صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - چزابه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>چزابه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
1.0 (1)
/1
1393/03/13
بازديد: 24453
امام (ره) «تنگه چزابه» را «تنگه شهيد عليمرداني» ناميد

چزابه تنگه شهيد عليمرداني

تنگه چزابه در جنوب كشور به ياد رشادت هاي شهيد عليمرداني «تنگه شهيد عليمرداني» نامگذاري شد.

نقل است وقتي به حضرت امام(ره) گزارش عمليات تنگه چزابه و رشادت شهيد عليمرداني را دادند، امام(ره) فرمود: اسم اين تنگه را تنگه شهيد عليمرداني بگذاريد.

امير سپهبد صياد شيرازي فرمانده وقت نيروي زميني ارتش، بعد از شكست عراق، در جمع افرادي كه در تنگه مستقر بودند در يك سخنراني گفت: «ديگر كسي به اين تنگه، چزابه نگويد، بلكه به ياد رشادت و شهادت شهيد عليمرداني كه مردانه مقاومت كرد و در اينجا به شهادت رسيد به اين تنگه، تنگه شهيد عليمرداني بگوييد.»

شهيد حسن عليمرداني در سال ۱۳۲۳ در يكي از روستاهاي فريمان متولد شد. خانواده او مثل بسياري از مردم آن روستا، وضع مالي مناسبي نداشت و حسن مجبور بود از همان كودكي با كار و تلاش در چرخاندن چرخ زندگي، خانواده را ياري دهد. ۱۳ سال بيشتر نداشت كه فقر شديد او را براي كار به مشهد كشاند تا بتواند كمي از نياز خانواده را برآورده سازد. پس از مدتي به شغل مكانيكي مشغول شد اما همچنان با فقر دست و پنجه نرم مي كرد.

در سن ۲۷ سالگي با دختر يكي از آشنايان ازدواج كرد. حاصل اين پيوند ۳ دختر و يك پسر است كه از حسن به يادگار مانده اند.

قبل از پيروزي انقلاب فعاليت و تلاش او ستودني بود و در همه مبارزات شهر مشهد فعالانه و مخلصانه شركت داشت. با شروع جنگ تحميلي، به ميدان نبرد حق عليه باطل شتافت و با شهامت و رشادت به پيش مي تاخت تا اين كه در حصار چزابه بر اثر اصابت تير از سوي مزدوران بعثي به قلب پاكش رو به سوي حرم اباعبدا... الحسين(ع) شربت شهادت نوشيد.

فرمانده خوش فكر

از لحاظ تدبير نظامي نيز بسيار خوش فكر بود چون ۲ سال دوره هاي آموزشي ارتش را فرا گرفته بود. از وقتي ايشان فرماندهي خط را به دست گرفت گروه هاي كمين و گشت و... را تشكيل داده بود و آسايش نيروهاي عراقي را سلب كرده بود.

سرويها درباره موفقيت هاي او مي گويد: او در درگيري هاي گنبد و كردستان حضور فعالي داشت و با رشادت و شهامتي كه از خود نشان داد در سخت ترين منطقه جنوب (تنگه چزابه) مأموريت بر عهده گرفت و با فرماندهي خوبش توانست تنگه چزابه را حفظ كند.

آخرين خاطره

در منطقه چزابه صبح پس از اين كه نماز صبح را خوانديم ديديم ارتش عراق به همراه نيروهاي اردني فاصله خط يك تا ۲ مقدم را كه يك تا ۲ كيلومتر بود تصرف كرده بود. با توجه به اين كه قبل از آن ما در آن خط بوديم به راحتي مي دانستيم سربازان عراقي در كدام نقاط سنگر گرفته اند و تك تك آن ها را يا اسير مي كرديم يا مجروح و كشته مي گرفتيم.در همان حال شهيد عليمرداني گفت ۵، ۶ نفر كه آمادگي دارند با من همراه شوند، من هم به همراه ۴، ۵ نفر ديگر پشت سر شهيد عليمرداني حركت كرديم. ۳۰، ۴۰ متر جلوتر رفتيم، او نيروهاي عراقي را به رگبار بست و كار را به ما سپرد و از ما دور شد و به قسمتي ديگر از خاكريز رفت. پس از آن هم من مجروح شدم و پس از آن شهيد را نديدم.

نحوه شهادت

اين مرد خدا در آخرين روزهاي زندگي دنيوي، فرماندهي گردان را بر عهده داشت و در تنگه چزابه كه حساس ترين مناطق عملياتي محسوب مي شد خدمت كرد. چند ساعت قبل از شهادت به سختي مجروح شد اما به لحاظ اين كه نكند رفتنش خللي در روحيه نيروها به وجود آورد در خط ماند و فعالانه به نبرد ادامه داد و سرانجام بعد از ظهر همان روز با اصابت تير به قلب پاكش جام وصل را سر كشيد و پس از عمري بال و پر زدن در اشتياق روي دوست به وصال نايل آمد. حسن در آخرين لحظات زندگي از همرزمش مي خواهد او را به سمت حرم اباعبدا...الحسين(ع) بگرداند. آن گاه به حضرت سلام مي دهد و جان به جان آفرين تسليم مي كند. به اين ترتيب وعده ديدار در ۲۱/۱۱/۶۰ در تنگه چزابه براي حسن عليمرداني محقق شد. روح بلندش با عرشيان نشست و جسم خاكي اش در بهشت رضا به خاك سپرده شد.

محمدرضا محبوب مي گويد: در تنگه چزابه قبل از شهادتش زخمي شده بود. دوستانش او را به پشت خط انتقال داده بودند اما در بيمارستان خمين وقتي كار با پانسمان تمام مي شود، حتي لحظه اي مكث نمي كند و به راه مي افتد. هر چه گفتند، برادر جان شما بهتر است استراحت كني، قبول نكرده و گفته بود كه: «نه، اگر بمانم بچه ها روحيه شان را از دست مي دهند، بايد بروم و با همان حال به خط برگشته بود. بعد از چند ساعت حسن در همان جا به شهادت رسيد.

نويسنده: سميه صادقي
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :