صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - فضاي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم>اصطلاحات و مفاهيم
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/06/20
بازديد: 13783
اصطلاحات و مفاهيم

فضاي سايبر يا فضاي مجازي

فضاي سايبر يا فضاي مجازي

سايبر(cyber) واژه اي است بر گرفته از لغت «kybernetes» به معناي سكاندار يا راهنما و نخستين كسي كه واژه فضاي سايبر را به كار برد، ويليام گيتسون نويسنده داستان هاي علمي- تخيلي، در كتاب نورومنسر (neuromancer) بود.
فضاي سايبر يا فضاي مجازي (Cyber Spase) در تعريف برخي نويسندگان عبارت است از: «مجموعه اي از ارتباطات دروني انسان ها از طريق رايانه و وسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيكي است.» (?) البته شايد بهتر باشد آن را چنين تعريف كنيم: «محيط الكترونيكي واقعي است كه ارتباطات انساني به شيوه اي سريع، فراتر از مرزهاي جغرافيايي و با ابزار خاص، خود؛ در آن، زنده و مستقيم روي مي‌دهد». قيد «واقعي»، مانع از اين است كه تصور شود مجازي بودن اين فضا به معناي غير واقعي بودن آن است؛ چرا كه در اين فضا نيز همان ويژگي‌هاي تعاملات انساني در دنياي خارج همچون مسئوليت وجود دارد. ضمن اين كه فضاي سايبر در واقع يك «محيط» است كه ارتباطات در آن انجام مي‌شود؛ نه صرف مجموعه اي از ارتباطات. از سوي ديگر، اين ارتباطات گرچه ممكن است در همه حال بر خط (On Line) نباشد، ولي زنده و واقعي و مستقيم است. از اين رو، تأثير و تأثر بالايي در اين روابط رخ مي‌دهد.

ويژگي هاي فضاي سايبر

?/ جهاني و فرامرزي بودن
از ويژگي‌هاي منحصر به فردي كه فضاي سايبر را از ديگر رسانه‌ها ممتاز مي‌سازد، جهاني بودن آن است. هر فردي در هر نقطه از جهان مي‌تواند از طريق آن به آساني، به جديدترين اطلاعات دست يابد.
مرزهاي جغرافيايي تا كنون نتوانسته از گسترش روزافزون فضاي سايبر جلوگيري كند. از اين رو، هر نوع فيلتر و مرزبندي در برابر آن بسيار دشوار مي‌نمايد.

?/ دستيابي آسان به آخرين اطلاعات
چنانچه بخواهيد به آخرين مقاله، كتاب و يا خبري كه در زمينه تخصصي، در سطح جهان منتشر شده، دست يابيد، ساده ترين و سريع ترين راه، استفاده از فضاي سايبر است.

?/ جذابيت و تنوع
رسانه ها از فيلم، عكس، متن و يا هر هنر ديگري براي جذاب كردن خويش به كار مي‌گيرند و اين ابزارها در فضاي سايبر قابل دستيابي است؛ به ويژه آن گاه كه هيچ نظارت و فيلتري توان محدود كردنش را نداشته باشد. از ويژگي‌هاي منحصر به فردي كه در تنوع و جذابيت فضاي سايبر تأثير بسزايي دارد، مشتري محوري محض است. در متون نوشتاري ارتباطي تنگاتنگ ميان خوانندگان و نويسندگان وجود دارد كه خواننده به راحتي مي‌تواند نظر خود را با شخص نويسنده در ميان بگذارد. از سوي ديگر، امكان نظر سنجي و ارزيابي در اين فضا بسيار آسان تر و روزآمد تر است و اين توانايي را به داده پردازان، فروشندگان و عرضه كنندگان محصولات اينترنتي مي‌دهد كه از آخرين خواسته‌هاي مشتريان و مخاطبان خود مطلع گردند.

?/ آزادي اطلاعات و ارتباطات
معناي واقعي آزادي اطلاعات، در فضاي سايبر محقق شده است. از اين رو، شما هر نوع اطلاعاتي را كه بخواهيد - اعم از فرهنگي، سياسي و اقتصادي - بدون محدويت‌هاي حاكم بر ديگر رسانه‌ها، در فضاي سايبر قابل دسترسي است. آزادي ارتباطي نيز از ويژگي‌هاي ديگر فضاي مجازي است كه در ديگر وسايل ارتباطي تا اين حد قابل دستيابي نيست.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :