صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - چمران فقط چمران است و بس
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>دهلاويه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1392/12/11
بازديد: 18643
روايتگري و متن ادبي دهلاويه

چمران فقط چمران است و بس

خاك اينجا، بويش، نگاهش و مظلوميتش آشناست. اينجا روستايي است در غرب سوسنگرد كه در موقع هجوم شياطين و جلود ابليس، جبهه مقدم شهر سرخ سوسنگرد بود. اينجا زماني نه چندان دور دخترانش با خون حنا مي بستند و سر هر كوچه كبوتري حجله داشت.

دهلاويه نامي است آشنا كه با نام شهيد دكتر مصطفي چمران عجين شده.

چمران يعني 49 سال زندگي با شرافت. يعني شجاعت، عزت، رقت قلب.

چمران يعني بالاترين نمره. يعني بيست و يك. يعني پشت پا زدن به دنيا غرّي غيري گفتن و سه طلاقه كردن دنيا.

چمران يعني فرمانده خاكي. يعني تواضع، فروتني، متانت و يك دنيا آقايي و بزرگي.

چمران يعني دكتراي رشته فيزيك پلاسما و گداخت هسته اي. يعني شاگرد اول دانشگاه بركلي كاليفرنيا و تگزاس.

چمران يعني روحيه انقلابي و بسيجي. يعني كماندو. يعني پر كار و خستگي ناپذير.

چمران يعني مطيع امام و عامل به تكليف. يعني دنيا گريزي....

دهلاويه چمرانت كجاست؟!

چمران را با كلمه و واژه نمي توان بيان و توصيف كرد چون او فرشي نبود؛ عرشي بود.

چمران فراتر از ادراك من و تو است. اينقدر بزرگ بود كه دنيا برايش تنگ شده بود، زندان شده بود، او پيله را پاره كرد و پر زد تا افلاك.

چمران خانه به دوشِ بي خانه! آري بي خانه. او خانه نداشت. هميشه مسافر بوده و در سفر. آخر هم به مقصد و مقصود رسيد.

چمران را بايد خلاصه كرد در چمران، چمران فقط چمران است و بس...

اما دهلاويه يعني ده روز مقاومت سر سختانه. يعني شيريني بعد از تلخي.

دهلاويه يعني عمليات شهيد آيت الله مدني.

دهلاويه يعني وحشت، اضطراب و ترس، يعني گلوله، تانك، تير و تركش و خمپاره از زمين و هوا.

دهلاويه نامي است كه كم كم دارد فراموش مي شود؛ مثل نام چمران...

دهلاويه يادگار حماسه مرداني است كه مردانگي كرده اند.

دهلاويه ايستگاه سوار شدن به خانه خداست و رفتن به افلاك.

دهلاويه يعني يك جهان راز و رمز.

دهلاويه يعني سرزمين لاله‌هاي سرخ و شقايق‌هاي پر پر، دهلاويه سند مظلومي ملتي آزاده و سربلند است. هنوز بوي باروت در هوا موج مي‌زند، هنوز صداي گريه مي‌وزد و باد مرثيه مي‌خواند. هنوز چمران را مي‌شود ديد، صداي ضجه زمين گوش آسمان را پر كرده است.


برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :