صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - تشريح
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>دفاع مقدس>حماسه سوم خرداد
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/03/07
بازديد: 12860
حماسه سوم خرداد 1361

تشريح عمليات بيت المقدس (4)


عمليات‌هايآفنديسابق، نتايجمهمي بهبارآورد. ايننتايج كهعملاً زمينهانتخاب منطقهعملياتي غربكارونرا برايعمليات بيت‌المقدس فراهم آورد، عبارتست از: ۱- انهدام بخش قابلتوجهي از نيروهايدشمن. ۲- آزاد‌سازي بخشمهمي از مناطقاشغالي در جنوب كشور. ۳- آزادسازي نيروهاي پدافنديخودي در مناطق اشغالي. ۴- افزايش توان طرح‌ريزيو عمليات رزمندگاناسلام

مرحله چهارم عمليات از 1 تا 4 خرداد 1361:

سرانجام مرحلهسوم عمليات بيت‌المقدس با رمز مبارك «يامحمدبن عبدالله(ص)» در ساعت 30/12 دقيقه روز شنبه مورخ 1/3/1361 با هدف آزادسازي خرمشهر آغاز مي‌شود. چهار لشكر خط‌شكن ايران در حاليكه لشكر نصر مشغول درگيري با دشمن است، هجمه خود را با مواضع دشمن شروع مي‌كنند. بهدليل حضور گسترده مردم و بهكارگيري تاكتيك‌هاي ابتكاري، عمليات باموفقيت پيش مي‌رود. ضربات شكنندهي رزمندگاناسلام توان قوايدشمن را تحليل مي‌برد و اينبار دشمن در مي‌يابد كه تاب مقابله با قواي ايران را ندارد.

در نخستين ساعاتعمليات، خاكريزهاي اول و دوم نيروهاي عراقي در منطقه پلنو و شلمچه، توسط لشكر نصر سقوط و لشكر فجر از نهر عرايض عبور مي‌كند. باعبور رزمندگاناسلام از موانعايذايي قسمتهاي ديگري از مواضعدشمن، مورد هجوم قرار مي‌گيرد و نيروهايعراقي در حالت سردرگمي و فرار، قرار مي‌گيرند. توپخانه‌ها و خمپاره‌اندازهاي دشمن تلاشمي‌كنند با آتش گسترده خود تكاورهاي شجاعايران را زمين‌گير و وادار به توقف كنند.

در ساعت3 نيمه‌شب به تمامي نيروهايعراقي دستور دادهمي‌شود كه از مواضعخود عقب‌نشيني كنند و در پشت شلمچه و خرمشهر استقرار يابند.

نزديك صبح، لشكر فجر از پلنو به جاده آسفالته مي‌رسد و شروع به شكار تانكهاي درحال فرار دشمن (به طرف بصره) مي‌كند. با هجومگسترده آرپي‌جي‌زنها، تعداد زيادي از ادوات زرهيدشمن، منهدم مي‌شود و تعدادي نيز بهغنيمت درمي‌‌آيد. همچنين تعداد بي‌شماري از نيروهاي منهزم، كشته، زخمي يا اسير مي‌شوند و بقيه همچنان راهفرار را در پيش مي‌گيرند. در ساعت 5 صبح، پل استراتژيك نو بهتصرف رزمندگاناسلام درمي‌آيد و يكياز اهداف مهم و حساس عمليات محقق مي‌شود.

قواي ايراني براي محاصره دشمن راه اروندرود را درپيش گرفته تا از عكس‌العمل مناسب دشمن كم كنند و نيز بر پلهاي تداركاتي آنها تسلط يابند. نيرويهوايي عراق با بمباران‌هاي شديد هوايي، تلاش مي‌كند تا از توان رزمي قواياسلام بكاهد و سدي نفوذناپذير در مقابل خرمشهر بهوجود آورد. حضور جنگنده‌هاي عراق هم نمي‌تواند روحيه نيروهايخود را تقويت و از فرار آنها جلوگيري كند. تا ساعت 9 صبح قسمت اعظم سپاهاسلام به كناره‌هاي اروندرود مي‌رسند و بدينترتيب محاصره خرمشهر كامل مي‌شود. با فشار گاز انبري نيروهايايراني، ارتشبعثي بهسرعت بهطرف پلتداركاتي اروندرود مي‌گريزد.

