صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - قبح زدايي از رفتارهاي غيراخلاقي در نهاد خانواده
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/14
بازديد: 7413
جنگ نرم

قبح‌زدايي از رفتارهاي غيراخلاقي در نهاد خانواده

قبح‌زدايي از رفتارهاي غيراخلاقي در نهاد خانواده

شبكه نوظهور فارسي‌وان در آشفته‌بازار رسانه‌هاي غربي فارسي‌زبان با دوبله و پخش سريال‌هاي سطح پايين كه مضاميني چون خيانت، بي‌بند و باري و بي‌عفتي در آن موج مي‌زند، بنيان خانواده‌هاي ايراني را نشانه گرفته است.

حميد ايراني-به گزارش «جوان»، اين سريال‌ها سعي در قبح‌زدايي از رفتارهاي غيراخلاقي در نهاد خانواده دارند.

اين شبكه سريال‌هايي طولاني‌مدت و دنباله‌دار از كشورهاي آسياي جنوب شرقي، اروپا و امريكا با دوبله‌هاي بسيار نازل پخش مي‌كند و موضوع اين سريال‌ها حول محور ترويج خانواده‌هاي بي‌سامان و لجام‌گسيخته، عادي جلوه دادن عدم تعهد در خانواده و بي‌اهميت نشان دادن بنيان خانواده و روابط خانوادگي مي‌گردد.

اين شبكه متعلق به فردي به نام روبرت مرداك است، يهودي استراليايي‌الاصلي كه به سلطان شيطاني رسانه‌ها معروف بوده و از صهيونيست‌هاي با نفوذ دنيا است كه از جمله فعاليت‌هايش در عرصه رسانه، رواج مسائل مستهجن در ميان شبكه‌ها و نشريات در سطح دنيا است.

با توجه به اينكه شبكه فارسي‌‌وان به دليل پخش بسيار محدود آگهي‌هاي بازرگاني، داراي اهميت اقتصادي براي صاحبان اين رسانه نبوده و ايجاد آن به دليل يكسري اهداف از پيش تعيين شده است، در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي دلايل ايجاد اين شبكه، اهداف و پيامدهاي آن پرداخته شده است.

دكتر قرايي مقدم: رواج ابتذال از طريق سريال‌هاي فارسي‌وان

دكتر امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس در اين باره به «جوان»‌ گفت: اين شبكه را بايد از چند منظر مورد بررسي قرار داد از جمله بعد اقتصادي آن كه بر مبناي تبليغات و درآمدزايي اين شبكه است. بعد اجتماعي و فرهنگي آن نيز تأثيرات عميقي بر ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي پذيرفته شده، به‌خصوص در نسل جوان و نوجوان دارد. اين شبكه از طريق پخش فيلم‌هايي كه در آن بي‌بند‌و‌باري و بي‌ارزشي تشويق مي‌شود، سعي در كم‌رنگ كردن ارزش‌ها و هنجارهاي نهادينه شده در نسل جوان ما دارد. اين سريال‌ها با رواج فرهنگ‌هاي مبتذل و مطرح كردن معيارهاي سطح پايين براي جوانان چون عشق‌هاي زودگذر و روابط لجام‌گسيخته سعي در مغزشويي جوانان دارد. اين شبكه مانند گياهي سمي در ميان خانواده‌ها ريشه دوانده و ارزش‌هاي خانوادگي را نشانه گرفته است.

دكتر ساعي: اختلال در نظام مصرف ‌كالاهاي فرهنگي

اختلال در نظام مصرف كالاهاي فرهنگي باعث توجه مردم به رسانه‌هاي سمعي و بصري مانند تلويزيون و ماهواره مي‌شود. به دليل كاهش تفريحاتي چون طبيعت‌گردي و شركت در ميهماني‌هاي خانوادگي، مردم بيشتر وقت خود را روبه‌روي تلويزيون مي‌گذرانند.

دكتر محمدحسين ساعي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با اشاره به گسترش رسانه‌هاي تصويري در شهرها به «جوان» گفت: نبود آموزش صحيح در خصوص مصرف كالاهاي فرهنگي چون كتاب و روزنامه باعث گسترش وسايل ارتباطي سمعي و بصري چون تلويزيون براي پر كردن اوقات فراغت شده است.

پشت پرده گسترش شبكه‌هاي فارسي زبان

وي در ادامه افزود: سير تأسيس شبكه‌هاي فارسي‌ زبان ماهواره از دهه 70 آغاز شد. در حال حاضر 50 تلويزيون فارسي وجود دارد كه بيش از نيمي از اين شبكه‌ها در سه تا چهار سال اخير ساخته شده‌اند كه به دليل نوع تمركز سياست‌گذاري‌هاي بين‌المللي بر ايران است.

سابق بر اين در اعلاميه ديپلماسي عمومي انگلستان كه در سال 2004 صادر شد، تأكيد بسياري بر شبكه‌هاي عرب‌زبان بود كه اين توجه به دليل موضوع اشغال عراق توسط نيروهاي امريكايي بود. در اين اعلاميه نامي از شبكه‌هاي فارسي نبود.

در پنج سال اخير شبكه‌هاي فارسي زبان ماهواره شبكه‌هايي بسيار ضعيف با بودجه‌هاي محدود بودند كه افرادي غيرحرفه‌اي در آن فعاليت مي‌كردند.

رخ داد تغييراتي در پنج سال اخير باعث شد كشورها و سازمان‌هايي بزرگ وارد ميدان شوند. ايجاد شبكه VOA فارسي از سوي امريكا كه فقط به دو زبان فارسي و انگليسي در كل دنيا برنامه پخش مي‌كند خود نشانگر تمركز بسيار زياد به ايران براي دستيابي به اهداف و منافع مدنظر است. اضافه شدن BBC فارسي و در حال حاضر يورونيوز كه خواستار راه‌اندازي شبكه‌ فارسي است نيز در ادامه اين روند است. گاه ايجاد اين شبكه‌ها به دليل معيارهاي اقتصادي است.

به طور مثال براي تلويزيون‌هاي عرب‌زبان حدود 300 ميليون مخاطب در كشورهاي عربي وجود دارد اما با توجه به تعداد كم فارسي‌زبانان، وجود اين تلويزيون‌ها نمي‌تواند منوط به دلايل اقتصادي باشد. اهداف ساخت اين شبكه‌هاي فارسي از دلايل اقتصادي فراتر رفته و موضوعات فرهنگي نقش غالب را برعهده دارد.

به جاي نيروگاه‌ها، خانواده‌ها را مي‌زنند!

پس از سال 84 تصور جهاني در خصوص ايران به اين گونه بود كه مراكز استراتژيك و مردم در فرآيندي آرام به سمت حل شدن در نظام جهاني پيش مي‌رود. در سال 84 با توجه به پررنگ شدن نگاه انقلابي مردم؛ قدرت‌ها شروع به ساخت شبكه‌هاي جديد كردند. يكي از شعارهاي اين شبكه‌ها هدف قرار دادن. فرهنگ و ارزش‌هاي ايران به جاي نيروگاه‌هاي آن است.

اين شبكه‌ها خواستار تزلزل در نظام اجتماعي ايران از طريق سست كردن پايه‌هاي فرهنگي هستند.

دكتر عباسي با اشاره به نظرسنجي‌ها در اين خصوص گفت: نظرسنجي‌ها حاكي از اين امر است كه درصد بالايي از مردم تهران معتقد به اثرات منفي اين شبكه بر عفت عمومي در سطح جامعه هستند.

بسياري از بحران‌هاي اجتماعي و اخلاقي از نظر ما در ساير كشورها به عنوان مشكل و بحران مطرح نيستند. معيارهاي اخلاقي كشور ايران به دليل عفت عمومي و تاريخي در آن كه ‌سابقه سه هزار ساله دارد از بسياري جوانب با ساير كشورها متفاوت است.

در تصاوير و مجسمه‌هاي ايران باستان حضور زنان و مردان با لباس‌هاي بلند و پوشيده مانند عبا و لباده در مقابل تصاوير بدون پوشش در آثار باستاني باقيمانده در روم و مصر باستان نشان‌دهنده حضور حجاب و عفت در ادوار مختلف تاريخ ايران از باستان تا به امروز است. پوشش در ايران يك موضوع تاريخي است. همچنين ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن به وجود حجاب و عفاف در ميان ايرانيان تأكيد بسيار داشته است.

با توجه به اين زمينه فرهنگي مبني بر تعهد، پاكدامني و وفاداري در زندگي زناشويي كه بنيان‌هاي ارزشي ما بر آن استوار است؛ شبكه‌هايي مانند فارسي‌وان سعي در ايجاد تزلزل در نهاد خانواده دارند.

در اين شبكه‌ها خيانت، بي‌بند و باري، عدم تعهد و وفاداري با رنگ و لعابي تصنعي و فريبنده در ليست كالاهاي فرهنگي خانواده‌ها قرار گرفته و سعي در ريشه دواندن در داخل خانه‌ها دارد.

راهكارهاي مقابله با فارسي‌وان و شبكه‌هاي همسو

دكتر ساعي درخصوص راهكارهاي مقابله با اين شبكه گفت: براي مقابله با چنين شبكه‌هايي بايد هوشمندانه وارد عمل شد. استفاده از كتاب و روزنامه به جاي رسانه‌هاي سمعي و بصري مي‌تواند يكي از راه‌ها باشد. تشكيل شبكه‌هاي تخصصي ورزش، جوانان، فيلم، سريال، موسيقي و كودك با رعايت موازين اسلامي از طريق صدا و سيما باعث كم‌رنگ شدن برنامه اين شبكه‌ها خواهد شد. ما شاهد بوديم در ماه رمضان به دليل سريال‌هاي زياد و متنوعي كه صدا و سيما پخش كرد درصد تماشاي فارسي‌وان كاهش بسيار يافته بود.

در سريال‌هاي تلويزيون بهتر است موضوعاتي انساني‌تر كه در عين حال به حل مشكلات اجتماعي مي‌پردازد، مورد نظر واقع شود و كمتر به موضوعاتي چون طلاق، قتل و خشونت پرداخته شود.برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :