http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.mataf
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/home
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/contactus
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - هويزه
لطفا صبر کنید
راهيان نور|هويزه
شهری که دوبار اشغال شد
شهری که دوبار اشغال شد
نام «هویزه» را می توان دو بار در تقویم ایران یکی در 10 مهرماه و دیگری 18 اردیبهشت جست چراکه هویزه در طول جنگ تحمیلی در دو مرحله به اشغال رژیم بعث عراق درآمد.
درباره سوسنگرد
درباره سوسنگرد

شهر سوسنگرد مركز شهرستان دشت آزادگان و مهمترين شهر آن است ، فاصله شهر سوسنگرد تا اهواز 55 و تا بستان 28 كيلومتر است، رودخانه كرخه از شمال آن مي گذرد و شعبه اي از كرخه نيز از داخل شهر عبور كرده و در غرب و جنوب غربي شهر دو رود سابله و مالكيه از آن منشعب مي شوند.

يادمان هويزه
آنچه در هويزه گذشت
هويزه در جنوب غربي سوسنگرد قرار دارد و يكي از سه شهر دشت آزادگان است. اين شهر در دوره خلفاي اسلامي، آباد و سرسبز بود و كوشك‌ هويزه و كوشك بصره دو قلعه محكم و دژ دفاعي اين سرزمين به شمار مي‌آمد.