صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
سايت ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
سازمان ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
مجلات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
وبلاگ ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
فيلم ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
گروه هاي تبليغي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
نرم افزارها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
رسانه ها و مطبوعات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رسانه هاي شهدايي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
پرواز در شب

پرواز در شب

يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به ادامه مطلب

پرواز در شب
منوي بخش ها
پربازديدها
رسانه هاي شهدايي
معرفي كتاب
جائيكه آسمانش آئينه‌كاريست
در اين مجموعه، چهارده خاطره از دوران دفاع مقدس، در قالب داستان بازگو مي‌شود.خاطرات مربوط به رزمندگان لشگر 41ثارالله و عمليات "فاو "است . در هر خاطره، گوشه‌اي از عمليات، يك يا گروهي از رزمندگان و جلوه‌هايي از ارزش‌هاي دفاع مقدس منعكس شده است .كتاب با اشاره به نام و مشخصات 10تن از رزمندگاني كه داستان‌ها براساس خاطرات آنان نگارش يافته، به پايان مي‌رسد .
معرفي كتاب
جنگ ايران و عراق در اسناد سازمان ملل
در طول جنگ هشت‌سالة ايران و عراق، دو كشور به مكاتبه با دبير كل و گاهي با رئيس شوراي امنيت مشغول بودند. نامه‌هاي دولت‌هاي ايران و عراق در سطوح رئيس جمهور، وزير امور خارجه و هيات نمايندگي، به شورا و دبير كل آن ارسال شده و به عنوان اسناد سازمان ملل به ثبت رسيده است.
آنكه تو را نشانه گرفت ندانست
اين كتاب خاطرات گروهي از همرزمان ودوستان شهيد محمد كرمي در باره روحيات ،خصوصيات اخلاقي ،شجاعت وفرماندهي اوست .نامبرده در سال 1342 در شهرستان آبدانان واقع در استان ايلام به دنيا آمد.پس از انقلاب اسلامي به سپاه پاسداران پيوست،از سال 1359 در جبهه حضور داشت و سرانجام در سال
معرفي كتاب
راز گل سرخ
اين مجموعه متضمن خاطراتي از 18 شهيد جنگ تحملي مربوط به استان اصفهان است كه طي آن، به گوشه‌هايي از ايثار و مقاومت رزمندگان اشاره گرديده است
معرفي كتاب
با فاتحان فاو
اين مجموعه مشتمل بر خاطراتي است در ارتباط با نبرد "فاو" در جنگ تحميلي عراق كه با اشعاري چند به طبع رسيده است
روزهاي آخر
اثر حاضر سي و هشتمين شماره از مجموعه ((خاطرات جنگ)) است كه در آن خاطرات نويسنده، به ترتيب تاريخي، در ماه‌هاي پاياني جنگ تحميلي، در دو رشته عمليات: ((بيت‌المقدس 7)) و ((غدير)) به رشته تحرير درآمده است .كتاب با تصاويري از هم رزمان نويسنده در جبهه‌هاي جنگ پايان مي‌پذيرد.
معرفي كتاب گردان بلدرچين
نويسنده در اين مجموعه داستان هاي كوتاهي را بر مبناي شخصيتي حقيقي با عنوان «دارعلي» تاليف كرده است كه شوخ طبعي‌هاي او با اطرافيانش در ميدان نبرد، ماجراهايي را پديد مي‌آورد كه با وجود مستقل بودن به نوعي با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند.
معرفي كتاب
جاده‌هاي خلوت جنگ
راوي در اين كتاب، خاطرات خويش را از نخستين روزهاي حضور در جبهه‌هاي جنگ تحميلي (سال 1362) تا آخرين روزهاي جنگ بازگو مي‌كند. وي در اين خاطرات از اين كه در سن 15 سالگي از طريق گروه تئاتر منطقه‌ي 15 آموزش و پرورش براي بازديد از جبهه و اجراي برنامه براي رزمنده‌ها به جبهه رفته
معرفي كتاب
چشمه مهتاب
در اين مجموعه، هفتاد و سه خاطره كوتاه درباره شهداي جنگ تحميلي به نقل از خانواده، دوستان و همرزمان شهداي مورد نظر گرد آمده است
معرفي كتاب
آواي وصل
