صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtQTBITVRJQzFBeGclM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شرح عمليات بازي دراز
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>عمليات هاي زميني
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
4.5 (2)
/2
1393/05/26
بازديد: 17209

شرح عمليات بازي دراز

عمليات بازي دراز

عمليات بازي دراز در محور سر پل ذهاب - ارتفاعات بازي دراز به صورت نيمه گسترده در تاريخ ۱/۲/۱۳۶۰ به فرماندهي مشترك انجام شد.

پيشينه
ارتفاعات سخت‌گذر بازي دراز با قله‌هاي بلند و شيب‌هاي تند و بريدگي‌هاي ممتد از اهميت ويژه‌اي در منطقه مرزي استان كرمانشاه برخوردار است اين ارتفاعات به مثابه عرضه بزرگي درون مثلث قصرشيرين _ گيلان غرب_ سرپل ذهاب واقع شده‌است و برمنطقه تسلط كامل دارد نيروهاي عراقي در روزهاي آغازين جنگ از بازي دراز براي ديده باني استفاده مي‌كرد اما ويژگي‌هاي اين ارتفاعات موجب شد با فعاليتهاي مهندسي روي آن جاده سازي شود و يگانهاي عراق در آنجا مستقر شوند و ضمن افزايش سلطه بر قصرشيرين سرپل ذهاب را نيز زير ديد خود بگيرند.
براي گرفتن اين امتياز مهم از نيروهاي عراقي پس از سه ماه كار نيروهاي شناسايي سپاه پاسداران، قرارگاه مقدم غرب سپاه پاسداران و ارتش نخستين عمليات نيمه گسترده را در اين منطقه طرح ريزي كردند كه با نام عمليات بازي دراز در تاريخ ۱۳۶۰/۲/۱ آغاز شد و به مدت ۸ روز طول كشيد و طي آن نيروهاي ايراني و عراقي بارها به تك و پاتك متقابل پرداختند. نيروهاي عراقي با استفاده از پشتيباني هوايي يگانهاي خود را حمايت مي‌كردند اما رزمندگان ايراني از جاده و حمايت هوايي كافي و پشتيباني آتش محروم بودند در نتيجه نتوانستند روي تمام هدف‌ها مستقر شوند، با وجود اين، از بين قله‌هاي منطقه سه قله آن را اشغال و تثبيت كردند و تنها در تثبيت قله ۱۱۵۰ و يكي از قله‌هاي ۱۱۰۰ ناكام ماندند. در اين عمليات هوانيروز ارتش نقش بسزايي ايفا نمود و طي آن خلبان علي‌اكبر شيرودي به شهادت رسيد.
نام بازي دراز نامي است پرآوازه كه بسيار از آن شنيده ايم . ارتفاعاتي به مثابه عارضه بزرگي درون مثلث قصرشيرين ـ گيلان غرب و سرپل ذهاب كه بر منطقه تسلط كامل دارد.
دشمن در روزهاي آغازين جنگ از بازي دراز براي ديده باني استفاده مي كرد اما ويژگي اين ارتفاعات موجب شد با فعاليت هاي مهندسي روي آن جاده سازي شود و يگان هاي عراق در آنجا مستقر شوند و ضمن افزايش سلطه بر قصرشيرين سرپل ذهاب را نيز زير ديد خود بگيرند. براي گرفتن اين امتياز مهم از دشمن پس از سه راه كار نيروهاي شناسايي سپاه قرارگاه مقدم غرب سپاه و ارتش نخستين عمليات نيمه گسترده را در اين منطقه طرح ريزي كردند كه با نام عمليات بازي دراز در تاريخ 1/ 2 /1360 آغاز شد و به مدت 8 روز طول كشيد و طي آن نيروهاي خودي و دشمن با رها به تك و پاتك متقابل پرداختند.
ارتفاعات سخت‌گذر بازي دراز با قله‌هاي بلند و شيب‌هاي تند و بريدگي‌هاي ممتد از اهميت ويژه‌اي در منطقه مرزي استان كرمانشاه برخوردار است اين ارتفاعات به مثابه عرضه بزرگي درون مثلث قصرشيرين _ گيلان غرب_ سرپل ذهاب واقع شده‌است و برمنطقه تسلط كامل دارد نيروهاي عراقي در روزهاي آغازين جنگ از بازي دراز براي ديده باني استفاده مي‌كرد اما ويژگي‌هاي اين ارتفاعات موجب شد با فعاليتهاي مهندسي روي آن جاده سازي شود و يگانهاي عراق در آنجا مستقر شوند و ضمن افزايش سلطه بر قصرشيرين سرپل ذهاب را نيز زير ديد خود بگيرند.
براي گرفتن اين امتياز مهم از نيروهاي عراقي پس از سه ماه كار نيروهاي شناسايي سپاه پاسداران، قرارگاه مقدم غرب سپاه پاسداران و ارتش نخستين عمليات نيمه گسترده را در اين منطقه طرح ريزي كردند كه با نام عمليات بازي دراز در تاريخ ۱۳۶۰/۲/۱ آغاز شد و به مدت ۸ روز طول كشيد و طي آن نيروهاي ايراني و عراقي بارها به تك و پاتك متقابل پرداختند. نيروهاي عراقي با استفاده از پشتيباني هوايي يگانهاي خود را حمايت مي‌كردند اما رزمندگان ايراني از جاده و حمايت هوايي كافي و پشتيباني آتش محروم بودند در نتيجه نتوانستند روي تمام هدف‌ها مستقر شوند، با وجود اين، از بين قله‌هاي منطقه سه قله آن را اشغال و تثبيت كردند و تنها در تثبيت قله ۱۱۵۰ و يكي از قله‌هاي ۱۱۰۰ ناكام ماندند. در اين عمليات هوانيروز ارتش نقش بسزايي ايفا نمود و طي آن خلبان علي‌اكبر شيرودي به شهادت رسيد.

شرح عمليات :

جبهه غرب به خاطر طبيعت كوهستاني كه دارد اصلاً ماهيت جنگ در آن متفاوت است . در اين جبهه (ايلام و كرمانشاه) عراقي ها توانستند با تصرف شهرها و ارتفاعات مرزي ايران يك كمربند دفاعي در برابر دشت بي دفاع بغداد تشكيل دهند . ارتفاعات بازي دراز در غرب شهر سرپل ذهاب مهمترين ارتفاعي بود كه دشمن در جبهه غرب در اختيار داشت زيرا از يك سو بر دشت و شهر سرپل ذهاب و پادگان ابوذر (مهمترين پادگان مرزي در جبهه غرب) و راههاي ارتباطي آن كاملاً مسلط بود و از سوي ديگر يك مانع طبيعي عالي براي دفاع عراق از شهر هاي قصرشيرين و خانقين محسوب مي شد . به همين دلايل بود كه نبردهاي سختي براي آزادسازي اين ارتفاعات در گرفت كه عمليات بازي دراز يكي از مهمترين آنها مي باشد .
در اين عمليات كه يكي از اولين تجربه هاي بزرگ همكاري مشترك سپاه و ارتش در سايه بي اعتمادي روزافزون به شخص بني صدر بود ، نيروهاي عمل كننده از شمال و جنوب دشت ذهاب به ارتفاعات بازي دراز يورش بردند . عكس العمل عراق براي حفظ ارتفاعات منجر به يك نبرد شديد چند روزه گرديد و عاقبت نيروهاي ايران موفق به آزادسازي قله هاي جنوبي ارتفاعات شدند اما قله هاي شمالي همچنان در دست دشمن باقي ماند . ضمن اينكه عدم آزادسازي پخش شمالي بازي دراز باعث شد تا نيروهاي ايران براي كاهش تلفات از بخشي از غرب دشت ذهاب عقبنشيني كنند .عمليات غرور آفرين
اوايل ارديبهشت ماه يادگار حماسه و عمليات غرور آفرين (بازي دراز) است و اين عمليات درحالي صورت گرفت كه رژيم بعثي با هجوم همه جانبه به سمت كشور و اشغال ارتفاعات مهم و حساس بازي دراز بر شهرستان‌هاي قصرشيرين، گيلان‌غرب و سرپل‌ذهاب تسلط يافته و تمام تحركات اين مناطق را زيرنظر داشت.
بيش از سه ماه طرح و نقشه دلاوران سپاه اسلام در قرارگاه مقدم غرب (نجف اشرف) و جان بركفان ارتش جمهوري اسلامي براي عمليات بازي دراز، از اول ارديبهشت‌ماه به مدت هشت روز در قالب نيمه گسترده برگزار شد.
پشتيباني خوب خلبانان جان بركف هوانيروز كرمانشاه و در راس آنها شهيد علي‌اكبر شيرودي سبب پيروزي رزمندگان دليراسلام شد ولي به علت حجم گسترده پشتيباني هوايي و پشتيباني آتش دشمن دستيابي به دوقله 1150 و 1100متري ميسر نشد.
در اين عمليات غرورآفرين 54 تانك و نفربر دشمن، 3 فروند هواپيما، دو چرخبال و دو دستگاه ادوات مهندسي دشمن منهدم و 12 دستگاه تانك و نفربر و 5 دستگاه ادوات مهندسي آنان به غنيمت گرفته شد.
در عمليات حماسه ساز بازي دراز همچنين يك هزار و 500 نفر از لشكر دشمن كشته و زخمي شد و 700 نفر از آنان به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند.
اما پايان اين عمليات در روز هشتم ارديبهشت 1360 با شهادت خلبان تيز پرواز هوانيروز كرمانشاه، كبري نشين هميشه پيروز شهيد علي ‌اكبر (قربان) شيرودي همراه بود و اثبات اين جمله معروف كه مردان بزرگ با شهادت خود زودتر به معبود مي‌رسند.
همه ساله همرزمان شهدا از سراسر كشور در اين ايام با صعود به ارتفاعات بزرگ و معروف بازي دراز و برگزاري مراسم زيارت عاشورا ياد و خاطره رشادت‌هاي همرزمان خود را گرامي مي‌دارنددراين مراسم همچنين ايثارگران، جانبازان، دانشجويان، امدادگران خواهر و برادر، فرماندهان سپاه، ورزشكاران و دانش آموزان از شهرستانهاي مختلف استان هاي كرمانشاه، همدان ، تهران ، مشهد، و جمعي از جانبازان و رزمندگان شهرستان اليگودرز  و ساير نقاط كشور براي گراميداشت ياد و خاطره شهداي بازي دراز و اين عمليات حضور داشتند كه به صورت جمعي به ارتفاعات بازي دراز صعود كردند. در اين صعود سراسري چندين تن از فرماندهان نظامي به بازگويي خاطرات و چگونگي شرح عمليات آزادسازي پرداختند.
شهيد والا مقام و عارف به معارف ايثار و شهادت، شهيد دكتر بهشتي، براي بسيجيان و عاشقان چه زيبا بيان كرده است:
عرفان واقعي، خانقاهش در بازي دراز است.
شناسنامه  عمليات
نام عمليات :بازي دراز
زمان اجرا :۱ تا ۹ ارديبهشت ماه ۱۳۶۰
محل نبرد : غرب سرپل ذهاب
نوع عمليات: نيمه گسترده
فرماندهي: مشترك
سازمان: مشترك
تجهيزات منهدم شده نيروهاي عراقي: ۵۴ دستگاه تانك و نفربر ۳ فروند هواپيما ۲ فروند هلي‌كوپتر ۲ دستگاه ادوات مهندسي
غنائم جنگي ايران: ۱۲ دستگاه تانك و نفربر ۵ دستگاه ادوات مهندسي
تعداد تلفات نيروهاي عراقي: ۱۵۰۰ نفر كشته و زخمي ۷۰۰ نفر اسير

نقشه عملياتبرچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :