صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - تفاوت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده:
امتياز به مطلب:
/0
1393/10/15
بازديد: 9494

تفاوت جنگ نرم و سخت

تفاوت جنگ نرم و سخت   1


1- حوزه تهديد نرم اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، در حالي كه حوزه‌ تهديد سخت امنيتي و نظامي مي‌باشد؛

2- تهديدهاي نرم پيچده و محصول پردازش ذهني نخبگان و بنابراين اندازه‌گيري آن مشكل است، در حالي كه تهديدهاي سخت؛ عيني، واقعي و محسوس است و مي‌توان آن را با ارائه برخي از معيارها اندازه‌گيري كرد؛

3- روش اعمال تهديدهاي سخت، استفاده از زور و اجبار است، در حالي كه در نرم ، از روش القاء و اقناع بهره‌گيري مي‌شود. و تصرف و اشغال سرزمين است در حالي كه در تهديد نرم ، هدف تاثير‌گذاري بر انتخاب‌ها، فرآيند تصميم‌گيري و الگوهاي رفتاري حريف و در نهايت سلب هويت‌هاي فرهنگي است؛

4- مفهوم امنيت در رويكردهاي نرم شامل امنيت ارزش‌ها و هويت‌هاي اجتماعي مي‌شود، در حالي كه اين مفهوم در رويكردهاي سخت به معناي نبود تهديد خارجي تلقي مي‌گردد.

5- تهديدهاي سخت، محسوس و همراه با واكنش برانگيختن است، در حالي كه تهديدهاي نرم به دليل ماهيت غير عيني و محسوس آن، اغلب فاقد عكس‌العمل است.

6-مرجع امنيت در حوزه تهديدهاي سخت، به طور عمده دولت‌ها هستند، در حالي كه مرجع امنيت در تهديدهاي نرم محيط فروملي و فراملي (هويت‌هاي فروملي و جهاني) است؛

7- كاربرد تهديد سخت در رويكرد امنيتي جديد عمدتاً مترادف با فروپاشي نظام‌هاي سياسي- امنيتي مخالف يا معارض است، در حالي كه كاربرد تهديد نرم در رويكردهاي امنيتي جديد عليه نظام‌هاي سياسي مخالف يا معارض، مترادف با فرهنگ‌سازي و نهادسازي در چارچوب انديشه و الگوهاي رفتاري نظام‌هاي ليبرال و دموكراسي تلقي مي‌شود.

8-در جنگ سخت، دشمن نيروهايي را كه از ما مي گيرد كاملاً قابل شناسايي بوده و ما آن ها را مي بينيم و مي شناسيم در حالي كه در جنگ نرم، نمي دانيم كه آيا دشمن ما را هدف گرفته يا خير؟
9-جنگ نرم، در حقيقت جنگ فتح ذهن هاست. اين جنگ، فن تغيير و دگرگوني در اعتقادات است.
10-در جنگ نرم، خشونت و خونريزي وجود ندارد. در حقيقت اين جنگ، فن اقناع در سطوح مختلف علمي، فرهنگي، فكري، اجتماعي، سياسي و ...  بوده و سعي مي شود تا شكاف بين يك نظام سياسي و مردم را روز به روز بيشتر كند. يعني طراحان جنگ نرم طوري برنامه ريزي مي كنند كه بتوانند در يك نظام سياسي، بي اعتمادي بين مردم و يك حكومت و در نتيجه عدم مقبوليت حاكميت در بين يك ملت را روز به روز افزايش دهند.تفاوت جنگ نرم و سخت 2

جنگ نرم با اينكه از نظر استراتژي و اهداف كلان شباهتهاي بسياري با جنگ سخت دارداما از نظر ماهيت ، شكل ، شيوه ها و ابزار آن با جنگ سخت بسيار متفاوت است . برخي از اين تفاوتها عبارتند از :

 


1* جنگ سخت در حوزه امنيتي ونظامي انجام مي شود،درحالي كه حوزه جنگ نرم ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي *

2*در جنگ سخت جبهه دشمن مشخص است .خاكريز ها معلوم است  وسمت وسوي تيراندازي ها را ميتوان مشخص كرد ،اما درجنگ نرم فريب حرف اول را  مي زند ،به طوري كه جبهه دشمن مشخص نيست ،

3*دشمن درجنگ سخت به صراحت دشمني  و هدف خودرا بيان مي كند و به حمله آشكار روي  مي آورد ،در حالي كه در جنگ نرم نه تنها مو ضع گيري دشمن موشخص نيست  ،بلكه  از واژه هاي  كه براي مردم  محترم است ،به عنوان الگوو سمبل خود استفاده  مي كند

4*تكنيك ها و شيو هاي جنگ سخت محدود و شنا خته شده است  و تنها خلاقيت و ابتكار عمل ميتواند  حريف راغافل گير كند ،اما تكنيك هاي جنگ نرم ،فراوان وبسيار پيچيده است .بنابرين قابل پيش بيني نيست و مقابله با آنها هم بسيار دشوارتر است

5*در جنگ سخت ،دشمن را مي توان ديد ؛ولي در جنگ نرم ،دشمن  قابل رويت نيست وبايد دشمني دشمن را شناخت ؛

6*جنگ سخت وحدت ملي كشور هدف را در پي دارد و اقشار مختلف  مردم و جناح هاي سياسي عليه دشمن متحد ميشود ؛در حالي كه جنگ نرم نه تنها اتحادو يكپارچگي  به وجود نمي آيد ،بلكه دشمن با ايجاد تفرقه و پراكندگي بين مردم و به ويژه جناح هاي سياسي اهداف خود دست مي آيد ؛

7*روش اعمال و تفكرات در جنگ سخت ،استفاده از زور و اجبار است ؛اما در جنگ نرم از روش القا و انقاع فكري مخاطبان بهره مي گيرد .

8*جنگ سخت به دليل محسوس بودن يا واكنش هاي داخلي همراه است ؛ولي جنگ نرم به دليل ماهيت  غير عيني   نا محسوس بودن آن ،اغلب فاقد عكس العمل است ؛

9*در جنگ سخت دشمن جسم مخاطب را  نشانه مي گيرد   و آن را با تير و گلو له مورد هدف قرار مي دهد ؛اما در جنگ نرم دشمن انديشه ،باور ،عقيده و فكر  مخاطب را هدف قرار مي دهد .بدين ترتيب كسي كه در جنگ نرم مورد هدف قرار گيرد ،عملا جسم او نيز در اختيار دشمن قرار خواهد گرفت  ؛

10*در جنگ سخت مهم ترين عامل براي پيروزي  ،قدرت بدني نيرو هاست  .  بهترين طرح ها و نقشه هاي  نظامي   هم با وجود  سربازان نحيف  وخسته عملي نيست ؛درحالي كه در جنگ نرم داشتن قدرت تحليل  و بصيرت كفايت مي كند ؛

11*جنگ سختبراي مهاجم بسيار پرهزينه و همراه  با خسارت فراوان مادي و معنوي است ؛اما جنگ نرم بسيار كم هزينه است و خسارت هاي مادي و معنوي بسيار كمي به همراه دارد ؛

12*كسي كه در جنگ سخت مورد هدف قرار مي گيرد ،به درجه شهادت يا جانبازي مي رسد .  اينبراياو يك افتخار است و جامعه هم از او  به  بزركي ياد مي كند اما كسي كه در جنگ نرم از پا درآيد ،نه تنها اجر و افتخاري ندارد كه جامعه هم  به او به يك چشم يك مزدور يا عامل بيگانه نگاه مي كند .

منبع :وبلاگ انقلاب اسلامي/ جنگ نرمتفاوت پدافند عامل و پدافند غير عامل جنگ نرم

در جنگ سخت هر اقدام غير مسلحانه‌اي كه موجب كاهش آسيب پذيري نيروي انساني، ساختمان‌ ها، تاسيسات، تجهيزات، اسناد و شريان هاي كشور در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غيرعامل خوانده مي شود. به بيان ساده‌تر پدافند غيرعامل، مجموعه اقداماتي است كه انجام مي شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالي به حداقل ميزان خود برسد. هدف از اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل كاستن از آسيب‌پذيري نيروي انساني و مستحدثات و تجهيزات حياتي و حساس و مهم كشور عليرغم حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعاليت‌ها و خدمات زير بنايي و تامين نيازهاي حياتي و تداوم اداره كشور در شرايط بحراني ناشي از جنگ است.