نيروهاي مستقر در شهر نيز با احساس خطر، راه گريز مي‌جويند. تا آنلحظه حدود 5000 نفر اسير شده‌اند و تعداد زيادي تانك و نفربر منهدم شده و يا بهغنيمت درمي‌آيد. با اجتماع نيروهاي فراري بعثي در اطراف پل بزرگ اروندرود، از سوي فرماندهان عراقي به آنها دستور داده مي‌‌شود كه براي شكستن حلقه محاصرهخرمشهر هرطور شده بايد اقدام كنند. نبردي سنگين آغاز مي‌شود و طرفين با تمامقوا يكديگر را زير آتش مي‌گيرند. برتري آتش پرحجم رزمندگاناسلام، نيروهايعراقي را در آستانة اضمحلال كامل قرار مي‌دهد.

در حدود ساعت 5/10 صبح، موجاول از مرحلهسوم پايان مي‌يابد و رزمندگاناسلام به تثبيت مواضع و تجديد قوا مي‌پردازند. روز يكشنبه نيز با تبادل آتش عمليات ايذايي بهپايان مي‌رسد تا اينكه در نيمه‌هاي شب، نيروهايبعث از منطقه شلمچه و بصره دست به نقل و انتقالات گسترده مي‌زنند. در ساعت 2 بامداد آتشبارهايعراق اقدام به گلوله‌باران سنگين منطقه مي‌كنند تا نيروهايزرهي خود را در تهاجم، حمايت كنند. بدين ترتيب دشمن موفق مي‌شود تا عمق پنجكيلومتري پيشروي كند. به دستور صدام اين نيروها مأموريت مي‌يابند كه حلقه محاصره خرمشهر را به هرقيمت كه شده، بشكنند و خرمشهر را از خطر سقوط بهدست قوايسلام نجات دهند.

در شب فتحخرمشهر، باران شروع به باريدن مي‌كند و با روشنشدن هوا، نبرد به اوجخود مي‌رسد و قوايعراقي تلاش مي‌كنند كه نيروهاي ايران را منهدم كرده يا بهعقب بزنند. فشار سنگيني متوجه نيروهايايران مي‌شود، اما آنقدر مقاومت مي‌كنند تا اينكه نيروهاي پاتككننده عراق را در محاصره قرار مي‌دهند و با ادامهفشار و در حالت ناباوري فرماندهان بعث، سه تيپ از ارتش عراق بهطور كامل منهدم مي‌شود. با مشاهدة‌ اوضاع، پس ماندهي نيروهايعراقي راهفرار را در پيش مي‌گيرند و در ساعت10 صبح، فرار دشمن سرعتبيشتري بهخود گرفته و آرايش جنگي آنان شديداً بههم مي‌خورد.

اين نيروها كه از مرحلهسوم عمليات با تهاجمات پيدر پي رزمندگاناسلام، از نظر موقعيت و آرايشدفاعي با دادن 25 كيلومتر پهلو، مقدمه نابوديخود را فراهم كرده بودند، مصرانه از صدام تقاضاي عقب‌نشيني مي‌كنند؛ ولي صدام همچنان با دستور مؤ‌كد بر مقاومت آنها براي خرمشهر اصرار مي‌ورزد.

