صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - حماسه سوم خرداد
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>دفاع مقدس>حماسه سوم خرداد
حماسه سوم خرداد 1361
وقتي خرمشهر آزاد مي‌شود
راديو ايران باپخش پيروزيهاينبرد، همه را به وجد مي‌آورد. كاسه صبر مردم لبريز مي‌شود و همه منتظرند تا مقاوم‌ترين شهر را در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران ببينند....
حماسه سوم خرداد 1361
نتايج عمليات بيت المقدس
حماسه سوم خرداد 1361
شرح مختصرعمليات بيت المقدس
حماسه سوم خرداد 1361
تشريح عمليات بيت المقدس (1)
در محور قرارگاه نصر، نيروهاي اين قرارگاه از همان لحظات‌اول عمليات درگير شدندو حركت خود را براي عبور از كارون آغاز مي‌كنند و به‌دنبال آن، نيروهاي زرهي از روي جاده‌هايي كه از قبل توسط واحد مهندسي سپاه...........
حماسه سوم خرداد 1361
تشريح عمليات بيت المقدس (4)
نزديك صبح، لشكر فجر از پلنو به جاده آسفالته مي‌رسد و شروع به شكار تانكهاي درحال فرار دشمن (به طرف بصره) مي‌كند......
حماسه سوم خرداد 1361
تشريح عمليات بيت المقدس (3)
در ادامه مرحلهسوم،‌ كار پيشروي بهطرف خرمشهر مسدود و نيروهاي زرهيدشمن با اجراي پاتك‌هاي موفقيت‌آميز كه با آتش شديد توپخانه و حمله گستردههوايي همراه است.........
 
حماسه سوم خرداد 1361
تشريح عمليات بيت المقدس (2)
البته اين عمليات پيروزمند تحت‌الشعاع عمليات بيت‌المقدس قرار مي‌گيرد و در نظرها آنطور كه بايد، جلوه نمي‌كند....
حماسه سوم خرداد 1361
اهداف عمليات بيت المقدس
آزاد سازي خرمشهر و موقعيت حساس و استراتژيك غرب كارون
حماسه سوم خرداد 1361
فهرست 66 عنوان كتاب درباره خرمشهر:
كتابهاي منتشر شده مرتبط با عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر
حماسه سوم خرداد 1361
فتح خرمشهر از زبان سردار عزيز جعفري
مطلب مهمي كه لازم است در اينجا به آن اشاره كنم اين است كه ما در مراحل اول و دوم عمليات مأموريت خط‌شكني چنداني نداشتيم؛ يعني در مقابل‌مان مين و سنگر دفاعي نزديكي وجود نداشت.
حماسه سوم خرداد 1361
بازتاب عمليات بيت‌المقدس و آزادسازي خرمشهر
با آغاز عمليات بيت‌المقدس تايمزمالي نوشت: «خرمشهر كليد پيروزي جنگ است. اين شهر نشانه‌ پيروزي عراق و مظهر مقاومت سرسختانه ايران است.»
حماسه سوم خرداد 1361
خاطرات فتح خرمشهر از زبان شهيد صياد شيرازي
بنده به عنوان مسؤول در قرارگاه كربلا، مركز عمليات مشترك ارتش و سپاه انقلاب اسلامي و به عنوان يك رزمنده كوچك اسلام، شاهد و ناظر بودم كه خداوند خرمشهر را آزاد كرد و هيچ دليل ديگري را قبول نمي كنم.
حماسه سوم خرداد 1361
خاطرات يك خلبان از فتح خرمشهر
وقتي از يكي از اين سوراخها بيرون را نگاه مي كردم ؛ ديدم بعثي ها يك دختر پرستار را به اسارت در آورده اند آنها بعد از آزار واذيت بسيار به اين دختر معصوم..
حماسه سوم خرداد 1361
روايتي كلي مقاومت 34 روزه
پس‌از آنكه عراق تمهيدات سياسي و نظامي فراوانش را تدارك ديده بود، در ساعت 14:15 بعدازظهر 31 شهريور 59 با سه‌فروند ميگ 23فرودگاه بين‌المللي تهران را به‌تقليد از حمله نيروي‌هوايي اسراييل در جنگ شش‌روزه عليه اعراب (مصر) مورد تجاوز قرار داد
حماسه سوم خرداد 1361
ويژگي هاي منطقه اي خرمشهر و محل عمليات بيت المقدس
منطقه عمومي عمليات بيت‌المقدس در ميان چهار‌مانع طبيعي محصور است، كه از شمال به رودخانه كرخه‌كور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه كارون و از غرب به هور‌الهويزه منتهي مي‌شود.
حماسه سوم خرداد 1361
بحران‌هاي خرمشهر بعد از پيروزي انقلاب تا قبل از آغاز جنگ
آغاز جنگ عصر روز 31 شهريورماه 1359 نيروهاي عراق با تمامي‌توان خود از مرزهاي خود با ايران گذر كرده و آغاز جنگ را اعلام كردند. خرمشهر زير باراني از آتش سنگين ارتش عراق قرارگرفت.
حماسه سوم خرداد 1361
پيام حضرت امام‌خميني (قدس‌سره) به مناسبت عمليات بيت‌المقدس و فتح خرمشهر
آنان به آرم «ما رميتَ اِذ رميتَ و لكنَّ الله رَمي» مفتخرند. مباركباد و هزاران بار مباركباد بر شما عزيزان و نورچشمان اسلام اين فتح و نصر عظيم كه با توفيقالهي و ضايعات كم و غنايم بيپايان