در اين كتاب سرگذشت زندگي برخي از شهداي استان خوزستان همراه با تصاويري از آنان، معرفي شده است
پرواز در پرواز
در كتاب حاضر، بخشي از خاطرات رزمندگان هوا نيروز جمهوري اسلامي بازگو شده كه گوشه‌هايي ناگفته از دفاع مقدس را منعكس مي‌كند. عناوين برخي از اين خاطرات بدين قرار است: "پرواز خطرناك"، "حماسه پاوه"، "به ياد شيرودي"، "سقوط"، "آزادي خرمشهر"، "خلبان بسيجي"، "رمل‌هاي تشنه"، "شكار هلي‌كوپتر" و "عمليات راپل". كتاب با فهرست اعلام به پايان مي‌رسد
رسانه هاي شهدايي
پايگاه فرهنگي مذهبي جنگ و زن
پايگاهي در جهت شناساندن زن هاي دلير و شجاع زمان جنگ به جوان هاي عزيز و بيان نقش زنان در انقلاب و دفاع مقدس
معرفي فيلم
پرواز در شب
 يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به قرارگاه مي رساند.
معرفي كتاب
همراز با شقايق
قطعات ادبي و نثرگونه‏اي در ستايش فداكاري‏ها، مقاومت‏ها و سلحشوري رزمندگان و مقام شهيد و شهادت است كه با الگو گرفتن از امام حسين (ع) 8 ساله به دفاع از دين و آيين مردم پرداختند. در اين متن داستانهاي كوتاهي از زندگي اين شهيدان تهيه شده است.
معرفي كتاب
اطلس جنگ ايران و عراق
در كتاب حاضر، نبردهاي زميني جنگ تحميلي از 31شهريور 1359تا 29مرداد 1367به صورت نقشه‌ها و نمودارهاي رنگي همراه با توضيحات كوتاه و آمار و تصوير درج گرديده است .اين اطلس از هفت فصل تشكيل شده و شيوه تنظيم آن به گونه‌اي است كه هر صفحه يك موضوع كامل يا يك عمليات مشخص را بر مي‌گيرد .
معرفي كتاب
جرعه عطش
اين كتاب مشتمل است بر زندگي‌نامه كوتاه، مجموعه خاطرات دوستان و همرزمان و بستگان چهار شهيد استان خراسان (شهيد امير نظري ناظرمنش، شهيد سيد محسن حسني، شهيد سيد هاشم آراسته و شهيد محمدتقي مددي قاليباف) كه به همراه وصيت‌نامه هر يك به چاپ رسيده است
عطر شبوها
سرگذشت سردار شهيد محمود شهبازي هم رزم شهيد كه به بيان زندگي نامه آن شهيد بزرگوار مي پردازد. سردار شهيد جانشين لشكر 27 محمد رسول الله (ص) در فتح خرمشهر است كه در سوم خرداد سال 61 به درجه شهادت نائل مي‌شود.
معرفي كتاب
حماسه عشق
در كتابچه حاضر، مطالبي درباره عشق به اهل بيت و تاثير آن بر رزمندگان جنگ تحميلي عراق و كرامات آن‌ها بازگو شده است
معرفي كتاب
انقلاب اسلامي، آمريكا و جنگ تحميلي
در نوشتار حاضر، روابط ميان ايران و آمريكا در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامي، و ميزان دخالت اين كشور در جنگ ايران و عراق تحليل شده است. عناوين مطالب كتاب عبارت‌اند از: "جهاني شدن لازمه‌ي نظام سرمايه‌داري"، "مديريت جهاني نظام سرمايه‌داري"، "ضرورت تحليل انقلاب اسلامي"،
معرفي كتاب
نقد و تحليل شعر دفاع مقدس
كتاب حاضر، نقد و تحليلي است از اشعار دوران جنگ كه با يك مقدمه و هفت فصل سامان يافته است .در مقدمه پس از ارزيابي شعر از دو بعد ((قالب و ساختمان)) و ((معنوي ـ محتوايي))، نكته‌هايي در باب ويژگي‌هاي شعر جنگ ذكر مي‌شود. فصل‌هاي كتاب عبارت‌اند از: عرهاي تحليلي اين مجموعه در قالب مثنوي، رباعي، شعر نو، قصيده و غزل گردآمده است .)).
معرفي كتاب
خلوت سجاده‌هاي سرخ
اين مجموعه، مشتمل است بر: شطحيات، قطعات ادبي، سروده‌هاي حماسي و عاشورايي از جنگ تحميلي و حماسه كربلا .مطالب ياد شده در دو فصل ((ادبي و عاشورايي)) و ((نوسروده‌ها)) گرد آمده است .تعدادي عكس رنگي از صحنه‌هاي جنگ تحميلي ضميمه كتاب است.
زندان الرشيد
مشتمل بر خاطرات سردار علي‌اصغر گرجي‌زاده؛ رييس ستاد قرارگاه سپاه ششم و از همرزمان سردار شهيد علي هاشمي دوران از دوران جنگ و اسارت است. شروع خاطرات اين كتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششم است كه با محوريت حوادث زندان الرشيد ادامه مي‌يابد 
ادامه مطالب