صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شرح عمليات كربلاي 4
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي زميني
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
2.5 (2)
/2
1393/05/29
بازديد: 20388
عمليات هاي زميني

شرح عمليات كربلاي 4

عمليات كربلاي 4

براساس راهبرد نظامي ارائه شده از سوي سپاه پاسداران به مسئولين كشور، براي نيل به پيروزي در جنگ مي بايست در جبهه جنوب، جاده هاي شمالي و جنوبي بصره و نيز در جبهه شمالي، جاده هاي مواصلاتي كركوك به بغداد قطع و يا تهديد شوند و در نتيجه، صدور نفت عراق به خارج كاملا قطع گردد و سپس حركت اصلي به سمت بغداد آغاز شود.

بر همين اساس، محاصره و سپس تصرف شهر بصره به عنوان هدف عمليات اصلي سپاه پاسداران در سال 1365 مورد توجه قرار گرفت كه براي تحقق آن به كارگيري حدود 500 گردان و آن هم از سه محور ضرورت يافت ليكن به دليل مشكلاتي همچون ضعف امكانات نظامي تنها يك محور – به عنوان تنها راه باقي مانده جنگ در جبهه جنوب – انتخاب شد.

به عبارت ديگر، پس از حذف دو محور احاطه اي (هور و فاو) منطقه شلمچه و ابوالخصيب به منظور انجام عملياتي بزرگ و سرنوشت ساز برگزيده شد.

اهداف عمليات

تصرف شهر بصره و تهديد جاده صفران – بصره

منطقه عمليات

منطقه عملياتي ابوالخصيب و شلمچه داراي ارزش ها و ويژگي هاي مهم سياسي و نظامي است و مي توان آن را مهم ترين منطقه عملياتي در جبهه جنوب دانست.

مركز اين منطقه، نخلستان هاي اطراف اروندرود – حد فاصل جزيره بلجانيه تا بصره است – كه عرض آن 4 تا 5 كيلومتر و طول آن حدود 15 كيلومتر مي باشد.

زمين منطقه عملياتي از دو جهت داراي خصوصيات مهمي مي باشد:

1- وجود نهرها و كانال هاي كشاورزي كه عمق مناسبي دارد و از آن ها مي توان براي پدافند استفاده كرد.

2- جناحين منطقه عملياتي كه از شمال به آب گرفتگي شلمچه و كانال ماهي گيري و از جنوب به خور زبير و زمين هاي باتلاقي اطراف آن منتهي مي شود و دشمن در آن قدرت پاتك ندارد.

استعداد دشمن

شمال منطقه عملياتي در حوزه استحفاظي سپاه سوم و جنوب آن در حوزه استحفاظي سپاه هفتم عراق قرار داشت. لشكر 11 پياده از سپاه سوم و لشكر 15 پياده از سپاه هفتم در منطقه حضور داشتند. در ذيل اسامي كليه يگان هايي كه قبل و حين عمليات در منطقه حضور يافتند، آورده شده است:

يگان هاي پياده

تيپ هاي 19، 22، 104، 111، 802 ، 805، 107، 102، 702، 420، 421، 429، 45، 112، 47، 23، 238، 436، 802، 501، 402، 117 و 28

يگان هاي زرهي

تيپ هاي 16، 30 و يك گردان مستقل

يگان هاي مكانيزه

تيپ هاي 25 و 8

گارد رياست جمهوري

تيپ هاي 2 و 4 از لشكر1 كماندويي و تيپ هاي 7 و 8 از لشكر 2 پياده

نيروي مخصوص

تيپ هاي 66 و 68

كماندو

تيپ4 كماندويي ستاد كل و گردان كماندويي لشكر 26

جيش الشعبي

قاطع 58 المثني

قواي خودي

هدايت فرماندهي عمليات بر عهده قرارگاه مركزي خاتم الانبياء (ص) سپاه پاسداران بود و چهار قرارگاه عملياتي نيز اجراي آن را بر عهده داشتند.

قرارگاه نجف هدايت نيروهاي زير را به عهده داشت :

لشكر 19 فجر

لشكر 5 نصر

لشكر 17 علي ابن ابي طالب (ع)

لشكر 155 ويژه شهدا

تيپ 21 امام رضا (ع)

تيپ 57 حضرت اباالفضل (ع)

تيپ 12 حضرت قائم (ع)

4 گردان توپخانه

قرارگاه قدس و لشكر 25 كربلا هدايت نيروهاي زير به عهده داشتند

لشكر 41 ثارالله (ع)

لشكر 10 سيد الشهدا(ع)

4 گردان توپخانه

قرارگاه كربلا

لشكر 27 محمد رسول الله (ص)

لشكر 14 امام حسين (ع)

لشكر 8 نجف اشرف

لشكر 31 عاشورا

تيپ 44 قمربني هاشم (ع)

لشكر 32 انصار الحسين (ع)

4 گردان توپخانه

قرارگاه نوح هدايت نيروهاي زير را به عهده داشت

لشكر 7 ولي عصر (عج)

تيپ 33 المهدي (عج)

تيپ 18 الغدير

ناو تيپ اميرالمومنين (ع)

4 گردان و 1 آتش بار توپخانه

هم چنين، دو تيپ توپخانه تحت امر قرارگاه مركزي بودند

تيپ 63 خاتم الانبياء (ص) با 4 گردان و 2 آتش بار

تيپ 15 خرداد با 4 گردان و 2 آتش بار

ضمناً از مجموع 352 گردان مورد نياز، حدود 250 گردان آماده گرديد كه يگان هاي عمل كننده هر يك بين 7 تا 24 گردان را سازماندهي كرده و در خود جاي دادند.

طرح عمليات

چهار منطقه شلمچه، ابوالخصيب، مقابل ام الرصاص و جزيره مينو – به اين دليل كه به لحاظ مانور، آتش، عقبه و پشتيباني به هم وابسته اند – براي انجام اين عمليات بزرگ انتخاب گرديد. بر همين اساس، هر يك از چهار منطقه فوق به عنوان خط حد يك قرارگاه عملياتي تعيين شد:

قرارگاه نجف: از شمال پنج ضلعي شلمچه تا جزاير بوارين و ام الطويله پيشروي در محور شلمچه

قرارگاه قدس: انجام حركت اصلي عمليات با عبور از تنگه ام الرصاص – بوارين و پيشروي در محور پتروشيمي و ابوالخصيب.

قرارگاه كربلا: مقابله با پاتك دشمن از مقابل جزيره ام الرصاص، تامين كل منطقه و پيشروي تا جاده دوم و سوم.

قرارگاه نوح: تامين جناح چپ و پيشروي در مقابل جزيره مينو.

هم چنين، يگان هاي تحت امر اين قرارگاه ها مي بايست طي شش مرحله به اهداف نهايي خود – از شمال به تنومه و از جنوب به پشت كانال بصره برسند.

شرح عمليات

عمليات مي بايست در ساعت 22:30 مورخ 3/10/1365 آغاز شود. به همين خاطر غواص هاي خودي ساعاتي قبل به درون آب رفته و به سمت خط دشمن حركت كردند. در اين ميان، نيروهاي دشمن كه كاملا آماده و هوشيار بودند ضمن پرتاب منور، با تيربار و خمپاره به طرف نيروهاي خودي شليك مي كردند. در مجموع، عمليات خارج از كنترل و هدايت فرماندهي قرار گرفته بود و قبل از هر دستوري يگان ها با توجه به نوع وضعيت و هوشياري و عكس العمل دشمن به محض رسيدن به ساحل، درگيري را آغاز مي كردند. در اين حال، رمز عمليات (يا محمد) حدود ساعت 22:45 اعلام شد و نيروهاي عمل كننده فقط توانستند در جزاير سهيل، قطعه، ام الرصاص، ام البابي و بلجانيه نفوذ كنند و در بعضي مناطق نيز به صورت موضعي رخنه نمايند.

در مقابل، نيروهاي دشمن با پرتاب پي در پي منور و اجراي چند مورد بمباران كنار نهر عرايض (عقبه برخي از يگان ها) و هم چنين اجراي آتش موثر روي رودخانه اروند، عملا سازمان غواص ها و نيز نيروهاي موج دوم و سوم را به هم زد. به طوري كه نيروهاي يگان هاي مجاور بعضا پراكنده شده و اغلب نمي توانستند روي هدف عمل نمايند.

يكي از مناطق حساس عمليات، جزيره ام الرصاص و نوك بوارين بود كه به رغم تلاش بسياري كه براي تصرف آن انجام شد، به خاطر هوشياري دشمن امكان ادامه درگيري از ميان رفت. دشمن با شليك پرحجم تيربار روي آب، از عبور نيروها از تنگه ام الرصاص – بوارين جلوگيري كرد. مضافا به اين كه به خاطر حساسيتي كه دشمن نسبت به ام الرصاص داشت، در پدافند آن از 9 رده مانع طبيعي و مصنوعي بهره مي برد، به طوري كه هرگاه از هر خط عقب رانده مي شد، در خط بعدي كه نسبت به خط قبلي اشراف و تسلط داشت، مقاومت مي كرد.

در اين حال، با توجه به هوشياري دشمن، امكان ادامه عمليات ميسر نبود، لذا به منظور حفظ قوا و طراحي مجدد عمليات آتي، از ادامه نبرد اجتناب شد.

نتايج عمليات

ميزان تلفات و ضايعات وارده بر دشمن به شرح ذيل مي باشد:

حدود 8000 كشته و زخمي

حدود 60 اسير

انهدام حدود 70 دستگاه زرهي، مكانيزه و خودرو

انهدام تعداد زيادي سلاح سبك و نيمه سنگين

خلاصه گزارش عمليات :

نام‌ عمليات: كربلاي‌ 4 (آبي‌ - خاكي)

زمان‌ اجرا: 3/10/1365

مدت‌ اجرا: 2 روز

تلفات‌ دشمن‌: ۷۰۶۰ كشته، زخمي‌ و اسير

رمز عمليات: محمد رسول‌ الله

مكان‌ اجرا: جزاير دهانه‌ شمال‌ غربي‌ خليج‌ فارس‌ - جنوبي‌ترين‌ محور جنگ‌

ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: رزمندگان‌سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

اهداف‌ عمليات: تهديد شهر بصره‌ از سمت‌ جنوب‌ و تصرف‌ جزيره‌ ام‌ الرصاص‌ و ابوالخطيب‌ عراق‌ و محاصره‌ نيروهاي‌ دشمن‌ در شبه‌ جزيره‌

نقشه عمليات

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :