صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شرح عمليات خيبر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي زميني
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/26
بازديد: 20153

شرح عمليات خيبر

عمليات خيبر

پس از فتح خرمشهر و عقب نشيني سراسر ارتش عراق، دشمن براي دست يابي به پدافند مطمئن تدابيري به كار بست؛ به گونه اي كه در مناطق كوهستاني، ارتفاعات مرزي را همچنان در اشغال خود نگه داشت؛ و در مناطق پست، با به كارگيري موانع مصنوعي موقعيت خود را تحكيم بخشيد. در عين حال، دشمن از موانع طبيعي نيز به منظور ايجاد اطمينان بيشتر بهره مي گرفت. در اين ميان، رودخانه عريض اروند و منطقه وسيع هورالعظيم از نگراني دشمن نسبت به تهاجم قواي ايران كاسته بود. اين موضوع در منطقه هورالعظيم بيشتر مشهود بود، به طوري كه دشمن هيچ گونه مانعي را براي ايجاد پدافند در غرب اين منطقه در نظر نگرفته بود. عراق هرگز نمي پنداشت آب گرفتگي وسيع هورالعظيم براي نيروهاي پياده ايران قابل عبور باشد؛ و نيز گمان نمي كرد قواي مسلح ايران تلاش اصلي خود را در اين منطقه قرار دهند.

هم چنين عراق در سال هاي سوم و چهارم جنگ تاكتيك هاي جديدي اتخاذ كرد، كه طبعا نيازمند به كارگيري تاكتيك ها و تدابير جديد بود. به منظور برهم زدن معادله نظامي جنگ به نفع جمهوري اسلامي و به دست گرفتن ابتكار عمل، منطقه هور با سه ويژگي انتخاب گرديد:

ضعف و ناتواني دشمن در عمليات آبي خاكي،سرعت عمل،غافلگيري.

منطقه هور با توجه به تجارب به دست آمده از عمليات رمضان تا والفجر 4 و با در نظر گرفتن توان خودي و دشمن، و نيز نقش زمين و تاثير گذاري آن، انتخاب شد. نظر به راكد بودن نسبي آب هور و وسعت بيش از اندازه آن، كه طبعاً منجر به طولاني شدن عقبه هاي نيروهاي خودي مي شد و نيز فقدان زمين مناسب جهت قدرتمندي و قابليت هاي نيروهاي خود (پس از عمليات رمضان تا قبل از خيبر)، از جمله شرايط و عواملي بود كه موجب مي شد دشمن تصور عمليات گسترده را از طرف هور نداشته باشد و همين تصور باعث گرديد كه عراق، از جزاير مجنون شمالي و جنوبي و شرقي دجله تنها با چند گردان پدافند نمايد.

در اين ميان، اجراي عمليات والفجر مقدماتي در منطقه شمال هور، به رغم نتايج غيرمطلوب آن، نتيجه اي بزرگ – هر چند غير مستقيم – بر جاي گذارد. عمليات در منطقه چزابه، شناسايي موقعيت ضعيف دشمن در منطقه هور را در پي داشت.

فرماندهان سپاه پاسداران كه به مناسبت عمليات والفجر مقدماتي در آن منطقه حضور يافته بودند، با مشاهده نقاط ضعف دشمن، سريعاً به طراحي عمليات خيبر پرداختند و با استفاده از تجربه حاصل از عمليات والفجر مقدماتي، ضريب امنيت را شدت بخشيده و رعايت حفاظت اطلاعات را اصل قرار دادند. مضافاً به اين كه دو نكته مهم ديگر در دستور كار قرار گرفت. نكته اول، فعاليت هاي شناسايي بود كه با توجه به رعايت اصل حفاظت، به نيروهاي بومي سپاه خوزستان واگذار شد.

