صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - سهمي از سرنوشت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>سهمي از سرنوشت
مردم و یاری انقلاب
مردم و یاری انقلاب
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم مازندران در تاریخ ۸۸.۱۱.۰۶. خدای متعال بوسیله دلهای مردم نظام را حمایت می کند، هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین. ایمان های مردم از هر سلاحی کارآمدتر است. شما را نیز به بازدید از آرشیو ویدئویی و کتابخانه و بانک مطالب (سایت معراج) دعوت می کنیم. آدرس سایت: www.meraj.info
حجت الاسلام ماندگاری - آزادی در انتخابات
حجت الاسلام ماندگاری - آزادی در انتخابات
جوان-عاقل-دخالت-تصمیم-آزادی-آزاد-آزادی مطلق-خدا-شیطان-غیرخدا-بندگی-بردگی-اختیار-انتخاب-نفع و ضرر-تشخیص-غذا-خوشمزه-مفید-عقل-چشم-خوشگل تر-وعده-حزب-من-جیب-قوم و خویش-کلاه گذاشتن
حجت الاسلام ماندگاری - نیازشناسی راهکار نفوذ
حجت الاسلام ماندگاری - نیازشناسی راهکار نفوذ
قرآن-ابلیس-آدم وحوا-نفوذ-نیاز-سراب-تابلوی غلط-شیطان بزرگ-آمریکا-ایران-کشورهای اسلامی-انقلاب-نسل امروز-توسعه-فضای باز سیاسی-بنده خدا- بنده غیرخدا-یه خدا یا صدتا خدا-اضطراب-آرامش-حضرت یوسف-دستگاه ابلیس-نیازشناسی-صدام-عراق-دیکتاتور- سوریه-یمن-عربستان-بحرین-افغانستان-کلاه گذاشتن-افغانستان-آزادی بیان-آزادی ارتباط-آزادی پوشش-دولت
ملاک انتخاب
ملاک انتخاب
سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری با موضوع "ملاک انتخاب" در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۴ واقع در رواق امام خمینی (ره) حرم امام رضا علیه السلام
ماندگاری:دسته بندی ها تو طبف های مردم حضور ندارد
ماندگاری:دسته بندی ها تو طبف های مردم حضور ندارد
ماندگاری:دسته بندی ها تو طبف های مردم حضور ندارد
ماندگاری: نه فریب ظاهر و نه فریب شعار
ماندگاری: نه فریب ظاهر و نه فریب شعار
ماندگاری: نه فریب ظاهر و نه فریب شعار
ماندگاری: مجلس جایگاه اجرایی نیست
ماندگاری: مجلس جایگاه اجرایی نیست
ماندگاری: مجلس جایگاه اجرایی نیست
نماهنگ متفاوت سخنان رهبری
نماهنگ متفاوت سخنان رهبری
رهبری - وظیفه مردم در انتخابات
رهبری - وظیفه مردم در انتخابات
امام خامنه ای - وظیفه مردم در انتخابات
نفوذ در انتخابات
نفوذ در انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری ، استاد پناهیان درباره نفوذ در انتخابات ...
آشنایی با شورای نگهبان
آشنایی با شورای نگهبان
آشنایی با مجلس خبرگان رهبری
آشنایی با مجلس خبرگان رهبری
آشنایی با مجلس ایران
آشنایی با مجلس ایران
مشورت مجریBBC به مجریان من وتو درمهندسی انتخابات
مشورت مجریBBC به مجریان من وتو درمهندسی انتخابات
مشورت مجریBBC به مجریان من وتو درمهندسی انتخابات
حجت الاسلام ماندگاری - کارکرد مجلس
حجت الاسلام ماندگاری - کارکرد مجلس

کارکرد مجلس-جایگاه مجلس-قانونگذاری-نظارت مجلس-توقعات اجرایی-افت شرکت-انتخابات ریاست جمهوری-مدیر اجرایی-نتیجه-رای دادن-دروغ-زدوبند-توقع غلط-قوانین خوب-گره گشا-نظارت-راضی نیستم-کارکردن-نفوذ-دشمن-نفوذ دشمن-خبرگان-شورا-موافق با آمریکا-قانون فهمی-منافع قدرت ها-مدافع ارزش ها-شتر مرغ-انقلابی-بی خاصیت- شرکت در انتخابات
فرازی از صحیفه امام خمینی(ره)
فرازی از صحیفه امام خمینی(ره)
"از هم اکنون هم باید مطمئن باشیم رسانه‏ های استکباری از عدم حضور مردم در صحنۀ انتخابات سخن ها خواهند گفت؛ و با تحلیلهای موذیانه و القائات توأم با تهدید و ارعاب تلاش خواهند نمود ذهنها را به مسائل دیگر معطوف نمایند. غافل از آنکه امت اسلامی ایران سالهاست نشان داده‏اند که از این هیاهوها نمی‏ ترسند، و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و قدرتها می‏ ایستند... صحیفه امام(ره)، ج۲۱، ص۱۰
تخریب شورای نگهبان و چهر سال خلاء قانونی
تخریب شورای نگهبان و چهر سال خلاء قانونی
معیار - سخنان مقام معظم رهبری-انتخابات اسفند۹۴ قسمت سوم
معیار - سخنان مقام معظم رهبری-انتخابات اسفند۹۴ قسمت سوم
انتخابات، نعمت و فرصتی بزرگ
انتخابات، نعمت و فرصتی بزرگ
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران برگزاری انتخابات - بهمن ماه ۱۳۹۴
دستورالعمل رادیوی انگلیسی برای انتخابات
دستورالعمل رادیوی انگلیسی برای انتخابات
دستورالعمل رادیوی انگلیسی برای انتخابات
اظهارات شهید باکری در مورد انتخابات مجلس
اظهارات شهید باکری در مورد انتخابات مجلس

