صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - 13 آبان
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>13 آبان
از چه راهی باید به حضور حداکثری در انتخابات دست یافت و به تعبیری بایدهای حضور حداکثری در انتخابات چیست؟
از چه راهی باید به حضور حداکثری در انتخابات دست یافت و به تعبیری بایدهای حضور حداکثری در انتخابات چیست؟
ثبات هر نظامی، بسته به میزان مقبولیت عمومی و مشارکت حداکثری همسو در عرصه های مختلف آن است. و این اصلی است که نسبت به جوامع مختلف جاری و ساری است
17 مرداد (1377ش)
پس از درگيرهاي فراواني كه بين دولت افغانستان و گروه طالبان در مناطق گوناگون اين كشور روي داد، سرانجام...
شهيد زين الدين
26 ابان شهادت سرلشكر پاسدار مهدي زين الدين وبرادرش مجيد (1363ش)
سرانجام سردار مهدي زين‏ الدين به همراه برادرش مجيد، در يكي از مناطق كردستان از سوي ضدانقلاب شربت شهادت نوشيدند و پس از تشييعي با شكوه در گلزار شهداي قم در كنار هم به خاك سپرده شدند
دولت موقت مهندس بازرگان
15 ابان استعفاي دولت موقت مهندس بازرگان (1358ش)
استعفاي بازرگان در پي اعتراض و حملات شديد حوزه علميه قم، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و گروه‏هاي اسلامي ديگر به مذاكره وي با مقام‏هاي آمريكايي در الجزاير صورت گرفت.
روز شمار آبان
14 ابان سقوط كابينه شريف امامي وتشكيل دولت نظامي ازهاري در جريان انقلاب (1357ش)
گسترش اعتراضات و اعتصاب عمومي در سراسر كشور، مهاجرت امام از نجف به پاريس، حوادث خونبار 17 شهريور و 13 آبان 57 در كنار اقدامات تسكيني بي‏اثر دولت نظير تغيير عوام فريبانه تاريخ كشور از شاهنشاهي به شمسي و انحلال حزب ستمشاهي رستاخيز، برخي از رويدادهاي مهم دوران صدارت شريف امامي بود
13 آبان
13 آبان بازداشت وتبعيد امام خميني به تركيه توسط رژيم پهلوي (1343ش)
ايشان تصميم گرفتند حقايق را به مردم گفته و آنها را از فاجعه بزرگي كه به دست رژيم به وقوع پيوسته بود باخبر كنند. بنابراين پس از تبادل نظر با علماي بزرگ حوزه، در چهارم آبان 1343، با ايراد نطقي تاريخي، رژيم را رسوا كرده و مفاسد كاپيتولاسيون را مطرح نمودند.
13 آبان
13ابان تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام (1358ش)
امام، حركت دانشجويان را تاييد كردند و آن را انقلابي بزرگ‏تر از انقلاب اول خواندند
تندگويان
12ابان اسارت محمدجواد تندگويان، وزير نفت دولت شهيد رجائي وهيأت همراه او در جاده اهواز -آبادان توسط مزدوران بعثي عراق (1359ش)
خلاصه از زندگينامه شهيد محمدجواد تندگويان
محمد حسين فهميده
8ابان سالروز شهادت محمد حسين فهميده بسيجي 13 ساله (1359ش)
حضرت امام خميني(ره) درباره شهيد محمدحسين فهميده فرموده ‏اند: "رهبر ما آن طفل دوازده ساله‏اي است كه با قلب كوچك خود كه ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتراست، با نارنجك خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم كرد و خود نيز شربت شهادت را نوشيد". به اين ترتيب، حسين و فداكاري و شجاعت او ماندگار گرديد و بقاي پيكر وي در جايگاه ابدي شهيدان، در بهشت زهرا به خاك سپرده شد
سعيد گلاب بخش (معروف به محسن چريك )
7ابان شهادت سعيد گلاب بخش (معروف به محسن چريك )از فرماندهان نيروهاي مردمي در جبهه غرب (1359ش)
شهيد سعيد گلاب بخش ، معروف به " محسن چريك " سر انجام در روز هفتم آبان ماه 1359 پس از مبارزه سخت همراه چهل تن از دوستانش ، بر اثر آتش پر حجم دشمن در ارتفاعات " افشار آباد " به فيض عظماي شهادت نايل گرديد ؛ پس از شهادت پيكر اين عزيز و همراهانش به دست نيروهاي دشمن مي افتد كه تا كنون ، به رغم تلاش فراوان گروههاي تجسس ، مفقود مانده است
سخنراني امام درباره كاپيتالاسيون
4 ابان بيانات افشاگرانه امام خميني بر عليه قانون كاپيتولاسيون(1343)
سخنراني بسيار آتشين، كوبنده و افشاگرانه به عمل آوردند و مردم ايران را از جزئيات اين خيانت مطلع ساختند. حضرت امام خميني (ره) اين سخنراني را علاوه بر اينكه در روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) ايراد فرمودند، سخنان خود را با آيه استرجاع (انا لله و انا اليه راجعون) شروع نمودند و طي آن شديدترين حملات را مستقيماً عليه آمريكا و شاه وارد نمودند.
حاج آقا مصطفي خميني
1ابان شهادت مظلومانه آبةالله حاج آقا مصطفي خميني در نجف (1356)
آيت‏اللَّه مصطفي خميني در اول آبان 1356 ش برابر با 9 ذي قعده 1397 ق در 47 سالگي به شكل مرموزانه‏اي به شهادت رسيد.
روز شمار تاريخ
10 ابان آغاز عمليات محرم با رمز «يازينب (س)» در جبهه جنوب (1361ش)
عمليات محرم با رمز يا زينب(س) از تاريخ دهم آبان 61 در منطقه دهلران و عين خوش به وسعت 300 كيلومتر مربع، توسط نيروهاي مشترك ارتش و سپاه با هدف آزاد سازي ارتفاعات جنوب دهلران، خارج كردن شهرهاي موسيان و دهلران از زير آتش توپخانه و تهديد و دسترسي به امكانات داخل خاك عراق آغاز شد و تا 20 آبان طي سه مرحله ادامه يافت
روز شمار تاريخ
10 ابان شهادت اولين شهيد محراب آيةالله سيد محمد علي قاضي طباطبايي امام جمعه تبريز به دست منافقين (1358)
گزيده از زندگينامه آيت‏اللَّه سيدمحمدعلي قاضي طباطبايي
قطعنامه 540
9 ابان صدور قطعنامه 540 شوراي امنيت براي آتش بس فوري در پي حملات عراق به كشتي هاي تجاري درخليج فارس (1362ش)
قطعنامه شماره 540 شوراي امنيت سازمان ملل در آخر اكتبر 1983 م برابر با نهم آبان 1362 ش صادر شد و حق كشتي راني و بازرگاني آزاد در آب‏هاي بين المللي رامورد تاكيد قرار داد و....