صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - 1
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>عاشورا
نويسنده:
امتياز به مطلب:
/0
1393/11/28
بازديد: 8445

1 محرم : وفات محمد حنفيه، فرزند امير مومنان(ع) - سال 81 هجري قمري

وفات محمد حنفيه، فرزند امير مومنان(ع) - سال 81 هجري قمري
محمد حنفيه، نخستين فرزند امام علي بن ابي طالب(ع) از ساير همسرانش، پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بود.
حضرت علي(ع)، تا همسر گرانمايه اش فاطمه زهرا(س) زنده بود، به احترام وي، همسر ديگري برنگزيد و در ايّام نه سال زندگي شيرين خود، در كنار هم بوده و به يكديگر افتخار مي كردند و داراي چهار فرزند عزيز، به نام هاي: امام حسن(ع)، امام حسين(ع)، حضرت زينب(س) و حضرت ام كلثوم(س) شدند و آخرين فرزندشان كه نامش محسن(ع) بود، بر اثر ضرب و شتم مأموران خليفه وقت به وجود نازنين مادرش فاطمه زهرا(س) در جريان خلافت اسلامي، به شهادت رسيد و غير زنده به دنيا آمد.
پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، امام علي(ع) با چند تن از بانوان مكرمه ازدواج كرد، كه يكي از آنان، خوله بنت جعفر بن قيس بود.
اين بانوي شريفه، پس از مدتي فرزندي براي همسر بزرگوارش به ارمغان آورد، كه امام علي(ع) وي را "محمد" ناميد و كنيه "ابوالقاسم" را برايش برگزيد و به خاطر شدت علاقه به پيامبر(ص)، نام و كنيه فرزند خويش را هم نام و هم كنيه آن حضرت قرار داد.
محمد بن علي(ع)، به خاطر منتهي شدن نَسَب مادري اش به حنفيه بن جيم، ملّقب به محمد حنفيه و يا محمد بن حنفيه گرديد.
وي در عصر خلافت عمر بن خطاب ] حدود سال 16 قمري[ در مدينه به دنيا آمد و در اوّل محرم سال 81 قمري، در سنّ 65 سالگي و در عصر خلافت عبدالملك بن مروان اموي، بدرود حيات گفت و در قبرستان بقيع، در مدينه منورّه به خاك سپرده شد. (1)
برخي از شيعيان، پس از شهادت امام حسين(ع) اعتقاد به امامت محمد حنفيه پيدا كرده و به "كيسانيه" معروف شدند. اين مذهب، نخستين انشعابي بود كه در ميان شيعيان امير مؤمنان(ع) و پيروان اهل بيت(ع) به وجود آمد. كيسانيه معتقد بودند، كه محمد حنفيه، امام چهارم شيعيان و همان مهدي موعود است، كه در كوه هاي رضوي ] كوهستاني در يمن[ مقيم شده و روزي ظهور خواهد كرد.(2)
گرچه براي اين مذهب انحرافي، پيرواني در گذشته، در عالم اسلام به وجود آمد ولي خوشبختانه هم اكنون، اين مذهب منقرض شده و اثري از آن نيست. 
1- نك: أنساب الأشراف (احمد بن يحيي بلاذري)، ص 110؛ الارشاد (شيخ مفيد)، ص 354؛ كشف الغمه (علي بن عيسي اربلي)، ج1، ص 590؛ منتهي الآمال (شيخ عباس قمي)، ج1، ص 186
2- شيعه در اسلام (علامه طباطبايي)، ص 33
 
برچسب ها:

ارسال نظر