http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.mataf
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/home
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/contactus
http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - جنگ نرم
لطفا صبر کنید
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>جنگ نرم
جنگ اطلاعات
جنگ اطلاعات
در طول تاريخ، كسب پيروزي هاي بزرگ نظامي در اغلب مواقع مرهون برتري در زمينه ي تحرك، قدرت آتش، اطلاعات يا لجستيك قلمداد ميشده و سيستم هاي برتر فرماندهي و كنترل، فرماندهان را قادر ميساخته تا با حفظ انسجام اقدامات صورت گرفته، اين قابليتها را در زمان و مكان مقتضي به كار بسته، به پيروزي دست يابند.
سواد رسانه اي يا بصيرت رسانه اي
سواد رسانه اي يا بصيرت رسانه اي
توسعه سواد رسانه اي در كشور ما پيشنهاد جدي و مهمي است كه درصورت عملي شدن مي تواند بسياري از نگراني هاي سياستمداران فرهنگي و نيز خانواده ها را درخصوص عوارض رسانه ها برطرف كند. tazeh.net: مشهور است جوانان آلماني كه ديوار برلين را فروريختند، تي شرت هايي با آرم شبكه ي “ام تي وي” آمريكا پوشيده بودند، حتي رئيس “هيئت مديره راديو تلويزيون” آمريكا بي بي جي با قاطعيت تاكيد كرد: اين “ام تي وي” بود كه ديوار برلين را فروريخت. سخن بالا مثالي بود از قدرت نرم رسانه در ساخت واقعيت ها. در عرصه جنگ نرم، رسانه ها، ستون جنگ را تشكيل مي دهند. درواقع رسانه ها اذهان و دل هاي مخاطبان بسيار گسترده اي را در كشورها و جوامع گوناگون هدف قرار مي دهند تا بتوانند قدرت نرم يك گروه يا كشور رقيب يا دشمن را تضعيف كنند. در اين ميان رسانه اي قدرتمند تر است كه بتواند بدون آنكه خودآگاه مخاطب را فعال كند بر ايشان تاثير گذارد.
راهكارهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان و دانشجويان
راهكارهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت در بين دانش آموزان و دانشجويان
تبيين وشناساندن فرهنگ ايثار وشهادت از مكانيزم هاي دفاعي اسلام براي تسليح جامعه در برابر هجوم فرهنگ هاي غيرخودي است. ايثارگري وشهادت طلبي نقش بسزايي درحفظ دين وارزشهاي آن واستقلال كشور ايفا مي كند . مراكز آموزشي درسطوح مختلف آن بستر مناسبي براي ايجاد ون هادينه كردن فرهنگ صحيح مي باشند زيرا از ابزارهاي نفوذ فرهنگ، تغيير نگرش در افراد آن جامعه است و قشر دانش پژوه(دانش آموزان و دانشجويان) به جهت خصوصيات روان شناختي، اثر پذيرترين گروههاي جامعه هستند كه بيشترين ومفيدترين اوقات خود را در مراكز آموزشي مي گذرانند. لذا با برنامه ريزي وسياست گذاري هاي علمي و جامع،مي توان فرهنگ ايثارگري وشهادت را دراين مراكز به سطح قابل قبولي ارتقاء بخشيد.
جنگ نرم ورسالت فرماندهان و افسران جوان
جنگ نرم ورسالت فرماندهان و افسران جوان
يكي از محورهاي اساسي بيانات رهبر معظم انقلاب كه در هر دو ديدار اخيرشان برآن تأكيد فرمودند موضوع مواجه ايران با جنگ عظيمي به نام جنگ نرم است. معظم له در ديدار با دانشجويان (4/6/88) و اساتيد دانشگاهها (8/6/88) به اين مهم اشاره فرمودند و دانشجويان را افسران جوان جبهه مقابله با اين جنگ و اساتيد دانشگاه را فرماندهان اين جبهه معرفي نمودند. البته تأكيد معظم له بر خطر جنگ نرم در بيانات گذشته ايشان نيز به گونه هاي مختلف بيان شده است. كه اين امر نشانگر اشراف كامل و همه جانبه و عميق مقام معظم رهبري برتحولات جهاني و تحركات دشمن در عرصه هاي مختلف است. تعبير زيبا و فكورانه معظم له يكي از ده ها مواردي است كه در سال هاي گذشته روي آن تأكيد فرمودند. ولي با تأسف بايد عرض كنيم دستگاه هاي ذيربط و متصديان امر آنگونه كه بايسته بود به عمق كلام ايشان توجه نكرده اند.
جنگ نرم رسانه اي
جنگ نرم رسانه اي
استفاده از رسانه‌ها براي تضعيف كشور هدف و بهره‌گيري از توان و ظرفيت رسانه‌ها اعم از رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري شنيداري و به كارگيري اصول تبليغات و عمليات رواني، به منظور كسب منافع، را جنگ رسانه‌اي مي گويند.
راه هاي مقابله با جنگ نرم
با نظر به شكست دشمنان انقلاب اسلامي در جنگ نظامي و ورود آنان به جنگ نرم با توجه به اينكه همواره دشمنان دين، از استراتژي ها و تاكتيك هاي مشابهي در طول تاريخ در برابر انبياء الهي استفاده مي كرده اند
رويكردهاي غرب در جنگ نرم
مقوله جذابيت در سينما، بحثي است كه از ابتداي انقلاب دغدغه ي سينماگران ديني بوده است. شهيد آويني نيز در مقالات و سخنراني هاي خود، به كرات به اين مقوله پرداخته اند
فضاي مجازي، عرصه نبرد جديد
هيچ انساني بدون امنيت نمي‌تواند به ادامه‌ي حيات خود اميدوار باشد؛ چه در دنياي واقعي چه در دنياي مجازي.
موضوع امنيت يكي از اصلي‌ترين شاخصه‌ها
چرا آمريكا به جنگ نرم روي آورده است؟
در طول تاريخِ روابط بين‌الملل تا پايان جنگ سرد، كاربرد قدرت نظامي هميشه شيوه‌ي غالب و جاافتاده‌ي قدرتمندان جهان بود براي اعمال نفوذ و تحميل اراده‌شان بر ديگران.
تاريخچه جنگ نرم
براي جنگ نرم اصطلاحات مختلفي وضع شده است. آنچه با عنوان "soft war" يا جنگ نرم مطرح مي‌شود در ادبيات غرب بيشتر به قدرت نرم يا "soft power" شناخته شده است كه زيربناي فكري آن اولين بار توسط جوزف ناي به شكلي علمي مطرح شد
تفاوت جنگ نرم و سخت
1- حوزه تهديد نرم اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، در حالي كه حوزه‌ تهديد سخت امنيتي و نظامي مي‌باشد؛

