صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - معرفي پاسگاه مرزي منطقه فكه ـ چزابه
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>چزابه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/10
بازديد: 72306
درباره چزابه

معرفي پاسگاه مرزي منطقه فكه ـ چزابه

در روز 25/6/1359 نيروهاي لشكر 1 مكانيزه عراق كه هدفشان تصرف شهر شوش بود به اين پاسگاه حمله كردند و با مقاومت مدافعين پاسگاه كه اكثراً نيروهاي تيپ 37 شيراز بودند مواجه شدند. فرداي آن روز نيروهاي عراقي دوبار به پاسگاه حمله كردند كه با پشتيباني هوايي و دفاع مدافعين پاسگاه، حمله دشمن ناموفق ماند و چند دستگاه تانك دشمن منهدم شد.

در بامداد اول مهرماه نيروهاي دشمن، پاسگاه را از طريق شمال (دالان سميده) دور زده و آن را اشغال كردند، اما نيروهاي خودي متقابلاً در يك نبرد تن‌به‌تن آن‌را بازپس گرفتند. در ساعت 18 همان روز، تيپ 34 زرهي لشكر 1 مكانيزه ارتش عراق با يك گردان تانك و يك گردان مكانيزه از طريق جنوب، پاسگاه را دور زد و آن‌را تصرف كرد. اين پاسگاه تا پايان جنگ و پذيرش قطعنامه 598 در اختيار ارتش عراق بود.

پاسگاه دويرج در كنار جاده مرزي فكه ـ چزابه و در ده كيلومتري جنوب پاسگاه فكه قرار دارد و فاصله اين پاسگاه تا مرز حدود دويست متر است. تا قبل از قرارداد 1975 الجزاير رودخانه دويرج از اين نقطه عبور مي‌كرد اما بعد مسير رودخانه را عوض كردند. اين پاسگاه همانند پاسگاه‌هاي طاووسيه و رشيديه و صفريه جزو اولين نقاط تهاجم دشمن بود. اين پاسگاه به همراه پاسگاه بجليه در هجوم اوليه توسط لشكر 1 ارتش عراق به تصرف درآمد و در عمليات والفجر مقدماتي محل استقرار لشكر 14 ارتش عراق بود و از جمله اهداف مهم نيروهاي خودي در اين عمليات به شمار مي‌رفت.

پاسگاه طاووسيه در شش كيلومتري پاسگاه دويرج و كنار جاده فكّه - چزابه قرار دارد كه در اولين روزهاي جنگ مورد هجوم دشمن قرار گرفت و اشغال شد و در عمليات والفجر مقدماتي يكي از محورهاي حمله به دشمن بود. در جريان تفحص شهدا، اين پاسگاه و محدوده اطراف آن شاهد كشف شهداي بسياري بوده است و مقتل120 شهيد فكه در نزديكي آن قرار دارد.پاسگاه رشيديه بين پاسگاه طاووسيه و پاسگاه صفريه و در غرب جاده فكه ـ چزابه قرار دارد و فاصله آن تا مرز كمتر از يك كيلومتر است و روبه‌روي پاسگاه رشيديه عراق قرار دارد.

كتاب اطلس جغرافياي حماسي، ص 160 ـ 161

 

 ارتش عراق در 25 شهريور 1359 قبل از آغاز رسمي جنگ به اين پاسگاه حمله كرد. همچنين اين پاسگاه و محدوده اطراف آن يكي از محورهاي مهم عمليات والفجر مقدماتي بود.

 

پاسگاه صفريه در جنوب پاسگاه رشيديه و شمال پاسگاه سوبله و در كنار جاده فكّه -چزابه قرار دارد. اين منطقه نيز در اوايل جنگ شاهد مقاومت نيروهاي مستقر در پاسگاه در برابر دشمن بعثي بوده است. درگيري در منطقه پاسگاه‌هاي مرزي سوبله، رشيديه و صفريه در مرز ايران از اوايل شهريور آغاز شد و از روز 31 شهريور 1359 به مدت هشت روز نبرد سختي در اين منطقه به وقوع پيوست، به حدي كه در روز هشتم، نيروي هوايي و هوانيروز ارتش ايران بيشترين توان خود را در پشتيباني هوايي انجام دادند. از نزديكي پاسگاه صفريه جاده‌اي به سمت چپ منشعب مي‌شود كه به طرف جنگل عمقر و تپه‌هاي نبعه مي‌رود و در عمليات والفجر مقدماتي يكي از محورهاي اصلي عمليات بوده است.

پاسگاه سوبله در شمال تنگه چزابه و در غرب جاده فكّه -چزابه واقع است و فاصله آن تا بستان هفده و نيم كيلومتر، تا پاسگاه صفريه دوازده كيلومتر و تا مرز عراق حدود پانصد متر است. اين پاسگاه از 25/6/1359 و قبل از آغاز رسمي جنگ درگير جنگ شد.

در اين پاسگاه بيست و پنج نفر از پاسداران و نيروهاي ژاندارمري با مقاومت خود موفق شدند براي مدت كوتاهي حركت دشمن را متوقف كنند. ليكن با افزايش فشار دشمن، ناچار به عقب‌نشيني شدند. اگرچه پاسگاه در ساعت 5 بعد از ظهر روز اول جنگ اشغال شد، اما مقاومت نيروهاي خودي موجب ادامه درگيري و چندين بار دست‌به‌دست شدن پاسگاه سوبله شد تا اينكه در سومين روز جنگ پس از جراحت يا شهادت اكثر مدافعان آن، به دست دشمن افتاد. اين پاسگاه مرزي همچنان تا پايان جنگ در اشغال دشمن باقي ماند تا آنكه براساس قطعنامه 598 دشمن مجبور به عقب‌‌نشيني از اين مناطق شد.

برچسب ها:
Fetch grdList Error

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :