صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - ولايت فقيه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ايثار و شهادت
صفحه اصلی>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>ولايت فقيه
ولايت چيست؟
ولايت چيست؟
سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف كامل، جامع و مانع از ماهيت و كُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيتِ پديده اى تكوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟»
«ولايت مطلقه فقيه» به چه معناست؟
«ولايت مطلقه فقيه» به چه معناست؟
«ولايت مطلقه فقيه» به چه معناست؟
آيا ولايت فقيه، مطلقه است؟ «ولايت مطلقه فقيه» به چه معناست؟ منظور از « مطلقه» چيست؟ چه ديدگاههايي وجود دارد؟
ويژگي‌هاي حكومت اسلامي
موارد ودلايل ضرورت تأسيس حكومت اسلامي ازديد گاه امام خميني ( ره)
مباني انقلاب
ولايت فقيه در قانون اساسي
در قرن حاضر تنها حكومتي كه داراي ماهيت اسلامي است و بر مبناي قوانين نجات بخش اسلام ناب محمدي ص پايه گذاري شده است نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
مباني انقلاب
ضرورت تأسيس حكومت اسلامي در دوران غيبت
امام خميني بر اين باور بود كه مي‌بايد رابطه دين و سياست را در حكومت محقق ساخت، از اين‌رو مسلمانان با توجه به پذيرش رابطه دين وسياست براي تشكيل حكومتي متأثر از اسلام بكوشند.
مباني انقلاب
حقوق متقابل دولت و مردم از ديدگاه امام خميني (ره)
از ديدگاه حضرت امام خميني دولت و مردم حقوق متقابلي دارند كه در پرتو التزام، پاي‌بندي و اجراي آن، پايه‌هاي دولت استحكام‌ يافته و جامعه سامان مي‌يابد. در اين زمينه، گفته‌هاي ايشان را مي‌توان در چند محور كلي خلاصه كرد
مباني انقلاب
جمهوري اسلامي نمونه شاخص مردم‌سالاري ديني است
سيد احمد خاتمي اظهار كرد: مجلس با شكوه امروز كه بخاطره امام راحل(ره) برپا شده است به طور قطع حركتي بسيار تامل برانگيز و تحسين برانگيز براي نماينده ولي فقيه در استان‌هاي خراسان و توليت عظماي آستان قدس رضوي را در خود جاي داده است كه بسي جاي تشكر دارد كه اين چنين فضايي معنوي را در كنار علما و زائران امام رضا(ع) تشكيل شده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام
قبل از بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در هيچ يك از اصول اين قانون به صراحت نامي از مصلحت نظام برده نشده بود. تفكر رايج در آن زمان اين بود كه هر چه به مصلحت نظام و مردم باشد در احكام اسلامي پيش‌بيني شده است و در نتيجه جايي براي مصحلت انديشي ديگري باقي نمي‌ماند
جايگاه مجلس خبرگان رهبري
بدون ترديد مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، رياست عليه كشور است. چنين مقامي با ويژگي‌هاي تعريف شده در قانون اساسي بي‌نظير است؛ گر چه مقام رياست عاليه كشور و وظايف و اختيارات لازم براي چنين موقعيتي در نظام‌هاي سياسي ديگر نيز وجود دارد
انتخاب رهبري در قانون اساسي
يكي ديگر از مباحثي كه در سال‌هاي اخير به عنوان اشكال و شبهه حقوقي در برخي از محافل علمي و مطبوعاتي كشور و بعضاً حتي در كلاس‌هاي درسي دانشگاه مطرح گرديده، مسأله " دور" در انتخابات خبرگان رهبري و به تبع آن، دور در انتخاب رهبر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراني و قانون انتخابات خبرگان رهبري است. بدين صورت كه گفته مي‌شود
اختيارات رؤساي حكومت در قوانين اساسي
بررسي اختيارات رهبران حكومت‌ها در حقوق اساسي كشورهاي پيشرفته مخصوصا كشورهاي ليبرال دمكراسي