نكته دوم، تغيير در سازمان رزم سپاه پاسداران و ايجاد قابليت عمليات آبي – خاكي بود كه بايد متحقق مي شد ، بر همين اساس، يگان دريايي سپاه (قرارگاه نوح) تشكيل شد. در عين حال، براي جلوگيري از هوشياري دشمن، قرارگاه دريايي سپاه در بوشهر فعال گرديد تا به اين وسيله تلاش جديد به منظور افزايش فعاليت در خليج فارس تلقي گردد.

اهداف عمليات

هدف از عمليات خيبر عبارت بود از انهدام نيروهاي سپاه سوم عراق، تامين جزاير مجنون شمالي و جنوبي، ادامه تك از جزاير و محور طلائيه به سمت نشوه و الحاق به نيروهايي كه از محور زيد به دشمن حمله مي كردند. در نظر بود كه خشكي شرق دجله از طريق هور تصرف شود تا دشمن نتواند از سمت شمال سپاه سوم را تقويت كند.

منطقه عمليات

منطقه عملياتي كه در شرق رودخانه دجله و داخل هورالهويزه واقع شده است، از شمال به العزير و از جنوب به القرنه – طلائيه محدود مي گردد.

اين منطقه داراي دو نوع طبيعت متفاوت است: هور و خشكي. قسمت خشكي، كه حداقل عرض آن 8 كيلومتر و حداكثر 10 كيلومتر است، توسط دو هور بزرگ – هورالهويزه در شرق و هورالحمار در غرب آن – احاطه شده است.

هم چنين، منطقه مذكور توسط رودخانه دجله به دو قسمت شرقي – غربي تقسيم مي شود كه 3/4 آن در شرق رودخانه قرار دارد. جاده مواصلاتي عماره – بصره نيز در غرب رودخانه واقع است.

در داخل منطقه مزبور جزاير شمالي و جنوبي مجنون واقع است. هم چنين تاسيسات ديگري وجود دارد كه عبارتند از: دكل هاي برق، دكل هاي تقويتي راديو و تلويزيون، تاسيسات و كارخانجات كاغذ سازي، چاه هاي نفت و ...

هور منطقه اي است هم سطح دريا كه در بعضي مناطق سطح آب آن 2 تا 3 متر بالاتر از آب درياست و به طور كلي نسبت به مناطق هم جوار گود مي باشد و در مسير رودخانه هاي قديمي و دايمي به وجود مي آيد و داراي روييدني هايي به شرح زير است:

ني با ارتفاع 2 تا 7 متر كه عمدتاً در جاهاي عميق مي رويد.

بردي(1) كه معمولاً ارتفاع آن بين 1 تا 2 متر است.

چولان(2) كه در جاهاي كم عمق مي رويد و ارتفاع آن كمتر از 50 سانتي متر است.

به علت پوشش فشرده سطح هور از ني، بردي و چولان، تردد در آن تنها از معابري خاص (آبراه ها، نهر ها و يا محل عبور حيوانات وحشي) امكان پذير است.

علت انتخاب هور

علاوه بر آنچه قبلاً ذكر شد، علت انتخاب هور به لحاظ عوامل زير بود:

پرهيز از تك جبهه اي (حمله روياروي و مستقيم به دشمن را تك جبهه اي مي گويند).

حمله به جناح دشمن؛ شكل حضور دشمن در منطقه شرق بصره به گونه اي بود كه الحاق نيروهاي خودي در طلائيه و سپس رسيدن به عقبه دشمن در نشوه، جناحي عمده از دشمن به تصرف در مي آمد كه تزلزل خطوط دشمن را در پي داشت.

عدم تصور دشمن نسبت به انجام عمليات در هور.

بكر بودن منطقه.

غيرممكن بودن مانور زرهي براي دشمن.

استعداد دشمن

منطقه مورد نظر براي عمليات در حوزه استحفاظي سپاه سوم عراق قرار داشت و در جريان عمليات يگان هاي زيردر اين منطقه حضور يافتند:

الف -يگان هاي پياده :

تيپ هاي 3، 5، 11، 18، 605، 702، 704، 93، 95، 96، 701، 501، 35، 419، 108، 113، 427، 36، 22، 23، 28، 418، 422، 19 پياده.