درآستانه ورود قوايايران بهخرمشهر، بخش فارسي راديو بغداد مكرر اعلام مي‌كند: «دفاع از خرمشهر به معني دفاع از بصره است. آبروي امتعرب در گرو دفاع از خرمشهر است.» راديو بغداد تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرد تا با تبليغات و برانگيختن احساسات سربازان وحشت‌زده خود، آنها را وادار به مقاومت كند. راديو بغداد كه ماهيتآن بر همگان آشكار است، با آزادسازي هويزه (كه ضربه محكمي به رژيم بعث عراق بود) بهانتشار اخبار كذب پرداخته، وانمود مي‌كند كه رژيم بعث پيروزيهاي درخشاني را كسب كرده است، و از قول فرماندهي لشكرهاي بدون سرباز و بي‌نام و نشان اعلام مي‌كند كه سربازانعراق با حملاتكوبنده موفق شده‌اند تلفاتي سنگين به قوايايران وارد و بقيه را وادار به فرار كنند. اين راديو در ادامه تبليغاتخود با التماس از بعثيان مي‌خواهد كه مانع ورود ايرانيان بهخرمشهر شوند. رسوايي اين راديو بهجايي مي‌رسد كه به نيروهاي محاصرهشده و وحشت‌زده خود طرز مبارزه و انهدام نيروهاي ايراني را ياد داده و از آنان مي‌خواهد با شناساييدقيق از مواضع ايرانيان و بستن راههاي نفوذ و يورش بي‌امان، درستلخي به بسيجيان و ديگر نيروهاي رزمندهايراني بياموزند و جهنمي فراموشنشدني برايشان پديد آورند.

رزمندگاناسلام از جمله لشكر امامحسين(ع) پلهاي تداركاتي روي اروندرود را تصرف و يا منهدم مي‌كنند و با اينعمليات درخشان، حلقه محاصره تكميل مي‌شود. سرهنگ زيدان، فرمانده نيروهايخرمشهر باگرفتن خط عمل از فرماندهان رده‌هاي بالاي لشكر11 و انتقالآن به نيروهاي تحت فرماندهيخود، تلاش مي‌كند تا اين اميد را در دل صدام ايجاد كند كه خرمشهر با تدابير او براي هميشه در دست آنها خواهد ماند.

در گرماگرم جنگ، لشكر نصر سپاهپاسداران به تعقيب پسمانده دشمن مي‌پردازد. سپاهاسلام با وارد كردن تعداد 9 دستگاه موشك‌انداز كاتيوشا به منطقه، جواب آتش بي‌رمقعراق را با موشكباران شديد پاسخ مي‌دهد. مناطق محاصره شدهي دشمن با آتش شديد بي‌امان كاتيوشا درهم كوبيده مي‌شود و به‌‌علت گستردگي و برنامه‌ريزي صحيح، ضربه‌اي سنگين نصيب دشمن مي‌شود. تيربارچي‌هاي پشت ميدانهايمين كه بهخيال خامخود انتظار ايرانيان را مي‌كشيدند تا با انفجار تله‌هاي انفجاري و شليك مسلسل، سربازانايراني را قتل‌عام كنند، با شنيدن محاصره، بهوحشت افتاده و برايشان مسلم مي‌شود كه ايرانيان هيچگاه مستقيماً از شمال خرمشهر دست بهحمله نمي‌زنند و باوجود آنهمه استحكامات، هرگز نخواهندتوانست مانع آزادي خرمشهر شوند.

نزديك ظهر، پادگان دژ خرمشهر، در محاصره قرارگرفته و نيروهايدشمن با اتكا به نيروهايزرهي اقدام به شكستن حلقه محاصره مي‌كنند و در زير آتش خمپاره‌انداز و توپخانه و تانكها به مصاف بسيجياناسلام مي‌روند؛ ولي رزمندگاناسلام به مقابله‌اي پرتوان با دشمن پرداخته و شكست سختي را به آنها وارد مي‌كنند كه در پي ايننبرد، تعدادي تانك و نفربر بهآتش كشيدهمي‌شود و نيروهاي زيادي نيز كشته و مجروح مي‌شوند. همچنين تعدادي سلاح و مهمات نيز بهدست رزمندگان مي‌افتد.

نيرويهوايي عراق با تعداد بي‌شماري جنگنده اهداييغرب، اقدام به حمله مي‌كند و با حملاتپياپي در حمايت از نيروهاي زميني تلاش مي‌كند تا نيروهايايران را در مدخل خرمشهر زمينگير كند.

هوانيروز ايران قسمت اعظم نقل و انتقالات را انجام مي‌دهد و در دفع پاتكهايدشمن نهايت تلاشخود را بهنمايش مي‌گذارد. تعداد زيادي از تانكهاي دشمن قبل از اينكه در تيررس آرپي‌جي‌زنها قرار گيرند، هدف موشكهاي كبري قرار گرفته و بهآتش كشيده مي‌شوند.