اظهارات شهید باکری در مورد انتخابات مجلس

چه ضرورتى دارد اعضاى خبرگان فقیه باشند؟
چه ضرورتى دارد اعضاى خبرگان فقیه باشند؟
اصولاً ‌آیا شرکت در انتخابات و رأی دادن کار دینی و عبادت است؟
اصولاً ‌آیا شرکت در انتخابات و رأی دادن کار دینی و عبادت است؟
از دیدگاه اسلام،‌دین مجموعه به هم پیوسته‌ای از باورها و اندیشه‌های برگرفته از وحی الهی در رابطه با جهان،‌انسان و جهان پس از مرگ است که هدف آن هدایت انسان به سوی روشی بهتر زیستن و کامل‌تر شدن است.
در بعضى از کشورهاى اسلامى قانون جدیدى وضع شده است که طبق آن، غیر مسلمانان در انتخابات مى توانند دو بار رأى دهند یعنى آنها هم مى توانند با مسلمانان رأى بدهند و هم با غیر مسلمانان،طبق فقه جعفرى آیا مى شود به غیر مسلمانان چنین حقّى داد؟
در بعضى از کشورهاى اسلامى قانون جدیدى وضع شده است که طبق آن، غیر مسلمانان در انتخابات مى توانند دو بار رأى دهند یعنى آنها هم مى توانند با مسلمانان رأى بدهند و هم با غیر مسلمانان،طبق فقه جعفرى آیا مى شود به غیر مسلمانان چنین حقّى داد؟
با توجه به این که شرکت در انتخابات، در مراحل مختلف، از اهمیت خاصى برخوردار است و از سوى دیگر، صندوق هاى اخذ رأى معمولا در مساجد مستقرّ است، آیا رفتن زنان حائض به مسجد جهت عمل کردن به این وظیفه مهم سیاسى عبادى جائز است؟
با توجه به این که شرکت در انتخابات، در مراحل مختلف، از اهمیت خاصى برخوردار است و از سوى دیگر، صندوق هاى اخذ رأى معمولا در مساجد مستقرّ است، آیا رفتن زنان حائض به مسجد جهت عمل کردن به این وظیفه مهم سیاسى عبادى جائز است؟
انتقاد از نامزدها و بیان نکات منفی آن ها درجمع یا بین دو نفر چه حکمی دارد؟
انتقاد از نامزدها و بیان نکات منفی آن ها درجمع یا بین دو نفر چه حکمی دارد؟
درصورتی که در مقام مشورت برای رأی دادن به آن ها باشد
چرا مراجع شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی می دانند؟
چرا مراجع شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی می دانند؟
درجریان تبلیغات رییس جمهور و یا وکلای مجلس، ذکر نیکی ها و بدی های شخصی که داوطلب است و یا ذکر جریانات خوب یا بد که ایشان مسبب آن بوده، داخل در مبحث غیبت است؟
درجریان تبلیغات رییس جمهور و یا وکلای مجلس، ذکر نیکی ها و بدی های شخصی که داوطلب است و یا ذکر جریانات خوب یا بد که ایشان مسبب آن بوده، داخل در مبحث غیبت است؟
اگر شوهرى همسر خود را از شرکت در انتخابات و خروج از منزل براى این کار منع کند، آیا زن مى تواند بدون اذن او از منزل خارج شده و در انتخابات شرکت کند؟
اگر شوهرى همسر خود را از شرکت در انتخابات و خروج از منزل براى این کار منع کند، آیا زن مى تواند بدون اذن او از منزل خارج شده و در انتخابات شرکت کند؟
مرز انتقاد کجاست؟ اگر انتقاد با پیشنهاد همراه نباشد، چه ضرری دارد؟
مرز انتقاد کجاست؟ اگر انتقاد با پیشنهاد همراه نباشد، چه ضرری دارد؟