صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شاخص راه امام كلام امام
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلی>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>شاخص (راه امام كلام امام)
وظيفه ما در قبال راه امام خميني (ره) چيست؟
وظيفه ما در قبال راه امام خميني (ره) چيست؟

از همه‏ آحاد ملت و اقشار گوناگون مي‏خواهم كه حفظ آمادگي و هشياري و توجه به توطئه‏‌هاي دشمنان را فريضه‏ انقلابي خود بدانند و نيات پليد دشمنان را از موضع‌گيريهاي سياسي و تبليغاتي جهاني آنان و نيز از شايعه‏‌پردازيها و ايجاد مضيقه‏‌هاي اقتصادي كشف كنند و بدانند كه در صورت آمادگي و هشياري، همه‏ي توطئه‏‌هاي دشمن خنثي مي‏گردد و پيروزي از آنِ ملت ايران خواهد بود.
ساده زيستي امام
ساده زيستي امام

ساده زيستي امام (ره)يكي از نقاط برجسته زندگي و مكتب ايشان است. نوع زندگي امام متناسب با جايگاه ايشان به عنوان رهبر يك كشور براي بسياري از افراد قابل درك نيست.
اين موضوع كه از شاخصه هاي مكتب ايشان است درسي براي همگان است اما بيش از سايرين اين مسئولين هستند كه بايد به اين مورد تاسي داشته باشند.
امام خميني
رهبري امام خميني
رهبري امام خميني
از ديگر ويژگي هاي انقلاب اسلامي رهبري ديني آن است كه ولي فقيه زمان اين انقلاب را جلو برده و آن را از گزند حوادث مصون داشته است.
ملتي كه براي زيستن با استقلال و آزادي قيام نموده خود را براي شهادت آماده كرده است
ملتي كه براي زيستن با استقلال و آزادي قيام نموده خود را براي شهادت آماده كرده است
دست به جناياتي ابلهانه زده‌ايد كه به خيال خام خود ملت شهيد پرور و فداكار را با اين اعمال وحشيانه بترسانيد و نمي‌دانيد كه در قاموس شهادت واژه وحشت نيست.
تواضع امام در برابر چه قشري بود/ من در مقابل شما احساس حقارت مي كنم
تواضع امام در برابر چه قشري بود/ من در مقابل شما احساس حقارت مي كنم
امام خميني در چندين جمله متعدد، تنها در مقابل يك قشر خود را حقير مي شمارد؛ گرچه اين منش، ناشي از روح بلند ايشان است اما بيان اين سخن كه "من در مقابل شما احساس حقارت مي كنم"، نسبت به علما و فضلا و عرفا و دانشمندان مطرح نشده است.
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
دفاع مقدس، مظهر آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهى است -1388/06/24
آنچه كه در جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندى دفاع مقدس، انسان ميتواند بگويد، اين است كه اين هشت سال، مظهرى از برترين صفاتى است كه يك جامعه ميتواند به آنها ببالد و از جوانان خودش انتظار داشته باشد. يعنى دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنويت و دين دارى است، مظهر آرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهى است، مظهر ايثار و از
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
جريان آرمان‌گرايى‌ها و آرمان‌خواهى‌ها در همه جا -1387/09/24
از دانشگاه هميشه و در همه جا اين انتظار هست كه محل جوشش و اوج دو جريان حياتى در كشور باشد: اول، جريان علم و تحقيق؛ دوم، جريان آرمان‌گرايى‌ها و آرمان‌خواهى‌ها و هدف گذارى‌هاى سياسى و اجتماعى. كمتر محيطى را - شايد محيط ديگرى را نشود پيدا كرد - مي‌توان پيدا كرد كه مثل
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
مسئله‌ى آرمان‌خواهى در دانشگاه‌ها -1387/09/24
جريان دوم كه آن مسئله‌ى آرمان‌خواهى است در دانشگاه‌ها - كه در زبان متعارف به او گفته مي‌شود جنبش دانشجويى - در كشور ما، تاريخ بسيار جالبى دارد. اين را از اين جهت مي‌گويم و رويش تكيه مي كنم كه اين حركت بايد ادامه پيدا كند و اين چيزى نيست كه بتواند متوقف بشود؛ چون كشور در شرائطى
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
دانشجو عاشق آرمانهاى بزرگ است -1387/09/24
البته من قضاوتم روى بدنه‌ى دانشجوست. ممكن است افرادى، بخشهائى از مجموعه‌ى دانشجوئى جور ديگرى باشند. نه تعجب مي كنيم، نه انكار مي كنيم؛ مطمئناً اين است؛ اما بدنه‌ى دانشجوئى، طبيعت كار دانشجوئى و روحيه‌ى دانشجوئى، اينى است كه عرض كردم. دانشجو ضد ظلم است، ضد استكبار است،
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
عمل‏گرايى همراه با آرمان‏گرايى-1384/06/02
بسيج يعنى حركت عظيم ملت ايران، همراه با آگاهى؛ احساس آميخته ‏ى با عقلانيت؛ حركت و عمل آميخته‏ ى با مبناى فكرى؛ عمل‏گرايى همراه با آرمان‏گرايى و ديدن افق‏هاى دوردست؛ اينها مجموعه‏ يى است كه ذهنيت و هويت بسيج را تشكيل مى‏ دهد. به همين جهت است كه از اول انقلاب تا امروز، بسيج خار چشم
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
نبايد اهواء و هوس‌هاى را به اشتباه جاى آرمانها بگذاريم -1384/05/12
اميرالمؤمنين (عليه‌الصلاةوالسلام) به ابن‌عباس فرمود: ارزش ذاتى حكومت براى من از اين كفش وصله‌خورده، كمتر است - «الا ان اقيم حقا» - مگر اين‌كه حقى را اقامه كنم؛ آن وقت قدرت ارزش پيدا مى‌كند. اميرالمؤمنين با معارضان همين قدرت به جنگ برمى‌خيزد. قدرتى كه براى عدالت و حقيقت است،
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
زنده‌ بودن آرمانها و آرزوهاى امام -68/03/18
فقط با آرمانهاى امام (رضوان‌الله‌تعالى‌عليه) است كه چنين افرادى با اين‌گونه جهان‌بينى و عمل پيدا مى‌شوند و بدون آن اصلا امكان ندارد. امروز آرمانها و آرزوهاى امام، از هر چيز ديگر زنده‌تر است؛ دنيا هم از آنها مى‌ترسد. خبرگزاريهاى جهان و محافل تحليل‌گر سياسى، ايران را زير ذره‌بين گذاشته‌اند و
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
آرمانهاي امام (ره) بالاترين آرمانها -68/03/18
اگرچه امام (ره) عوامل و عناصر و مقوماتى كه وجود ظاهرى او را به وجود مى‌آورد و تشكيل مى‌داد، با خود برد، اما افكار، آرمانها، جهان‌بينى، هدفها، توصيه‌ها، راهها و ابزارها را در اختيار ما گذاشت. هم‌اكنون بخش عظيمى از شخصيت امام در اختيار ماست. آرمانهاى اعلام شده به وسيله‌ى او، برترين و
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
رفاه با ساز با استكبار منافي با آرمانگرايي -68/04/23
روحيه و آرمان انقلابى، بدين معنى است كه ميل به زندگى راحت و مرفه، جامعه و مسؤولان را به سازشكارى و تسليم در برابر زورگويى قدرتهاى جهانى و غفلت از توطئه‌ى استكبار و بى‌اعتنايى به پيام جهانى انقلاب نكشاند. آن روزى كه خداى نخواسته جمهورى اسلامى، رفاه و آبادى را هدف عمده‌ى خويش
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
رفاه مادى توأم با آرمان انقلابى از آرمانها -68/04/23
در اين مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن كشورى نمونه كه در آن، رفاه مادى همراه با عدالت اجتماعى و توأم با روحيه و آرمان انقلابى، با برخوردارى از ارزشهاى اخلاقى اسلام تأمين شود. هريك از اين چهار ركن اصلى، ضعيف يا مورد غفلت باشد، بقاى انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
ايجاد رفاه جزو آرمانهاى اسلامى -68/06/08
دنيا و آخرت، رفاه و آرمان، با هم و در كنار هم قابل پيشرفت است. تصور اين‌كه جامعه‌ى آرمانگرا به حل مشكلات مادى و رفاهى نخواهد رسيد، به معناى اين است كه بگوييم اديان و مقدسات و معنويات و آرمانها، به فكر دنيا و زندگى مردم نيستند! اين، خلاف صريح اسلام و همه‌ى اديان است. مطمئنا حركت به
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
نيروى دفاعي متناسب آرمانها -68/07/13
ما وقتى رد نظام سلطه و سلطه‌گر و سلطه‌پذير را در دنيا اعلام مى‌كنيم، ملتها به هيجان مى‌آيند. من، در مجامع جهانى مكرر حضور پيدا كرده‌ام. وقتى اين فكر را مطرح كردم، ديدم حتى رؤساى دولتها به هيجان مى‌آيند؛ منتها دست و ذهنشان بسته است و بعضى هم همتشان كوتاه است؛ اما دوست مى‌دارند ملتى
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
استقلال همه جانبه،از آرمانها -68/11/09
يكى ديگر از آن آرمانها، استقلال همه جانبه است. ما بايد به ملتها نشان بدهيم و بگوييم كه مى‌توانيم در راه استقلال حركت كنيم و استقلال همه جانبه داشته باشيم. اين، يكى از كارهاى واجب و لازم است
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
برجستگى‌يى مردم در راه آرمانهاى اسلام -68/12/02
حقيقتا مردم ما، آن‌چنان برجستگى‌يى در راه آرمانهاى اسلام و انقلاب، از خود نشان دادند كه انسان در مقابل عظمت اين ملت، سر تعظيم فرود مى‌آورد و در خود احساس حقارت مى‌كند. ببينيد در اين يازده سال، چه مراحلى را گذراندند و چگونه به خاطر خدا در اين راه دشوار پاى فشردند. همه‌ى چشمها در
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
اسلام و پيشنهاد آرمان گرايي به بشريت -69/02/07
يقينا اگر آن‌چنان‌كه تكليف اسلامى است، ما در ماه مبارك رمضان و در همه‌ى اين فرصتهاى مغتنم ايام‌الله، نعمت ذكر و توجه و دعايى كه به ما داده شده، مغتنم بشماريم و خودمان را با منبع قدرت و عزت و عظمت - يعنى ذات مقدس باريتعالى - مرتبط كنيم، بدون شك آن تحول اساسى و مطلوب، هم در ارواح
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
جهت حركت و آرمانها و اصول -69/06/01
محور دوم، جهت حركت و آرمانها و اصول است؛ همان چيزى كه جناب آقاى هاشمى اشاره كردند و خيلى مهم است. خيلى فرق است بين آن مجموعه مديرانى كه به نيت و با ايمانى، تلاشى را شروع كردند، و آن كسانى كه اين‌طور نيستند و بالاخره مأموريتى به عهده‌شان گذاشته شده و مى‌خواهند كار را
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
تصور فروكش كردن آرمان خواهي بعد از امام -69/09/07
شايد تا مدتى تصور مى‌كردند كه بعد از رحلت امام بزرگوار ما (رضوان‌الله تعالى‌عليه)، شعله‌ى آرمانخواهى در جمهورى اسلامى كم بشود، يا فرو بنشيند و يا خاموش گردد. خيال مى‌كردند كه بعد از رحلت امام (رضوان‌الله‌عليه)، تدريجا همه چيز تمام خواهد شد. يعنى احساسات انقلابى و روح مجاهدت و فداكارى در
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
زن همانند با مردان به سمت آرمانها -69/10/16
آرمانگرايى در اسلام و گرايش به سمت قله‌ها و اوجها و آرمانها، يك چيز قطعى و حتمى است. زن مثل مرد و مثل همه‌ى خلايق، بايد در اين سمت حركت كند. اين، با گرايشهاى غليظ و در لاك چيزهاى صددرصد شخصى و بى‌ارزش رفتن نمى‌سازد. البته در نظام اسلامى، بايستى آنها ريشه‌كن بشود. اين گرايش
گزيده بيانات امام خامنه اي (مد ظله)
انحراف زنان از آرمانهاي تكاملي-69/10/16
چه ستمهايى كه در حق زن روا داشته شده و اسمش ستم است، و چه ستمهايى كه اسمش هم ستم نيست، اما در حقيقت ستم است؛ مثل همين سوق دادن به تجمل و مصرف‌گرايى و آرايشهاى بيهوده و مخارج سنگين و تبديل شدن به يك وسيله‌ى مصرف. اين، ستم بزرگى بر زن است. شايد بشود گفت كه هيچ
كل صفحات7صفحه1تعداد در هر صفحه