نيرويهوايي ايران نيز وارد عمل شده و با بمبارانهاي مكرر عقبه و پشتيباني دشمن را در حاليكه تعداد زيادي هواپيماي شكاري در آسمان منطقه حضور دارند، مورد حمله قرار داده و خسارات سنگيني به دشمن وارد مي‌سازند. تعدادي از هواپيماهاي عراق در آسمان منطقهعملياتي توسط هواپيماهايشكاري و ضدهوايي ايران هدف قرار گرفته و در ميان تكبير همگان، سقوط مي‌كنند.

با پيكار و ايثارگريهاي نيرويزميني و هوايي ايران لحظه بهلحظه حلقهي محاصره، تنگ‌تر و خرمشهر در يكقدمي آزادي قرار مي‌گيرد. به هنگامظهر، اولين درگيري براي ورود بهشهر انجام مي‌شود. در اينميان تعدادي از بعثيان، سرسختانه مقاومت مي‌كنند و از ديگران هم مي‌خواهند كه به دفاع از شهر بپردازند؛ اما اين مقاومتها در برابر حملات و فشار سنگين نيروهاياسلام ناچيز جلوه مي‌كند و نبض خرمشهر بي‌صبرانه در انتظار قدوم رزمندگان با آهنگي موزون مي‌تپد.

نيروهايعراقي از ساعت سهو پنجاه دقيقه بامداد تا نيم بعد ازظهر روز سومخرداد از سمت شلمچه 3 بار اقدام به پاتك كردند و تلاشنمودند تا از طريق جاده شلمچه - خرمشهر حلقه محاصرهخرمشهر را بشكنند، اما هربار با پايداري و مقاومت دلاورانه رزمندگانايراني مواجه شدند و با دادن خساراتي عقبنشيني كردند.

در ساعت 11 صبح روز سومخرداد در حاليكه درگيري شديدي بين قوايايراني و نيروهايعراقي در شمال نهرخين جريان داشت و دشمن در فكر شكستن حلقه محاصره خرمشهر بود، رزمندگانايراني از جناح غرب و خيابان كشتارگاه وارد شهر شدند. ناحيه گمرك خرمشهر در كنار اروند اندكي مقاومتكرد كه آنهم به سرعت درهم شكسته شد. در ساعت 12 قوايايران از سمت شمال و شرق وارد شهر شدند و نيروهاي متجاوز بعثي كه 24 ساعت در محاصره كامل قرار داشتند، راهي جز اسارت يا فرار و يا كشته شدن نداشتند. بدين جهت واحدهايعراقي گروهگروه به اسارت رزمندگاناسلام در آمدند.

در ساعت2 بعد از ظهر، خرمشهر بهطور كامل آزاد شد و پرچم پرافتخار جمهوري اسلامي ايران برفراز «مسجد جامع» و پل تخريب شده خرمشهر بهاهتزاز درآمد.

بدين ترتيب اين شهر مقاوم كه پس از 35 روز پايداري و مقاومت در 4 آبان 1359 بهاشغال دشمن درآمده بود، پس از 578 روز (19 ماه) اسارت، بار ديگر بهآغوش گرم ميهناسلامي بازگشت و پيكره پاك آن، از لوث وجود متجاوزان تطهير گرديد. رزمندگاناسلام در اوليناقدام خود، پساز آزادسازي شهر، نمازشكر را درمسجد جامعخرمشهر اقامه كردند. خبر آزادسازي خرمشهر بهسرعت در همهجا طنين افكند و ملت ايران اسلاميرا كه مدتها در آرزوي شنيدن چنينخبر مسرتبخشي بودند، غرق در شادي و سرور كرد. مردم به خيابانها ريختند و با پخششيريني به جشن و شادي پرداختند.

در پايان آنروز امت شهيدپرور ايران با حضور در مساجد، نمازشكر بهجاي آورده و با فرا رسيدن شب، بهيمن پيروزي حق بر باطل، بر پشت بامها نداي اللهاكبر سردادند.[1]


برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :