صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - عمليات كربلاي پنج
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي زميني
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/26
بازديد: 17876

عمليات كربلاي پنج

عمليات تكميلي كربلاي 5 :
جبهه : جنوب موقعيت : شلمچه
تاريخ : 3 تا 13/12/1365
نوع تك : نيمه گسترده
فرماندهي : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نيروهاي درگير : ايران : 30 گردان پياده
عراق : 80 گردان پياده ، زرهي ، مكانيزه و كماندويي و 10 گردان توپخانه
هدف عمليات : ترميم خطوط خودي در غرب نهر جاسم جهت تكميل عمليات كربلاي 5
تلفات انساني عراق : 10265 نفر
توضيحات : در شرايطي كه هنوز عمليات كربلاي پنج كاملاً پايان نيافته بود ، به علت خستگي و تلفات نيروهاي خودي ، خط جبهه در غرب نهر جاسم كامل نشده بود ، بنابراين با سازماندهي مجدد گردان هايي كه هنوز توانايي عملياتي داشتند ، براي حمله اقدام گرديد و خط مورد نظر با عقب راندن قواي عراقي تشكيل شد .

در راس‌ اهداف‌ عمليات‌ تكميلي، پنج‌ هدف‌ عمده‌ قرار داشت:
    تكميل‌ و ترميم‌ خط‌ پدافندي‌ خودي‌ در نهر جاسم.
    توسعه‌ و تثبيت‌ نهايي‌ سر پل‌ منطقه‌ غرب‌ نهر جاسم‌ و پيشروي‌ عمده‌ به‌ سوي‌ كانال‌ زوجي.
    تصرف‌ مجدد سر پل‌ غرب‌ كانال‌ ماهي‌ و گرفتن‌ جناح‌ اساسي‌ از دشمن.
    حضور موثر و تهديد منطقه‌ استراتژيك‌ شرق‌ كانال‌ زوجي.
    انهدام‌ بخشي‌ وسيع‌ از امكانات‌ و نفرات‌ دشمن.

در عمليات‌ كربلاي‌5 بيش‌ از80 فروند هواپيما،700 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر،250 قبضه‌ توپ‌ صحرايي‌ و ضدهوايي، صدها قبضه‌ انواع‌ ادوات‌ نيمه‌ سنگين،1500 دستگاه‌ خودرو، دستگاه‌ انواع‌ ادوات‌ مهندسي‌- رزمي، مقدار زيادي‌ سلاح‌ سبك‌ و مهمات‌ دشمن‌ منهدم‌ شد.

همچنين‌ در اين‌ عمليات‌81 تيپ‌ و گردان‌ مستقل‌ دشمن‌ منهدم‌ و34 تيپ‌ و گردان‌ نيز آسيب‌ كلي‌ ديد. تعداد كشته‌ و زخمي‌ها و اسراي‌ عراق‌ بالغ‌ بر42700 تن‌ بود. علاوه‌ بر آن‌220 دستگاه‌ تانك‌ و نفربر،500 دستگاه‌ خودرو،85 قبضه‌ انواع‌ توپ، هزاران‌ قبضه‌ سلاحهاي‌ سبك‌ و سنگين‌ و مقدار زيادي‌ مهمات‌ نيز به‌ غنيمت‌ نيروهاي‌ خودي‌ درآمد.

در اين‌ عمليات‌ بزرگ‌ و طولاني‌ كه‌ با سنگين‌ترين‌ و بيشترين‌ پاتك‌هاي‌ دشمن‌ توام‌ بود، چندين‌ تن‌ از فرماندهان‌ برجسته‌ ايراني‌ مانند «حسين‌ خرازي» فرمانده‌ لشكر14 امام‌ حسين از اصفهان، «يدالله‌ كلهر» قائم‌مقام‌ لشكر27 محمد رسول‌ الله از تهران، «حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ عبدالله‌ ميثمي» مسؤ‌ول‌ حوزه‌ نمايندگي‌ حضرت‌ امام در قرارگاه‌ خاتم‌ الانبيأ، اسماعيل‌ دقايقي‌ فرمانده‌ لشكر9 بدر، هاشم‌ اعتمادي‌ فرمانده‌ تيپ‌ امام‌ حسن، محمدعلي‌ شاهمرادي‌ فرمانده‌ تيپ‌44 قمر بني‌هاشم، حاج‌ قاسم‌ ميرحسيني‌ قائم‌مقام‌ لشكر41 ثارالله، محمد فرومندي‌ قائم‌مقام‌ لشكر5 نصر و... به‌ شهادت‌ رسيدند.

تاريخچه

لحظه هاي حضور در عمليات كربلاي 5 (مرحله تكميلي)

65/11/16:از زمان شروع مرخصي تا امروز بچه‌هاي گردان جمعي به زيارت خانواده شهداء رفتند.
65/11/18:ساعت 16 گردان با سه دستگاه اتوبوس و يك وانت كارواني به مشهد رفتند.
65/11/20:امشب مراسم دعا در هتل در يكي از اتاقها برقرار بود و بچه‌ها يك ميثاق‌نامه نوشتند و امضاء كردند كه تا آخر پاي امام و جنگ بايستند.
65/12/6:پس از مدتي تاخير مراحل تكميلي عمليات كربلاي 5 شروع شده و يگانها در حال عمليات هستند و گردان در حال آموزش و سازماندهي
65/12/11:گردان در حال آماده‌ باش است و كار توجيه نقشه فرماندهان در حال انجام است. محل مأموريت غرب كانال ماهي ابلاغ شده
-ساعت 21 گردان با اتوبوس به سمت شلمچه ستون كشي نمود.
12/12/65:بعد از نماز مغرب و عشاء نيروهاي گردان فتح و دسته ويژه به سمت منطقه عمليات حركت كردند نصر و فجر در محل آماده هستند.
-ساعت 23 نيروها زير آتش شديد و با تعدادي مجروح و شهيد به محل عمليات رسيدند و عمليات آغاز شد.
65/12/13:ساعت2 بامداد منطقه عمليات از سه جهت زير آتش شديد عراق است و گروهان فتح چندبار حمله كرده و درگير است و بخشي از كانال دو جداره را تصرف كرده
-ساعت5 بامداد دسته ويژه براي كمك وارد شده و با درگيري شديد پيشروي مي‌كندعراقي‌ها به شدت مقاومت مي‌كنند تعداد زيادي مجروح شده به عقب مي‌روند وبخش ديگري از كانال را گردان تصرف مي‌كند.
-ساعت7 صبح عمليات به روز كشيده و برادر خسرو چپردار فرمانده دسته ويژه در محل با تعدادي بچه‌ها شهيد و تعدادي در ميان سيم‌خاردارها در بين محل درگيري با عراقي‌ها مجروح و باقي ماندند ولي تصرف منطقه كامل نشده
-ساعت 8 صبح در محل كانال نيروهاي گردان تقريباً در محاصره عراق هستند و مقاومت مي‌كنند درگيري و آتش شديد است.
-ساعت10 صبح شدت حمله عراق با وجود كشته بسيار زيادي كه مي‌دهد كم نشده، و مكررحمله مي‌كنند در راست كانال از كشته‌هاي عراقي تپه درست شده
-ساعت 10 صبح گروهان ادوات گردان سعي مي كند با آتش خمپاره 60 شدت حمله عراقي‌ها را كم كند
-ساعت 12 مهمات بسيار كم شده و بچه‌ها در سنگر عراقي‌ها دنبال مهمات هستند و عراق مكرر پاتك مي‌كند.
-ساعت 13 عراقي‌ها پاتك شديدي مي‌كنند و همزمان از سه جهت كانال را زير آتش دارند نيروها پاتك را جواب دادند و كشته زيادي گرفتند.
-ساعت14 فرمانده گردان اعلام مي‌كند از كانال دو جداره به سمت دژ اصلي عقب‌نشيني كنيم عراق روي دژ اصلي و كانال دو جداره همزمان پاتك كرده.
-ساعت15 براي خروج از كانال نيروها بايد از روي دژ عبور كنند. گرينوف برقي وقناسه‌هاي عراق به شدت روي اين محل آتش دارند و تعداد زيادي از نيرو‌هاشهيد و مجروح مي‌شوند.
-ساعت15:30 تعدادي از نيروها كه از كانال به دژ اصلي آمدند در دژ اصلي باعراقي‌ها درگيرند و عراق از انتهاي كانال دوجداره هم پاتك كرده
-ساعت16 روي دژ كمي عقب‌تر از ورودي كانال دوجداره باقي مانده گردان جمع شده وخط مقاومت تشكيل مي‌دهند عراق از شمال و غرب منطقه را شديد زير آتش دارد.
-ساعت 16 به گروهانهاي فجر و نصر در عقب اعلام شده خود را به خط برسانند.
-ساعت16:30 خط مقاومت در دژ اصلي شكل گرفته و نيروهاي پراكنده جمع شدند ودرگيري شديداً ادامه دارد دو تانك از لشكر فجر هم به كمك آمدند.
-ساعت 17 همزمان با ورود ستون گروهان فجر و نصر به محل درگيري عراق با دهها تانك و نفربر و حدود هزار نيرو پاتك كرد.
-ساعت17:15 نيروهاي فجر و نصر به محض رسيدن به خط مقاومت با سرعت و خودجوش دردشت بين دژ اصلي و كانال ماهي با عراق درگير شديد مي‌شوند.
-ساعت 17:30 درگيري شديد ادامه دارد و نيروهاي گردان به سرعت تانكها و نفربرهاي عراق را مي‌زنند. عراقي‌ها شديد غافلگير شده‌اند.
-ساعت18 هوا در گرگ و ميش غروب است عراقي‌ها به شدت در حال فرار هستند ونيروهاي گردان در تعقيب و تيراندازي و درگيرند. دشت از تانكهاي زده شدهعراق مثل روز روشن شده
-ساعت18:30 نيروها در حال تشكيل خط دفاعي هستند و عراق عقب نشيني كرده ولي آتشباري مي‌كند فرمانده گردان شديد مجروح و به عقب منتقل مي‌شود.
-ساعت 20 خط پدافند تشكيل شده و گردان باسازماندهي مجدد در محل توسط جانشين گردان مأموريت پدافند گرفت.
65/12/15:نيروهاي پدافند گردان دريافتند كه منطقه درگيري عمليات دقيقاً محل عمليات مرحله دوم است ولي سمت درگيري گردان و عراقي‌ها عوض شده از اينكه انتقام مرحله دوم را گرفتند خيلي خوشحالند و آن را عنايت خدا مي‌دانند.
65/12/18:مأموريت پدافندي گردان پايان يافته، به كوثر بر مي‌گردند و به مرخصي مي روند.

مشخصات عمليات كربلاي 5:
نام‌ عمليات: كربلاي‌5 و عمليات‌ تكميلي
زمان‌ اجرا: 10/19 /1365
مدت‌ اجرا:70 روز
تلفات‌ دشمن‌: 42700 (كشته، زخمي‌ و اسير)
رمز عمليات: يا زهرا(سلام‌ الله‌ عليها)
مكان‌ اجرا: منطقه‌ عمومي‌ شرق‌ بصره‌ -سراسر محور جنوبي‌ جنگ‌
ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌
اهداف‌ عمليات:انهدام‌ ماشين‌ جنگي‌ دشمن، گشودن‌ راه‌ براي‌ سرنوشت‌ جنگ‌ طولاني‌ و پاسخ‌ به‌ انتظارات‌ مردم‌ و تهديد شهر بصره‌.
      
نقشه عمليات

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :