صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - راهبردهاى
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/17
بازديد: 14969
جنگ نرم

راهبردهاى امنيتى ايران در مقابله با جنگ نرم

راهبردهاى امنيتى ايران در مقابله با جنگ نرم

مقدمه

يكى از ابزارها و شيوه هاى ايالات متحده براى تغيير رفتار و يا تضعيف نظام جمهورى اسلامى ايران، تقويت آموزه هاى جنگ نرم در سياست هاى عملياتى و راهبردى است.

با توجه به پراكندگى نيروهاى نظامى امريكا در منطقه و بالتبع افزايش آسيب پذيرى آنها، مخالفت جامعه جهانى با تداوم سياست يكجانبه گرايانه مبتنى بر نظام هژمونيك، پيروزى قاطع كانديداهاى حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهورى و يك سوم مجلس سنا به تاريخ چهارم نوامبر 2008 و بهره بردارى ابزارى آنان از موءلفه هاى نرم افزارگرايانه، اقتدار يگان هاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در حوزه «جنگ هاى نامتقارن علوى» و «بازدارندگى موشكى»، ابهام اطلاعاتى غرب پيرامون نوع و دامنه واكنش جمهورى اسلامى ايران در قبال سناريوى حمله نظامى ، تهديد ثبات امنيت عرضه انرژى، تكثر قومى ـ فرقه اى در ايران، عمق استراتژيك پايين فلسطين اشغالى و اقتدار روزافزون نظام در ميان جنبش آزاديخواه از مهم ترين دلايل ايالات متحده براى بكارگيرى «دكترين جنگ نرم» عليه جمهورى اسلامى ايران است؛ به همين دليل تضمين امنيت ملى، ضرورت توسعه «عمق استراتژيك داخلى و خارجى» و تحقق اهداف عاليه سند چشم انداز(1) ايجاب مى كند كه متوليان امر با رويكرد كاربردى ـ راهبردى نسبت به آسيب شناسى پيامدهاى جنگ نرم امريكا و اتخاذ پاداستراتژى كارآمد براى مهار و خنثى سازى آن اقدام كنند.

گفتار اول: واكاوى ابزارها و اهداف جنگ نرم مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران

مهم ترين شيوه هاى عملياتى پيروان دكترين براندازى نرم براى تغيير رفتار و يا تضعيف نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:

* توسعه بخشى به عمليات هاى آفندى جنگ رسانه اى

يكى از مهم ترين ابزارهاى ناتوى فرهنگى براى بى ثبات سازى نظام امنيت اجتماعى؛ گسترش هدفمند شبكه هاى ماهواره اى است. به عنوان مثال هم اكنون 4/5 ميليون گيرنده ماهواره اى غير مجاز در كشور فعال است و از 17 هزار و 666 شبكه ماهواره اى جهانى، نزديك به سه هزار شبكه در داخل كشور قابل دريافت است. از اين تعداد 380 شبكه به موسيقى، 74 شبكه به تبليغات مد لباس و لوازم آرايش، 273 شبكه به تبليغ اديان ساختگى و 235 شبكه به برنامه هاى مبتذل اختصاص يافته اند.(2)

از طرفى مجلس نمايندگان ايالات متحده با تخصيص بودجه سالانه به توسعه شبكه هاى ماهواره اى فارسى زبان ضد انقلاب، بصورت مستقيم در امور داخلى جمهورى اسلامى ايران مداخله مى كند زيرا اين شبكه ها با بهره گيرى از ترفندهاى تبليغاتى تلاش مى كنند زمينه هاى ناامنى هاى مدنى در پنج سطح صنفى، دانشجويى، قومى، فرقه اى و اجتماعى را فراهم كنند.

* گسترش عمق و دامنه جنگ هاى اطلاعاتى

تلاش «شبكه هاى جاسوسى»(3) امريكا و رژيم صهيونيستى براى نفوذ در نهادهاى استراتژيك نظام با هدف بى ثبات سازى نظام امنيت اجتماعى، گسترش «نافرمانى مدنى»(4) و رفع خلأ اطلاعاتى در رديف تهديدات نرم نظام مقدس ج.ا.ايران تعريف مى شود كه برخى مصاديق آن عبارتند از:

- تحريك به ايجاد و گسترش برخى تنش هاى قومى در استان هاى شمال غربى كشور توسط عوامل جاسوسى رژيم صهيونيستى در كردستان عراق و جمهورى آذربايجان؛

- افزايش قابل توجه بودجه نهادهاى اطلاعاتى و امنيتى ايالات متحده؛

«مدير اطلاعات ملى»(5) ايالات متحده بودجه اين سازمان براى سال 2008 را 47/5 ميليارد دلار اعلام كرد كه به غير از هزينه «برنامه هاى اطلاعاتى نظامى»(6) مى باشد كه حداقل شامل ده ميليارد دلار است.

افشاى بودجه اداره اطلاعات ملى امريكا براى چهارمين بار است كه بصورت رسمى اعلام مى شود. بودجه اين اداره در سال هاى 1997، 1998 و 2007 به ترتيب برابر 6/26، 7/26 و 5/43 ميليارد دلار بوده است(7) كه بيانگر جهش قابل توجه بودجه شبكه هاى جاسوسى امريكا پس از يازده سپتامبر و با هدف رفع خلأ اطلاعاتى عمليات هاى مداخله جويانه ايالات متحده مى باشد كه بخش قابل توجهى از آن شامل تأمين مالى طرح هاى جاسوسى در خاورميانه مانند جمهورى اسلامى ايران است.

- رفع خلأ اطلاعاتى پيرامون تأسيسات هسته اى و موشكى جمهورى اسلامى ايران.

ابهام اطلاعاتى در رابطه با قابليت هاى آفندى و پدافندى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران مى تواند نوعى بازدارندگى روانى نامتقارن را در برابر سناريوهاى تهديدزا دشمنان نظام ايجاد نمايد به همين دليل دستيابى به اطلاعات طبقه بندى شده نظامى همواره به عنوان يكى از كارويژه هاى شبكه هاى جاسوسى رژيم صهيونيستى و ايالات متحده همواره مطرح بوده و از مصاديق آن مى توان به شناسايى و دستگيرى شبكه جاسوسى موساد از مراكز نظامى توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و يا اعدام جاسوس رژيم صهيونيستى (على اشترى) توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اشاره كرد كه بيانگر دوره جديد جنگ اطلاعاتى رژيم اشغالگر قدس و جمهورى اسلامى ايران است.

- شستشوى مغزى پناهندگان ايرانى و كاربست هدفمند آنها در شبكه هاى جاسوسى.

يكى از شيوه هاى خصمانه جنگ اطلاعاتى امريكا عليه نظا مقدس جمهورى اسلامى ايران، تمركز بر گروه ها و افرادى است كه بصورت قانونى و يا غيرقانونى از كشور خارج شده و در اردوگاه هاى پناهندگى به ويژه در سوئد، فرانسه، هلند و آلمان مستقر شده اند زيرا وابستگى و علقه آنان به آب و خاك ايران كمرنگ است و بستر خيانت و جذب آنان در ساختار شبكه هاى اطلاعاتى مخالفان نظام فراهم مى باشد.

اين سناريو محتمل است كه ايالات متحده بخشى از كارويژه شناسايى افراد خود فروخته را توسط گروهك تروريستى منافقين انجام دهد زيرا تمركز آنان در اردوگاه هاى پناهندگى زياد است و بخشى از عضوگيرى را نيز به صورت مستقيم انجام دهد و با آموزش هاى لازم و بازگشت سازماندهى شده آنان به ايران، از آنها در اهداف جاسوسى و يا بى ثبات سازى استفاده نمايد.

اين سناريو محتمل است كه برخى فعاليت هاى اطلاعاتى دشمنان نظام از طريق مجارى زير پيگيرى شود:

- در قالب تيم هاى تحقيقاتى – آموزشى

- در قالب تيم هاى ديپلماتيك ساير كشورها

- در قالب گروهك هاى تروريستى سازمان يافته مانند منافقين

- در قالب جهانگرد

- در قالب تيم هاى بازرسى معاونت پادمان آژانس اتمى

- گسترش نصب تجهيزات جاسوسى و ماهواره اى در محيط پيرامونى جمهورى اسلامى ايران

- تأسيس ميز مخصوص مطالعات ايران در وزارت امور خارجه و پنتاگون و يا ايجاد دفاتر ويژه مربوط به ايران بويژه در شهرهايى مانند باكو، استانبول، دبى، نجف، كربلا و بصره كه محل تردد تعداد زيادى از ايرانيان است كه يكى از كارويژه هاى آنها جذب نخبگان علمى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى و يا تبديل آنان به عوامل نفوذى در نهادهاى استراتژيك امنيتى ، نظامى و اقتصادى است.

ايجاد و توسعه هدفمند جنگ هاى فرقه اى در محيط امنيتى داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ايران

يكى از ابزارهاى دكترين براندازى نرم با محوريت تضعيف اقتدار جهان اسلام، عملياتى كردن تنش هاى عقيدتى ـ قومى با بهره گيرى از ترفندهاى عمليات روانى ـ رسانه اى است؛ به عبارتى متوليان ناتوى فرهنگى قواعد و محيط بازى ژئوپلتيك جهان اسلام را طورى مديريت مى كنند كه دورنماى آن به سمت هدر رفتن بخشى از ظرفيت و منابع مادى و معنوى ملل اسلامى به سمت مهار تنش هاى فرقه اى متمركز شود كه در صورت عدم تبيين پاداستراتژى مناسب، مى تواند عمق استراتژيك امنيت داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ايران را با تهديدهاى ساختارى هويتى مواجه كند. برخى تهديدهاى نرم در اين حوزه عبارتند از:

- تلاش وهابيون براى شبهه افكنى در فرايض حج

يكى از ابزارهاى اختلاف افكنى وهابيون، شبهه افكنى در برابر تكليف گرايى فرايض حج است كه در اين راستا معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى با انتشار آثار پژوهشى ماندگار، اقدام هاى قابل توجهى را براى رفع اين شبهات انجام داده است.

- افزايش تبليغات گروه هاى ضاله در برخى نواحى استان هاى مرزى

گروه هاى ضاله مانند پيروان وهابيت و بهائيت با بهره گيرى از برخى كاستى هاى نواحى كمتر توسعه يافته استان هاى مرزى مانند كرمان، تلاش مى كنند به ترويج عقايد خود اقدام نمايند.(8)

توجيه «مداخلات بشردوستانه» با ابزار مانور تبليغاتى و تغيير جهت دار بيانيه هاى سازمان هاى بين المللى دولتى و غيردولتى

يكى از ابزارهاى ايالات متحده براى بهره بردارى امنيتى - سياسى و مشروعيت بخشى به «مداخلات بشر دوستانه»(9)، استناد به قطعنامه ها و يا بيانيه هاى غير الزام آورى است كه توسط برخى سازمان ها با موضوع «نقض حقوق بشر»(10) صادر مى شود كه برخى مصاديق آن عبارتند از:

- كميته سوم مجمع عمومى سازمان ملل

نفوذ نظام سلطه و حاميان آن در ساختارهاى سازمان ملل مانند شوراى امنيت و «شوراى اقتصادى - اجتماعى»(11) به حدى است كه همواره از آنها در جهت تخريب وجهه بازيگران مستقل استفاده كرده اند، به عنوان مثال «كميته سوم مجمع عمومى»(12) در 21 نوامبر 2008 با تصويب قطعنامه غير الزام آورى، مدعى نقض شديد حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران شده بود، در حاليكه اين كميته در برابر نقض شديد و عينى حقوق ملت فلسطين توسط رژيم صهيونيستى همواره سكوت كرده است.

طرح اين «قطعنامه غير الزام آور»(13) با 81 رأى موافق در برابر 71 رأى مخالف مورد موافقت قرار گرفت كه در نهايت با 70 رأى موافق، 51 رأى مخالف و 60 رأى ممتنع به تصويب رسيد.(14)

در اين قطعنامه كه با پيشنهاد كانادا و حمايت امريكا به تصويب رسيد، با حمايت از تجمع هاى غيرقانونى و يا آزادى زندانيانى كه جرايم مشهودى عليه امنيت اجتماعى شهروندان مرتكب شده اند، در راستاى گسترش «نافرمانى هاى مدنى» و «بى ثبات سازى» ايران ارزيابى مى شود.

- سازمان «ديده بان حقوق بشر»

بررسى متن تمام گزارش هاى مرتبط با ايران «ديده بان حقوق بشر»(15) مبين اين است كه تنظيم كنندگان آن با ترسيم يك فضاى مجازى و غير دولتى، تلاش نموده اند كد بين المللى اقتدار ايران در ساختار نرم افزارى جهانى را تنزل دهند تا قدرت هاى سلطه گر با تغيير جهت دار از گزارش هاى آنان در جهت مشروعيت بخشى براى مداخله در امور داخلى ايران استفاده كنند(16) و اين سازمان نيز با تنظيم گزارش هاى جهت دار همواره در اين مسير حركت كرده است.

- پارلمان اتحاديه اروپا

ايالات متحده در راستاى گستره بخشى به مداخلات بشردوستانه؛ تلاش مى كند از ظرفيت تقنينى نمايندگان «پارلمان اتحاديه اروپا» نيز براى افزايش عمليات روانى عليه جمهورى اسلامى ايران استفاده نمايد. به عنوان مثال اين پارلمان كه مقر آن در «استراسبورگ» است، در ژوئن 2008 سومين قطعنامه غير الزام آور خود را با محوريت نقض حقوق بشر در ايران صادر كرد.

حمايت غيرمستقيم از افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر در ايران

يكى از شاخصه هاى سنجش قدرت نرم و ثبات امنيت اجتماعى، برخوردارى جامعه از قشر جوان پويا و فعال در حوزه سازندگى است و كارگزاران نظام با مديريت مناسب جمعيت جوان كشور مى توانند از اين ظرفيت براى تحقق اهداف عاليه انقلاب استفاده نمايند، به همين دليل دشمنان نظام با تنوع سازى شيوه ها و ابزارهاى جنگ نرم و براندازى در سكوت در جهت منفعل سازى جمعيت فعال كشور برنامه ريزى مى كنند كه از مهم ترين ابزارهاى آنان مى توان به حمايت غيرمستقيم امريكا و انگلستان از توليد مواد مخدر در شرق كشور و در نهايت كاناليزه كردن توزيع و مصرف آن در ايران اشاره كرد.

به عنوان مثال دكتر على لاريجانى رياست محترم مجلس هشتم در سومين روز از سفر خود به ژنو و در ديدار با دبيركل اتحاديه بين المجالس اعلام كرد «توليد مواد مخدر در عرض هشت سال 40 برابر شده، حجم اصلى ترانزيت اين مواد از سه فرودگاه تحت كنترل ناتو به سمت كشورهاى غربى صورت گرفته و تجهيزات مربوط به 330 آزمايشگاه توليد مواد مخدر در افغانستان از سوى كشورهاى غربى تأمين مى شود».(17)

تهديد امنيتى رشد قاچاق و مصرف مواد مخدر در ايران به حدى است كه بنا بر اعلام رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا «در هفت ماه اول سال 1387؛ 352 تن انواع مواد مخدر كشف شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد رشد را نشان مى دهد. پيش سازهاى توليد هروئين نيز از كشورهاى غربى مانند آلمان، روسيه، چين، هلند و كره جنوبى بصورت غيرقانونى از راه امارات وارد افغانستان مى شود».(18)

از طرفى در سال 1386؛ درصد مصرف ترياك، كراك و هروئين به ترتيب 8/32، 7/25 و 3/18؛ بوده است كه بيانگر تغيير الگوى مصرف از مواد مخدر سنتى به مواد مخدر صنعتى و قرص هاى روانگردان مى باشد.(19)

حمايت از ايجاد و گسترش شايعه هاى براندازانه

يكى از ابزارها و شيوه هاى ديپلماسى عمومى ايالات متحده براى تضعيف نظام جمهورى اسلامى ايران، گسترش هدفمند شايعه هاى بى اساس و غير مستند با هدف شكاف سازى ميان جامعه و حاكميت است.

مهم ترين اهداف تئوريسين هاى دكترين براندازى نرم براى ترويج اين گونه شايعات عبارتند از:

ـ انزواى سياسى، امنيتى و اقتصادى جمهورى اسلامى ايران؛

ـ جلوگيرى از الگو شدن ايران اسلامى براى ساير كشورهاى منطقه و در حال توسعه با استفاده از راهبرد ايران هراسى و يا انعكاس تصاوير مجازى از بازدارندگى موشكى نامتقارن جمهورى اسلامى ايران و يا دورنماى ژئوپلتيك شيعه؛

ـ تضعيف بنيان هاى هويت ساز ايرانى ـ اسلامى مانند نمايش فيلم سيصد و يا نشر كتاب هاى غير مستند در رابطه با شيوه زندگى پيامبر اكرم(ص)؛

ـ به چالش كشاندن ثبات امنيت اجتماعى در ايران مانند شايعه وجود ارتباط ميان وقوع برخى زلزله ها در ايران با برخى آزمايش هاى هسته اى و يا توزيع وسيع فراورده هاى خونى آلوده؛

ـ تضعيف وحدت ملى مانند شايعه سازى در رابطه با برخوردهاى دوگانه و تبعيض آميز حاكميت با اقليت هاى قومى ـ فرقه اى؛

ـ به چالش كشاندن ثبات امنيت اقتصادى كشور مانند شايعه سازى درباره پيامدهاى وسيع تحريم هاى اقتصادى، قريب الوقوع بودن حمله نظامى و يا گسترش بيمارى هاى فراگير در يك ناحيه خاص جغرافيايى؛

ـ بررسى بازخورد واكنش جامعه مانند شايعه بيمارى رهبر فرزانه انقلاب توسط رسانه هاى بيگانه؛

ـ تداعى شائبه وجود اختلاف ميان كارگزاران نظام در حوزه هاى استراتژيك مانند ترويج شايعه وجود اختلاف ميان متوليان ديپلماسى هسته اى.

پى نوشت ها:

1. در ابتداى سند چشم انداز، شاخصه افق ايران 1404 بدين صورت تعريف شده است: «ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه با هويت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل».

2. جواد آرين منش (نائب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى)، آخرين آمار ديش هاى ماهواره اى در ايران، چهارم آذر 1387. www.asriran.com

3. Spy Networks.

4. Civi Disobedience.

5. The Director of National Intelligence.

6. Military Intelligence Program.

7. Intel Budget Disclosure and the Myths of Secrecy, Federation of American Seientists, www.Fas.org.

8. جنوب كرمان جولانگاه فرقه هاى ضاله، www.tabnak.ir، سوم آذر 1387.

9. Humanitarian Intervention.

10. Human Right Violation.

11. Economic - Social Council.

12. Third Committee of the United Nations General Assembly.

13. Non-binding Resolution.

14. Canada Welcones Adoption of UN Human Rights on Iran, http://news.gc.ca, 21 November 2008.

15. Human Right Watch.

16. براى ديدن متن گزارش هاى ديده بان حقوق بشر در رابطه با جمهورى اسلامى ايران به نشانى اينترنتى زير رجوع شود: http://www.hrw.otg/mideast/iran.phb

17. دكتر على لاريجانى، افشاى نقش فرودگاه هاى ناتو در انتقال مواد مخدر افغانستان به اروپا، http://www.farsnews.com، 24 مهر 1387.

18. سردار حسين آبادى (رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا)، كشف 352 تن مواد مخدر در هفت ماه اول 1387، پايگاه خبرى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، سوم آذر 1387.

19. دكتر حسين رفيعى (مجرى طرح ارزيابى وضعيت اعتياد در كشور) مصرف كراك از هروئين پيشى گرفت http://www.tabnak.ir پنجم آذر 1387.


برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :