http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.mataf
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/home
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/contactus
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - 5
لطفا صبر کنید

5- ضرورت روایتگری

تعداد بازديد:158
5- ضرورت روایتگری
عقل و فطرت آدم ها بدون نگاه به آموزه های دینی نیز تلاش برای حفظ و پاسداری از دست آورد های ملی و کمالات اجتماعی را لازم شمرده و کسانی که در این مهم سعی و کوشش می نمایند را تحسین می کند. اگر صرفاً نگاه عقلی به روایت روزهای جهاد و شهادت داشته باشیم، تحت عناوین ذیل الذکر، این عملکرد لازم و ضروری می نماید:
· حفظ صفحات زیبا و درخشان تاریخ یک ملت.
· حفظ اصول و ارزش های یک ملت.
· انتقال تجربیات مثبت و افتخارآفرین.
· پرفروغ ماندن روحیه ایثار، فداکاری، مجاهدت و شهادت طلبی در نسل های بعدی.[1]


[1] جزوه دوره آموزشی آشنایی با فنون روایتگری، خوزستان، بهمن 1391، مؤسسه روایت سیره شهدا، صص11- 18

كاربر ثبت كننده:ravayat