http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.mataf
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/home
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/contactus
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - پس از شهادت مختار ابراهیم ابن مالک اشتر چه شد
لطفا صبر کنید
پس از شهادت مختار، ابراهیم ابن مالک اشتر چه شد؟
پس از شهادت مختار، ابراهیم ابن مالک اشتر چه شد؟
ابراهیم بن مالک بن حارث اشتر نخعی‏، که همچون پدر بزرگوار خود همواره در راه دین شمشیر زده و به مجاهدت می پرداخت، در جریان انتقام مختار از قاتلان امام حسین(ع) با او بیعت کرد

پس از شهادت مختار، ابراهیم ابن مالک اشتر چه شد؟

ابراهیم بن مالک بن حارث اشتر نخعی‏، که همچون پدر بزرگوار خود همواره در راه دین شمشیر زده و به مجاهدت می پرداخت، در جریان انتقام مختار از قاتلان امام حسین(ع) با او بیعت کرد. البته در تاریخ تقاضای او از مختار برای امارت نیز وجود دارد. به هر روی وی در پیشبرد اهداف مختار در جنگ بسیار موثر بود و در کشتن بسیاری از قاتلان کربلا با مختار همراه بود. از جمله ابن زیاد که به دست ابراهیم به درک واصل شد. ابراهیم به دستور مختار به عنوان حاکم موصل در این شهر مستقر شد، و در زمان جنگ مختار با مصعب، به مأموریت خود مشغول بود. در تاریخ سندی وجود ندارد که مختار از وی طلب کمک کرده باشد و ابراهیم در انجام این وظیفه کوتاهی کرده باشد. [1]
ابراهیم پس از شهادت مختار به مصعب ابن زبیر پیوست. درباره علت و چرایی پیوستن ابراهیم به مصعب که قاتل مختار بود، نمی توان دلیل قاطعی ارائه نمود. اما شاید درخواست او از مختار برای امارت یکی از این دلایل باشد. سرانجام در سال 71 هجری بر علیه عبدالملک مروان جنگید و به شهادت رسید.[2] و در منطقه ای در نزدیکی سامراء دفن شد.

برای دریافت اطلاع بیشتر از نقش ابراهیم در قیام مختار و بیعت او با مصعب به کتاب کامل [3] ابن اثیر مراجعه نمایید.[1] الکامل، ج ‏4، ص 265.

[2] ابن کثیر دمشقی‏، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج 8، ص 315، دار الفکر، بیروت، 1407ق.

[3] ر.ک: همان، ص 216 - 259.