2- تهديدهاي نرم پيچده و محصول پردازش ذهني نخبگان و بنابراين اندازه‌گيري آن مشكل است، در حالي كه تهديدهاي سخت؛ عيني، واقعي و محسوس است و مي‌توان آن را با ارائه برخي از معيارها اندازه‌گيري كرد؛
جنگ نرم از ديدگاه امام ورهبري
چيستي ، مباني و اهداف جنگ نرم
جنگ نرم
نقش محوري كعبه در هدايت جهانيان
كنكاشي پيرامون نماد هويتي اسلام و وسيله هدايت مردم نقش محوري كعبه در هدايت جهانيان
جنگر نرم
نقش دولت‌ها در خنثي‌سازي عمليات رواني استراتژيك
 دولت‌ها با پيش گرفتن روش‌هاي دراز مدت تا حد بسيار زيادي مي‌توانند عمليات رواني دشمن يا رقيب خود را خنثي كنند، فرضيه سازي اين مقاله بر اين ايده استوار است كه موضوع عمليات رواني چيزي است كه مردم ناگزير از فكر كردن به آن هستند. از سوي ديگر همچنان كه برخي از صاحب نظران علوم ارتباطات معتقدند تبليغات تقويت باورهاي موجود است.
جنگر نرم
نقش دانشگاه در توليد و توسعه قدرت نرم ايران
چكيده :

در اين نوشتار سعي بر آن شده است تا ضمن تبيين مفهوم قدرت نرم و مفاهيم آن به تبار شناسي "دانشگاه" به عنوان يكي از سازمانهاي مهم و تأثير گذار در حوزه ي قدرت نرم پرداخته شود . بر اساس يافته هاي اين تحقيق بخش مهمي از راهبرد نرم دشمن عليه "جمهوري اسلامي ايران" از مجاري فرهنگي خاصه "دانشگاهها" است .طبعاً با توجه به ماهيت تهديدات عليه جمهوري اسلامي ايران كه عموماً فرهنگي مي باشد راهكار مقابله نيز اقدامات و كارهاي فرهنگي مي باشد . دانشگاه مي تواند يكي از مراكز مهم و راهبردي نظام در حوزه مقابله با جنگ نرم و به طبع آن افزايش دهنده قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران باشد .دانشگاه مي تواند با بهره گيري از امكانات و پتانسيل موضوع اين سرمايه اجتماعي را در بستر توليد علم ، ارتقاء خودباوري و اعتماد به نفس ، تلاش براي تحقق ايده جنبش نرم افزاري و تبديل ايران به مرجعيت علمي منطقه و كمك به اتحاد و انسجام اجتماعي در كنار ايجاد اميد و انگيزه براي تحرك اجتماعي و حفظ و تقويت مباني مردم سالاري ديني فقه محور كمك و ابعاد قدرت ايران را در مواجه با تهديدات نرم افزايش دهد
جنگر نرم
مديريت فرآيندي جنگ نرم
فرآيند مديريت جنگ نرم را مي‌توان حداقل به دو مرحله اساسي تقسيم كرد. مرحله اول كه مرحله‌اي درازمدت بوده و مي‌توان آن را مديريت استراتژيك تهديد نرم ناميد.
جنگر نرم
كاربرد عمليات رواني و مديريت ادراك در طراحي صفحات اينترنتي

اينترنت ابزار و رسانة اطلاعاتي بسيار مهم و مؤثري است. به طور نسبي هيچ فرد، گروه، سازمان و دولتي براي استفاده از اينترنت با محدوديت مواجه نيست و مي‌تواند به طور مؤثر حمايت و پشتيباني عمومي را جلب كند. با وجود اين، در حاليكه دنيا به جامعه شبكه‌اي تبديل ميشود، بهره‌گيري سازمانها از ارتباطات با مخاطبانشان به بخشي مهم از رقابت‌پذيري آنها بدل ميگردد و روابط عمومي به عرصة ادراك توليد شده در صفحات وب (تارنماي) شركتهاي تجاري و نهادهاي سياسي، نظامي و امنيتي وارد ميشود. اين نوشته گسترهاي از عناصر نظير فرهنگ، سن و معلوليت را به منظور طراحي ارتباطات مؤثر بررسي ميكند. در وهلة نخست، طراحان بايد تنوع كاربران را به منظور تضمين كارآيي فرآورده‌هايشان در نظر گيرند.


جنگر نرم
قدرت نرم و رهبري
مشكل اصلي غرب، فقدان رهبري در نهادهاي انساني است؛ ژوزف ناي براي نخستين­‌بار در خصوص اينكه "موضوع قدرت نرم و رهبري" چه مفهومي است و به چه نحو با ديگر وظايف رهبري ارتباط مي­يابد، تعريفي عرضه مي­كند. رهبري همراه با جذابيت رويه گام به گامي را پديد مي‌آورد بدين صورت كه رهبران در هر سطحي مي‌توانند آن را براي ايجاد قدرت نرم در سازمان خود به كار برند. همچنين ناي فرايند به كارگيري قدرت نرم را در عمل رهبري تعيين مي‌كند، چرا كه عمل بدون قدرت نرم، افتان و خيزان راه رفتن در تاريكي است و رهبري بدون قدرت نرم و اقناع، شعري ضعيف و بي‌محتواست. او سعي مي‌كند با توجه به هنجارهاي موجود در غرب در اين مقاله به توصيف، تبيين و پيش‌بيني رفتار رهبران با توجه به كاركرد و كاربرد قدرت اقناع و جذابيت در فرايند رهبري بپردازد
جنگ نرم
راهكارهاي مقابله با ناتوي فرهنگي آن ازمنظر قرآن كريم

يكي از مسائل مهم و قابل تأمل در مهندسي فرهنگي و نظام آموزش و پرورش جامعه اسلامي مسئله ناتوي فرهنگي است. استكبارجهاني كه براي تسلط بر منافع ملت ها، سازمان نظامي ناتو را تشكيل داده است، تا از طريق آن به نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهداف استعماري بپردازند. و با استفاده از امكانات زنجيره اي، متنوع و بسيار گسترده رسانه اي؛ سر رشته ي تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و ملت ها را در دست گيرند
جنگ نرم
راهبردهاى امنيتى ايران در مقابله با جنگ نرم

يكى از مهم ترين ابزارهاى ناتوى فرهنگى براى بى ثبات سازى نظام امنيت اجتماعى؛ گسترش هدفمند شبكه هاى ماهواره اى است. به عنوان مثال هم اكنون 4/5 ميليون گيرنده ماهواره اى غير مجاز در كشور فعال است و از 17 هزار و 666 شبكه ماهواره اى جهانى، نزديك به سه هزار شبكه در داخل كشور قابل دريافت است. از اين تعداد 380 شبكه به موسيقى، 74 شبكه به تبليغات مد لباس و لوازم آرايش، 273 شبكه به تبليغ اديان ساختگى و 235 شبكه به برنامه هاى مبتذل اختصاص يافته اند.

جنگ نرم
راه هاي مديريت رواني جامعه در جنگ نرم
در جنگ نرم نه تنها طرف مغلوب نسبت به غالب واكنشي منفي از خود نشان نمي دهد بلكه با تمام افتخار بندگي خويش را اعلام كرده و با تمام مال و جان خويش در خدمت پيروز ميدان جنگ نرم مي باشد و با ايثارگري هزينه هاي بندگي را مي پردازد و با عشق و علاقه در خدمت ارباب و معبود خود قرار مي گيرد
جنگ نرم
ديپلماسي عمومي ضرورت زندگي سياسي ايران امروز
جهان امروز نسبت به جهان گذشته دچار تحولات جدي و ماهوي شده است. رشد دانش و ارتقاء دامنه آگاهي جوامع به هيچ وجه با جهان گذشته قابل مقايسه نيست. نقش سترگ و بزرگ رسانه‌ها وشكل‌دهي به افكار عمومي در دوران مدرن، جايگاه ديپلماسي را مهم‌تر و نقش آنرا با گذشته متفاوت‌تر كرده است.
جنگ نرم
جنگ نرم و نيروهاي بازدارنده‌ي بومي
««كنت تيمرمن» مدير اجرايي بنياد دموكراسي ايران يك روز قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران به «مك آدامز» گفته بود كه صحبت‌هايي در رابطه با يك انقلاب سبز در تهران در جريان است.» تيمرمن پيش از اين نوشته بود: «ميليون‌ها دلار طي دهه‌ي اخير براي ايجاد انقلاب رنگي شبيه اكراين با آموزش فعالان سياسي هزينه شده است و مقداري از آن به دست گروه‌هاي حامي «ميرحسين موسوي» رسيده است كه روابطي نيز با سازمان‌هاي غيردولتي خارج از ايران داشته‌اند
جنگ نرم
جنگ نرم و مهندسي معكوس فرهنگي

در مقاله حاضر نويسنده با بررسي چيستي مهندسي معكوس، به نقش اين نوع روش در عرصه فرهنگي پرداخته و آن را از نظر ارزشي و غيرارزشي مورد ارزيابي قرار داده است كه آن را از نظر مي گذرانيد.

جنگ نرم
جايگاه تحقيقات در عمليات رواني


تحقيق درباره عمليات ‌رواني لاجرم با نظريه‌هاي‌ ارتباط در تعامل است. اين مقاله تدوين چند فرضيه به نسبت مستحكم را درباره گروه‌هاي مخاطب، محتوا، و تأثير پيام امكان‌پذير مي‌كند. همچنين برخي مسيرهاي تحقيقي را نشان مي‌دهد كه ممكن است كارآمد باشد. افزون بر اين، در پي عرضه راهنماي عملياتي است كه به مثابه نقطه عزيمتِ يك برنامه تحقيق عمليات رواني در نظر گرفته شود. نكات اشاره شده از تجارب تحقيق در سطح عملياتي به دست آمده است. اين بررسي شامل گزيده‌هايي از بحث‌ها و تحقيقات مختلف است؛ از جمله با تحليل نمونه تحقيقي در خصوص عمليات نورماندي در جنگ دوم جهاني، پژوهشگر را با دشواري‌هاي تحقيق در حوزه عمليات رواني آشنا مي‌سازد. به طور كلي، عمليات رواني در امور نظامي و به كارگيري تبليغات و اقدامات ارتباطي عليه دشمن رهيافت تحقيقي مقاله حاضر است. هيچ ادعايي نيست كه مقاله، تمام مشكلات اساسي پيش روي تحقيق را مدنظر قرار داده باشد، اما پيشنهادات عرضه شده در حوزه نيازهاي عملي در ميدان و حركت به سوي يك برنامه تحقيقي، جامع و واقع‌‌‌گرايانه است.

جنگ نرم
راهبردهاي آمريكا و فرانسه در ديپلماسي عمومي

پخش بين‌المللي راديويي و تلويزيوني عمدتا برعهده راديو و تلويزيون بين‌المللي صداي آمريكا، راديو آزاد اروپا، راديو مارتي و ايستگاه‌هاي تلويزيوني و همچنين فعاليت‌هاي راديوهاي آزاد آسيا است.

جنگ نرم
رويكردها و طرح‌هاي امريكايي درباره ايران
موضوع كتاب رويكردها و طرح‌هاي امريكايي درباره ايران تأليف آقاي علي عبدالله‌خاني مي‌باشد كه توسط مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر ايران در سال 1385 منتشر شده است.
جنگ نرم
نقش‌ استعمار‌ در‌كنترل‌ جريان‌ آزاد‌ اطلاعات

اگر جريان آزاد اطلاعات مي‌تواند به رشد و بالندگي و توسعه جامعه و تكامل انسان منجر شود، همچنين مي‌تواند موجبات تخريب شخصيت و اجتماعات انساني را فراهم كند؛ جريان آزاد اطلاعات همچون شمشيري دو دم است كه از يك سو شكاف بين داراها و ندارها را عميق كرده و از سوي ديگر براي بسياري از گروه‌هاي حاشيه‌اي فرصتي منحصر به فرد به وجود آورده است تا صداي قبلاً ناشنيده خود را از طريق مجراهاي ارتباطي‌اي همچون اينترنت، به گوش ديگران برساند. ...


 

جنگ نرم
روش‏هاي تصويرسازي ذهني رسانه‌ها
با توجه به مطالب مذكور رسانه‌ها از روش‏هاي ذيل به تصويرسازي ذهني اقدام مي‌كنند.1. برچسب زدن2. توسل به ترس  3. كلي‌گويي4. گواهي5. تكرار و تعقيب (پيگيري)6. دروغ7. مبالغه  8. ايجاد تفرقه و تضاد  9. شايعه10. پاره‌حقيقت‌گويي:11. فريب دادن:12. القاء  13. اقناع  14. تحريك و تشجيع 15. ترديدافكني و جايگزيني منابع 16. طراحي ادبيات مناسب 17. الگوسازي