ب - يگان هاي رزهي:

تيپ هاي 30، 16، 6، 56، 14، 26 و 37 زرهي و تيپ 55 مختلط.

ج -يگان هاي مكانيزه:

تيپ هاي 25، 8، 27، 15 و 20 مكانيزه.

د -گارد مرزي و گارد رياست جمهوري:

تيپ هاي 5، 8 و 11 گارد مرزي و يك تيپ از گارد رياست جمهوري.

ه- نيروي مخصوص:

تيپ 65.

و -جيش الشعبي و كماندو:

بيش از 10 گردان.

ز - توپخانه:

حدود 30 گردان.

قواي خودي

هدايت و فرماندهي عمليات بر عهده قرارگاه مركزي خاتم الانبيا صلي الله عليه و آله وسلم بود. دو قرارگاه اصلي (كربلا و نجف) و پنج قرارگاه فرعي (نصر، حنين، بدر، حديد و فتح) تحت امر قرارگاه مركزي بودند. يگان هاي عملياتي نيز به شرح ذيل بود:

الف – سپاه پاسداران:

لشكرهاي 5 نصر، 8 نجف اشرف، 31 عاشورا، 19 فجر، 41 ثارالله، 17 علي ابن ابي طالب عليه السلام، 14امام حسين عليه السلام، 27 محمد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم و 7 ولي عصر(عج).

تيپ هاي مستقل 15 امام حسن عليه السلام، 10 سيد الشهداعليه السلام، 44 قمر بني هاشمعليه السلام، 33 المهدي (عج)، 18 الغدير و 21 امام رضاعليه السلام.

تيپ هاي مستقل زرهي 72 محرم، 20 رمضان و 28 صفر.

يگان دريايي (قرارگاه نوح).

در مجموع، سپاه پاسداران 220 گردان عملياتي در اختيار داشت و استعداد توپخانه آن نيز 7 گردان بود.

ب - ارتش جمهوري اسلامي:

لشكر هاي پياده 77، 21، 28 و 55.

لشكرهاي زرهي 81، 16 و 92.

قرارگاه خاتم الانبياءصلي الله عليه و آله وسلم به عنوان قرارگاه مركزي:

قرارگاه نجف تحت فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله وسلم فرماندهي قرارگاه هاي فرعي را به عهده داشت:

قرارگاه نصرهدايت لشكر 5 نصر و تيپ 15 امام حسنعليه السلام را به عهده داشت.

قرارگاه حديد هدايت تيپ 44 قمر بني هاشم و تيپ 21 امام رضا عليه السلام را به عهده داشت.

قرارگاه فتح هدايت لشكر 27 محمد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم و تيپ 33 المهدي (عج)+ تيپ 18 الغدير را به عده داشت.

قرارگاه حنين هدايت لشكر 17 علي ابن ابي طالب عليه السلام و لشكر 41 ثارالله و تيپ 10 سيدالشهداعليه السلام را برعده داشت.

قرارگاه بدر هدايت لشكر 8 نجف، لشكر 31 عاشورا، لشكر 19 فجر را به عهده داشت.

قرارگاه كربلا هدايت نيروهاي زير را به عده داشت.

از ارتش لشكرهاي 77، 21 و 28 پياده و لشكر 8 زرهي.

از سپاه لشكر 14 امام حسين عليه السلام، 7 ولي عصر (عج) و تيپ زرهي 72 محرم.

لازم به ذكر است كه لشكر 16 و 92 زرهي ارتش در حين عمليات به كار گرفته شدند.

طرح عمليات

دو قرارگاه كربلا و نجف ماموريت داشتند ضمن تامين اهداف محوله، روي پل دوعيجي در شمال نشوه (غرب نهر كتيبان) الحاق كرده و سپس به سوي بصره ادامه عمليات دهند.

