صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - دفاع مقدس
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلی>ايثار و شهادت>دفاع مقدس
فواید جنگ 8 ساله ایران و عراق(1)
فواید جنگ 8 ساله ایران و عراق(1)
اشاره: از تاریخ هشت سال دفاع مقدس، بسیار گفته و شنیده ایم؛ اما بسیار اندک به آن چه مطلوب واقعه است، رسیده ایم؛ به نحوی که می توان گفت که چیزی درباره ی هشت سال دفاع مقدس نگفته ایم.
جنگ آنها، جنگ ما
جنگ آنها، جنگ ما
روزی چرچیل در یک سخنرانی برای تهییج سربازان خود علیه آلمان نازی گفته بودکه «ما برای شرف خود می جنگیم درحالی که آلمانی ها برای زمین می جنگند». هیتلر، بلافاصله در یک سخنرانی آتشین اعلام کرد که «آری ما برای زمین و آنها برای شرف خود می جنگند، زیرا هرکس برای همان چیزی می جنگد که ندارد.
تاریخ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
تاریخ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
در اوایل قرن دهم هجری شاه اسماعیل صفوی موفق شد با کمک ایلات و عشایر شیعی مذهب آذربایجان و گیلان، حکومت‌های مستقل محلی و نظام ملوک‌الطوایفی را در گستره سرزمین ایران برانداخته و دولت مرکزی قدرتمندی را که سلسله صفویه نام گرفت در ایران تأسیس نماید.
پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (1)
پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (1)
دستاوردهای داخلی دفاع مقدس فراوان است، ولی ما در این نوشتار به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم و تفصیل آن را به فرصتی دیگر و کتابی دیگر ـ ان‌شاءالله ـ وا می‌گذاریم. مهم‌ترین دستاوردهای داخلی دفاع مقدس عبارتند از:
جنگ از نگاه دیگران
جنگ از نگاه دیگران
جنگ عراق علیه ایران یکی از بزرگترین تراژدیهای بشری تاریخ معاصر خاورمیانه بود. شاید حدود یک میلیون نفر جان باخته و شمار بیشتری مجروح و میلیونها نفر آواره شده باشند. منابعی که به خاطر این جنگ تباه شد، فراتر از کل مبلغی بود که جهان سوم طی یک دهه صرف بهداشت عمومی اش کرد.
دفاع مقدس از منظر مقام معظم رهبری
دفاع مقدس از منظر مقام معظم رهبری
*این جنگ [جنگ هشت ساله‌]، مظهر و تجلى همه‌ى روحیات خوب و سازنده‌‌اى است که یک ملت و یک کشور را مى‌تواند به تعالى حقیقى برساند.
جنگ تحمیلى و هویت دفاعى ایران در نگاه امام راحل
جنگ تحمیلى و هویت دفاعى ایران در نگاه امام راحل
صدام گمان مى‌کرد که با یک مملکت آشفته که منزوى شده است و همه دولت‌ها پشت به او کرده‌اند یا او را در فشار اقتصادى گذاشته‌اند طرف شده است و ما نه قواى نظامى داریم و نه انتظامى داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ.او همچو گمان کرد و گمان‌مى‌کرد با چند ساعت تهران را هم فتح خواهد کرد.او غافل از خدا بود. (1)
ارتقا فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان
ارتقا فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان
فرهنگ ایثار وشهادت مجموعه ای ازمعانی نمادین است که ایثارگری و میل به شهادت را در افراد به وجود می آورد و با نهادینه شدن آن، نگرشها و رفتار افراد را به سمت رفتارهای ایثارگرانه سوق خواهد داد . انقلاب اسلامی که خود ثمره ایثارو شهادت است ، موجب تغییر و تحول در تمامی سطوح جامعه گردید یقیناً در این عصر اطلاعات ، اگر ملتی در راه حفظ و تقویت دستاوردهای فرهنگی خود قدم پیش نگذارد ، نمی تواند در مقابل تهدیدها مصون بماند.
مبانی،آثار و آسیب های فرهنگ جهاد و شهادت از دیدگاه امام
مبانی،آثار و آسیب های فرهنگ جهاد و شهادت از دیدگاه امام
پیش فرض مقاله پیشرو این است که حضرت امام از جهت تئوری و عمل از پیشتازان فرهنگ جهاد و شهادت می باشد.این مقاله در پی بررسی مبانی جهان شناسی،انسان شناسی،فقهی جهاد وشهادت در اندیشه امام
امام خميني «ره»:اين يك امتحان الهي براي آزمايش ما و شما است
امام خميني «ره»:اين يك امتحان الهي براي آزمايش ما و شما است
اين يك امتحاني است كه از شما آقايان كه در دزفول و در اهواز و سوسنگرد و ساير محالي كه مورد تعدي كفار شده است واقع شده ايد. اين يك امتحاني است الهي براي آزمايش ما و شما.
الگوي مديريتي امام خميني(ره) در دوران دفاع مقدس
الگوي مديريتي امام خميني(ره) در دوران دفاع مقدس
تأملي در شيوه مديريت جنگ تحميلي عراق عليه ايران، از سوي امام خميني (ره) – به ويژه در سال هاي نخستين آن – الگوي منحصر به فردي از مديريت بحران هاي سياسي را نشان مي دهد.
مقام شهيدان در پيشگاه خدا
مقام شهيدان در پيشگاه خدا
فضيلت جهادگران به روايت حضرت علي (ع) با اسناد نقل شده امام رضا (ع) فرمود كه حسين بن على (ع) فرموده:
مقام شهيدان در پيشگاه خدا
در حالى كه امير المۆمنين (ع) براى مردم خطبه مى‏خواند و آنها را به جهاد در راه خدا بر مى‏انگيخت جوانى از ميان مردم برخاست و گفت: اى على! مرا از فضيلت جهادكنندگان در راه خدا با خبر كن. پس على (ع) در پاسخ او فرمود:
اربعين و دفاع مقدس
اربعين و دفاع مقدس
اربعين و دفاع مقدس
مورخان نوشته‌اند كه جابر بن عبدالله انصاري، همراه عطيه عوفي در همان اولين اربعين پس از عاشورا به زيارت امام حسين عليه‌السلام رفتند
اربعين تا قيامت درس براي آموختن دارد
راه‌هاي حفظ و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده
راه‌هاي حفظ و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده

بسمه تعالي
راه‌هاي حفظ و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده
دوران هشت ساله‌ي دفاع مقدس به فرموده‌ي مقام معظم رهبري «اوج افتخارات ملت ايران است». لذا براي حفظ و انتقال ارزش‌هاي دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده بايستي اين فرهنگ با جديت در برنامه‌ريزي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مدنظر قرار گيرد. به فرموده مقام معظم رهبري «اگر بخواهيم انقلاب و كشور بيمه باشد، بايد اين شور و شوق، اين حركت عمومي و بسيج ملت را روز به روز تقويت كنيم.»
برگرد!
به بهانه‏ى ورود آزادگان سرافراز به خاك پاك ميهن
هنر دل ، ترانه.....
آينه داران ظفر
غنچه وا مى‏شود از رؤيت لبخند شما
گل شكوفا شود از چهره‏ى خرسند شما