بين‌المللي بادشمن درگير مي‌شدند.

عبور از رودخانه كارون و ايجاد جبهه گسترده و حمله به‌عنوان طرحعمليات به يگا‌ن‌هاي مختلف اعلام گرديد. رمز موفقيت اين طرح در غافلگيري دشمن و نيز آگاهيطراحاننظامي اين طرح از نقاط قوت و ضعف ارتش عراق بود.

- در همينايام مردمفلسطين مورد يورش رژيم صهيونيستي قرار گرفتهبودند. به‌همين خاطر، فرماندهي قرارگاهكربلا، نام «الي‌بيت المقدس» را براي عمليات برگزيد و نيز بهسبب همزماني عمليات با ميلاد حضرت اميرالمومنين(ع) رمز عمليات «يا عليبن ابي‌طالب عليه‌السلام» در نظر گرفتهشد.

سرانجام عمليات بيتالمقدس در30 دقيقه بامداد روز10 ارديبهشت1361 با قرائت رمز عمليات بسماللهالرحمنالرحيم . بسمالله القاسم الجبارين، يا عليابن ابيطالب از سوي فرماندهي آغاز شد.

شهيد آيتالله صدوقي و آيتالله مشكيني نيز كه در كنار فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه كربلا حضور داشتند، هريك به طور جداگانه، پيامهايي را بهوسيله بيسيم خطاب به رزمندگان اسلام قرائت كردند.

در روز دومخرداد نتيجه پيكار بسيار درخشان بود و قرارگاه كربلا به هدفخود كه احاطه كاملخرمشهر بود، رسيد. تعداد اسراي عراقي در اينروز از2830 نفر تجاوز كرد و يگانهايي از دشمن كه در منطقه بين نهر عرايض و شلمچه مستقر بودند، به ميزانزياد منهدم شدند.

باوجود حضور گسترده هواپيماهايعراقي در آسمانمنطقه، عقابان تيزپرواز نيرويهوايي ارتش در پشتيباني از يگانهاي رزمنده، در صحنهعمليات بيتالمقدس حضوري فعال داشتند و با بمباران پلشناور عراقيها بر روي شط العرب و مناطق تجمع آنان در آن سوي رودخانه، نقش ارزندهاي در آزادسازي خرمشهر ايفا كردند.

در اواخر روز دومخرداد، قرارگاه كربلا پس از بررسي آخرينوضعيت، تصميم گرفت تا نيروها با ورود بهشهر، آنرا از لوث وجود نيروهاي عراقي پاك گردانند. و در سهبامداد روز سومخرداد واحدهايي از رزمندگان ايران به آنسوي رودخانه وارد شدند

از طرفديگر جمعي از نيروهايعراقي بااستفاده از تاريكيشب و قايق اقدام به فرار كردند كه تعدادي از اين قايقها توسط تكاوران نيروي دريايي هدف قرار گرفت و سرنشينان آنها غرق شدند.

نيروهايعراقي از ساعت سه و پنجاه دقيقه بامداد تا نيم بعد ازظهر روز سومخرداد از سمت شلمچه3 بار اقدامبه پاتك كردند و تلاش نمودند تا از طريق جاده شلمچه خرمشهر حلقه محاصره خرمشهر را بشكنند، اما هر بار با پايداري و مقاومت دلاورانه رزمندگان ايراني مواجه شدند و با دادن خساراتي عقب نشيني كردند.

در ساعت11صبح روز سومخرداد در حاليكه درگيري شديدي بين قوايايراني و نيروهايعراقي در شمال نهر خين جريان داشت و دشمن در فكر شكستن حلقهمحاصره خرمشهر بود، رزمندگان ايراني از جناحغرب و خيابان كشتارگاه وارد شهر شدند. ناحيه گمرك خرمشهر در كنار اروند اندكي مقاومت كرد كه آنهم به سرعت درهم شكسته شد.

در ساعت 12 قوايايران از سمت شمال و شرق وارد شهر شدند و نيروهاي متجاوز بعثي كه 24 ساعت در محاصره كامل قرار داشتند، راهي جز اسارت يا فرار و يا كشته شدن نداشتند. بدين جهت واحدهاي عراقي گروه گروه به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند.

در ساعت2 بعد از ظهر، خرمشهر بهطور كامل آزاد شد و پرچم پرافتخار جمهورياسلاميايران برفراز «مسجد جامع» و پل تخريب شده خرمشهر، به اهتزاز درآمد.

بدينترتيب اين شهرمقاوم كه پس از 35 روز پايداري و مقاومت در4 آبان 1359به اشغالدشمن درآمده بود، پس از 578 روز (19 ماه اسارت)، بار ديگر بهآغوش گرم ميهناسلامي بازگشت و پيكره پاكآن از لوث وجود متجاوزان تطهير گرديد. رزمندگان اسلام در اولين اقدامخود پس از آزادسازي شهر، نمازشكر را در مسجدجامع خرمشهر اقامه كردند. خبر آزادسازي خرمشهر بهسرعت در همهجا طنين افكند و ملت ايراناسلاميرا، كه مدتها در آرزوي شنيدن چنين خبر مسرتبخشي بودند، غرق در شادي و سرور كرد. مردم به خيابانها ريختند و با پخش شيريني به جشن و شادي پرداختند. در پايان آن روز امت شهيد پرور ايران با حضور در مساجد، نمازشكر بهجاي آورده و با فرا رسيدن شب به يمن پيروزي حق بر باطل بر پشت بام ها نداي الله اكبر سردادند.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :