http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.mataf
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/home
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/contactus
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - تعداد فرشتگانی که در جنگ بدر به یاری سپاه اسلام آمدند چقدر بوده است چرا در سوره مبارکه انفال تعداد فرشتگان 1000 نفر اعلام شده اما در در سوره مبارکه آل عمران 3000 نفر
لطفا صبر کنید
تعداد فرشتگانی که در جنگ بدر به یاری سپاه اسلام آمدند، چقدر بوده است؟ چرا در سوره مبارکه انفال تعداد فرشتگان 1000 نفر اعلام شده اما در در سوره مبارکه آل عمران، 3000 نفر؟
تعداد فرشتگانی که در جنگ بدر به یاری سپاه اسلام آمدند، چقدر بوده است؟ چرا در سوره مبارکه انفال تعداد فرشتگان 1000 نفر اعلام شده اما در در سوره مبارکه آل عمران، 3000 نفر؟

وقتی مسلمانان در میدان جنگ بدر از شدت ناراحتی و نگرانی شکست توسط دشمن، دست دعا و تمنا بالا بردند و از خدا یاری و کمک خواستند، خدای تعالی دعایشان را مستجاب ساخت و به آنان بشارت فرو فرستادن 1000 فرشته برای یاریشان داد: خداوند در آیه 9 سوره مبارکه انفال، به مؤمنان یادآور می شود که در جنگ بدر به ایشان بشارت یاری با هزار فرشته داده شده است:

تعداد فرشتگانی که در جنگ بدر به یاری سپاه اسلام آمدند، چقدر بوده است؟ چرا در سوره مبارکه انفال تعداد فرشتگان 1000 نفر اعلام شده اما در در سوره مبارکه آل عمران، 3000 نفر؟

وقتی مسلمانان در میدان جنگ بدر از شدت ناراحتی و نگرانی شکست توسط دشمن، دست دعا و تمنا بالا بردند و از خدا یاری و کمک خواستند، خدای تعالی دعایشان را مستجاب ساخت و به آنان بشارت فرو فرستادن 1000 فرشته برای یاریشان داد: خداوند در آیه 9 سوره مبارکه انفال، به مؤمنان یادآور می شود که در جنگ بدر به ایشان بشارت یاری با هزار فرشته داده شده است:

إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِکَةِ مُرْدِفِینَ

و آنگاه که از پروردگارتان یاری خواستید و خدا بپذیرفت که من با هزار، فرشته که از پی یکدیگر می آیند یاریتان می کنم.[1]

بنابر این طبق تصریح آیه شریفه، خداوند مسلمانان را به یاری با هزار فرشته بشارت داده است. و لازم به ذکر است که این آیه در صدد بیان بشارت الهی است نه اینکه حقیقتاً هزار فرشته نازل شده باشد. به عبارت دیگر خداوند در این آیه بشارت نصرت با هزار فرشته را می دهد، اما ممکن است در واقع آمار فرشتگانی که برای یاری مسلمانان فرستاده شدند، متفاوت باشد.

اما در جای دیگر قرآن می بینیم که سخن از سه هزار فرشته است. در این آیه بر خلاف آیه قبل اساساً سخن از نزول فرشتگان الهی نبوده و نمی توان جمله را خبری معنا نمود. بلکه آنچه از ظاهر ایه و تفسیر آن به دست می آید، آیه به صورت استفهام بیان شده و ارتباطی با نزول هزار فرشته در بدر ندارد. در این آیه خداوند به سخن حضرت رسول (ص) در آن روز اشاره دارد که مسلمانان در جنگ بدر نگران شکست خوردن از دشمن بودند او می خواست به مسلمانان بقبولاند که یاری و پشتیبانی خدای برای رسیدن به پیروزی حتمی است و این مهم محقق خواهد شد؛ برای همین به آنان وعده داده که حتی اگر لازم باشد خداوند با 3000 فرشته به یاریتان می شتابد[2]:

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَن یَکْفِیکُمْ أَن یُمِدَّکُمْ رَبُّکُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِکَةِ مُنزَلِینَ

آنگاه که به مؤمنان می گفتی که اگر خدا سه هزار فرشته به یاریتان فرو فرستد ، آیا شما را کافی نخواهد بود؟[3]

بنابر این در هیچ یک از دو آیه به طور قطع و یقین بیان نشده است که چه مقدار فرشته برای نصرت مسلمانان فرستاده شده است.

البته علامه طباطبایی با نگاهی دیگر این دو آیه را تفسیر نموده است و به گونه ای قائل است این دو آیه هر دو بیانگر یاری مسلمانان با سه هزار فرشته است. ایشان در تفسیر المیزان می فرمایند:

اما نزول سه هزار ملک در روز بدر منافاتى با آیه سوره انفال ندارد، که مى‏گوید: "فَاسْتَجابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُرْدِفِینَ". براى این که کلمه" مردفین" به معناى پشت سر هم است، و آیه را چنین معنا مى‏دهد که با چند هزار ملک که هر هزارش دنبال هزارى دیگر باشد مدد خواهم کرد.[4]Top of Form[1] سوره مبارکه انفال، آیه 9

[2] تفسیر نمونه، ج 7، ص126.

[3] سوره مبارکه آل عمران، آیه 124.

[4] ترجمه المیزان، ج ‏4، ص 11.