هم اكنون جنگ نرم به عنوان آلترنانيو واقعي جنگهاي كلاسيك و نظامي مورد استفاده كشورها و دول متخاصم قرار مي گيرد. نمونه اخير جنگ را مي توان در سطح گسترده در فتنه پس از انتخابات جستجو كرد. جنگ نرم كليه مولفه هاي يك جنگ تمام عيار را براي شكست دادن دشمن داراست. ماهواره ها، سايتهاي ضد اتقلابي، تحليلهاي سياسي هراس انگيز و قطعنامه ها ابزار جنگي دشمن هستند. پدافند عامل اين ابزار نيز ماهواره ها، و سايتهاي خودي و حتي بعضي امور فني مانند ارسال پارازيت و مقابله با سايتهاي مخرب و دروغ پرداز است.

عوارض و پيامدهاي جنگ سخت در شكل تلفات جاني و مالي و از بين رفتن سرمايه هاي ملي قابل مشاهده است. برخلاف جنگ سخت، عوارض جنگ نرم عمدتا با چشم قابل مشاهده نيست. جنگ نرم روي باورهاي عمومي هدف گذاري مي كند. متاسفانه اين عوارض حتي پس از فروكش كردن جنگ نرم در افكار عمومي باقي مي ماند. در صورتي كه توجهي جدي به اين عوارض صورت نگيرد، ممكن است در آينده زمينه ساز فتنه و يا جنگ نرم ديگري شود.

پدافند غيرعامل جنگ نرم به مسائلي مي پردازد كه موجب كاهش صدمات و شكافها در باورهاي نيك افراد جامعه در حين جنگ و پس از آن شود. اين پدافند ميزان تاثير گذاري حملات نرم را كاهش داده و قدرت بازپروري افكار را در مدت كوتاهي پس از آن افزايش مي دهد.


تفاوت پدافند عامل و پدافند غير عامل جنگ نرم

پدافند عامل مسئول اجراي عمليات بازدارنده بر ضدحملات دشمن است. روي پدافند عامل به سمت دشمن قرار دارد. در جنگ نرم دشمن با ابزارهايي مانند ماهواره ها، فضاي مجازي، اعتصابات و شايعه سازي و امثال آن ضربت خود را وارد مي كند. پدافند عامل وظيفه دارد از اصابت هر يك از حملات به نيروهاي خودي جلوگيري نموده و يا عامل حمله كننده را نابود نمايد . مثلا ارسال پارازيت روي فركانس ماهواره ها، فيلتر كردن سايتهاي مخرب و يا مقابله با شورشها و اعتصابات براندازنده از موارد پدافند عامل جنگ نرم است. تخريب مسجد ضرار با دستور خداوند متعال در قرآن و توسط پيامبر گرامي اسلام يك مورد از پدافند عامل جنگ نرم است.

پدافند عامل قادر به دفع همه حملات نيست. در مواقعي حملات به هدف اصابت كرده و ايجاد تلفات مي كند. مثلا ماهواره هاي دشمن بدون مانع مشغول شايعه پراكني و ارسال اخبار نادرست هستند. در اين شرايط پدافند غيرعامل براي كاهش تلفات نيروهاي غير رزمي و حفاظت از افكار عمومي موضوعيت پيدا مي كند. مثلا اطلاع رساني بموقع و درست به مردم و روشنگري خواص مي تواند از ميزان تاثير بمباران فرهنگي و خبري دشمن در جنگ نرم جلوگيري كند.

منبع : پدافند غيرعامل جنگ نرم ، سعيد معصومي ، سايت الف ، ?? مرداد ????


برچسب ها:

ارسال نظر