قرارگاه كربلا مي بايست با عمل ازمحور زيد و چسبيدن به نهر كتيبان جهت مسدود كردن منطقه ورودي دشمن در دو عيجي اقدام مي كرد. قرارگاه نجف نيز پس از دستيابي به العزير و القرنه و تصرف جزاير مجنون و الحاق به طلاييه، جهت بازكردن جاده طلاييه – نشوه كه تنها اميد براي ادامه عمليات و انتقال نيرو و مهمات بود، اقدام نمايد. يگان هاي تحت امر اين قرارگاه مي بايد با عبور از طلاييه به سمت نشوه و تامين آن در پل دوعيجي به قرارگاه كربلا(نيروهاي ارتش)ملحق مي شدند. قرارگاه نجف براي تصرف اهداف خود به تشكيل پنج قرارگاه فرعي (نصر، بدر، حنين، حديد، فتح) مبادرت مي ورزيد.

قرارگاه ديگري با نام نوحعليه السلام وظيفه ترابري دريايي و پشتيباني يگان هاي عمل كننده را برعهده داشت.

شرح عمليات

نكته قابل توجه قبل از آغاز تك، حضور گسترده نيروهاي مانور قدس در مناطق عملياتي، پس از انجام مانور در مراكز مختلف شهرستان ها بود. علاوه بر اين، با توجه به مانور قدس و تهديد و اقدامات جنون آميز دشمن و حمله موشكي به دزفول و بمباران شهرهاي كرمانشاه، ايلام، رامهرمز و ...، جو كلي جنگ در كشور، شكل خاصي به خود گرفته بود.

عمليات در ساعت 21:30 روز 3/12/1362 با رمز يا رسول الله آغاز شد. در مرحله اول نيروهاي قرارگاه نجف با تهاجم سراسري در مناطقي همچون تنگه و شهر القرنه، جاده بصره – العماره و نيز جزاير شمالي و جنوبي مجنون استقرار يافتند. در اين ميان، قرارگاه كربلا كه در محور زيد وارد عمل شده بود، با به دست آوردن كمترين موفقيت موجب بازگشت يگان هاي ارتش به مواضع قبلي خود شد.

در مرحله دوم عمليات، دو تلاش اصلي در محور جزاير مجنون و طلاييه به منظور الحاق و سپس پيشروي به سمت نشوه در نظر گرفته شد؛ بنا به عللي پيشروي انجام نشد. در مقابل، دشمن به تدريج خود را بازيافته و پس از كشف اهداف عمليات و محورهاي اصلي تك، تلاش اصلي خود را ابتدا روي پاكسازي حوالي جاده بصره – العماره گذارد و سپس روي طلاييه متمركز شد.

در ادامه عمليات، پس از آن كه محور زيد با عدم موفقيت مواجه شد، لشكر 14 سپاه پاسداران كه تحت امر قرارگاه كربلا (ارتش) بود، آزاد شده و به همراه لشكر 27 ماموريت طلاييه را به عهده گرفت. در آن شب نبردي سخت درگرفت كه تا صبح به طول انجاميد . در اين ميان، فشار دشمن همچنان ادامه داشت و با آن كه محور جاده طلاييه – به طول 6 كيلومتر– در اختيار نيروهاي خودي بود، ليكن وسعت كم منطقه مانور از يك سو و آتش انبوه و بسيار زياد دشمن از سوي ديگر، امكان پيشروي الحاق با محور جزاير مجنون را ناممكن ساخته بود. به همين خاطر از ادامه عمليات در طلاييه صرف نظر شد و به اين ترتيب اهداف عمليات خيبر به حفظ جزاير مجنون محدود شد.

بر همين اساس و با توجه به فشارهاي دشمن، مرحله سوم عمليات به منظور تثبيت موفقيت خودي در جزاير انجام شد. دشمن كه هر گونه حضور نيروهاي ايراني در هور را خطري براي جاده بصره – العماره مي دانست با اجراي آتش شديد و توان پياده وزرهي مي كوشيد جزاير مجنون را بازپس گيرد. اين در حالي بود كه نيروهاي خودي خسته از چند روز جنگ، نداشتن عقبه نزديك و نيز عدم حمايت آتش توپخانه، به مقاومت خود ادامه مي دادند. متقابلاً، دشمن با تمركز صدها قبضه توپ روي جزاير و بمباران مداوم آن ها با هواپيما و نيز در اختيار داشتن عقبه خشكي با واحدهاي زرهي خود فشارهاي متعدد و طاقت فرسايي را وارد مي ساخت.

به رغم وضعيت ياد شده، نيروهاي خودي مي كوشيدند به هر صورت ممكن جزاير را حفظ نمايند. براين اساس، سپاه پاسداران با تمام استعداد خود جهت دفع تهاجم دشمن و حفظ جزاير در آن جا استقرار يافت.

نهايتاً دشمن كه در مقابل خود مقاومتي غير قابل تصور و پيش بيني مشاهده مي كرد، به تدريج از بازپس گيري جزاير نااميد شد و به تحكيم مواضع پدافندي خود مبادرت ورزيد.

نتايج عمليات

عمليات خيبر كه به آزاد سازي منطقه اي به وسعت 1000 كيلومتر مربع در هور، 140 كيلومتر مربع در جزاير مجنون و 40 كيلومتر مربع در طلاييه انجاميد، موجب افزايش عزم بين المللي در جهت كنترل ايران و جلوگيري از شكست عراق گرديد؛ به گونه اي كه از تاريخ 3/12/1362 (زمان آغاز عمليات خيبر) تا تاريخ 30/7/1363 تعداد 474 طرح صلح از سوي 54 كشور مختلف جهان ارايه شد. شوراي امنيت سازمان ملل نيز در تاريخ 11/3/1363 قطع نامه 552 خود را در خصوص پايان دادن به جنگ ايران و عراق تصويب نمود. اين در حالي بود كه هيچ يك از قطع نامه و طرح هاي مذكور نظر ايران را تامين نمي كرد.

هم چنين، در اين عمليات فرماندهان جنگ به اهميت تاثير تجهيزات دريايي و آبي – خاكي براي كسب نتايج مهم و حياتي پي بردند و نيز سپاه پاسداران به يكي از ضرورت هاي حساس و حياتي در تكميل و توسعه سازمان خود آگاه گرديد و آن لزوم ايجاد تقويت و توسعه يگان هاي دريايي براي انجام عمليات هاي آبي – خاكي بود. اين رهيافت، قابليت سپاه در انجام عمليات عبور از هور و رودخانه هاي بزرگ را توسعه داد و هسته اصلي عمليات هاي بدر، والفجر8، كربلا3، 4 و 5 و نيز زمينه اي براي تشكيل نيروي دريايي سپاه پاسداران گرديد.

تلفات و ضايعات عراق در اين عمليات به شرح ذيل مي باشد:

كشته و زخمي شدن حدود 15000 نفر.

به اسارت درآمدن 1140 نفر .

انهدام 150 تانك و نفربر و 200 خودرو.

به غنيمت در آمدن 10 تانك و 60 كاميون.

انهدام 21 تيپ به ميزان 20 تا 100 درصد

خلاصه گزارش عمليات :

نام‌ عمليات: خيبر

زمان‌ اجرا: سوم اسفندماه ۱۳۶۲

تلفات‌ دشمن‌ : ۱۶۱۴۰ كشته زخمي

رمز عمليات: يا رسول‌ الله (ص)

مكان‌ اجرا: هورالهويزه‌ - جبهه‌ جنوبي‌ جنگ‌

ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در جزاير مجنون‌ و هورالهويزه و ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در پاسگاه‌ زيد

اهداف‌ عمليات: ادامه‌ تاكتيك‌ تعقيب‌ متجاوز، ضربه‌ زدن‌ به‌ ماشين‌ جنگي‌ دشمن‌ و به‌ كارگيري‌ ابتكار عمل‌ و تهديد جاده‌ بغداد - بصره‌ و تصرف‌ و تأمين‌ جزاير مجنون‌ و بخشي‌ از هورالهويزه‌

نقشه عمليات

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :