صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - 1
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ويژه نامه ها>عاشورا
نويسنده:
امتياز به مطلب:
/0
1393/11/28
بازديد: 7859

1 محرم : آغاز سال هجري قمري

گاه‌شماري هجري قمري، گاهشماري براساس چرخش ماه است كه توسط مسلمانان و نيز در بسياري از كشورهاي اسلامي به عنوان سالنماي مذهبي يا در مواردي سالنماي مدني استفاده مي‌شود. از اين سالنماي در بسياري از آيين‌هاي اسلامي، از قبيل روزه، حج، تعيين ماه‌هاي حرام، و عزاداري استفاده مي‌شود.
قبل از جهاني شدن گاهشماري ميلادي در بسياري از كشورهاي اسلامي و رسمي شدن گاهشماري هجري خورشيدي در ايران و افغانستان، سالنماي هجري قمري سالنماي اصلي سرزمين‌هاي اسلامي بود و وقايع تاريخي در اكثر قريب به اتفاق موارد با اين گاهشماري ثبت مي‌شد.
محتويات
? مبدأ گاه‌شماري
?.? سرآغاز گاه‌شماري
? ماه‌ها و روزها
? گاه‌شماري هجري قمري قراردادي
? محاسبه تبديل گاه‌شماري‌ها[?]
? سال‌نماهاي ديگر
? پانويس
? جُستارهاي وابسته
? منابع
? پيوند به بيرون
 
مبدأ گاه‌شمار
مبدأ گاهشماري هجري قمري مانند گاهشماري هجري خورشيدي، سال هجرت پيامبر اسلام، محمد، سال ??? ميلادي از مكه به مدينه مي باشد. آغاز هجرت پيامبر اسلام از مكه روز دوشنبه (? ربيع‌الاول/ ?? شهريور سال ? هجري) برابر با ?? سپتامبر ??? ميلادي قديم (ژولياني) و ?? سپتامبر ??? ميلادي جديد (گرگوري) و ورود پيامبر به مدينه روز ? ربيع‌الاول همان سال مي باشد.
سرآغاز گاه‌شمار
سرآغاز گاهشماري هجري قمري روز جمعه «? محرم سال ? هجري قمري» (?? تير سال ?هجري شمسي) برابر با ?? ژوئيه ??? ميلادي قديم (ژولياني) و ?? ژوئيه ??? ميلادي جديد (گرگوري) است.[?]
ماه‌ها و روزهادر اين گاهشماري هر سال ?? ماه دارد كه هر كدام بسته به چرخش ماه ?? روزه يا ?? روزه هستند. طول سال ??? روز (در سال‌هاي عادي) يا ??? روز (در سال‌هاي كبيسه) است.
ماه‌هاي اين گاهشماري عبارتند از محرم، صفر، ربيع‌الاول، ربيع‌الثاني، جمادي‌الاول، جمادي‌الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذيقعده، و ذيحجه. شعري از ابونصر فراهي از كتاب نصاب‏الصبيان براي كمك به حفظ كردن نام ماه‌هاي قمري وجود دارد:[?]
ز محرم چو گذشتي برسد ماه صفر  دو ربيع و دو جمادي ز پي يكديگر
رجب است از پي شعبان، رمضان و شوال  پس به ذي‌قعده و ذي‌الحجه بكن نيك نظر
روز اول هر ماه در اين گاهشماري معمولاً بر اساس مشاهده يا پيش‌بيني مشاهده‌پذيري هلال ماه نو، كه آن را استهلال مي‌نامند، تعيين مي‌شود.
گاه‌شماري هجري قمري قراردادي
اين گاه‌شماري بصورت خطي و غير تجربي محاسبه مي شود و بعنوان گاهشماري قمري يكنواخت در سطح جهان شناخته شده است. در اين گاهشماري از روشي محاسباتي براي تقريب زدن طول ماه‌هاي قمري استفاده مي‌شود كه ماه‌ها را در آن به طور متناوب ?? روزه و ?? روزه مي‌گيرند و در هر سي سال، ?? سال را، با ?? روزه كردن آخرين ماه (ذيحجه) كبيسه مي‌كنند. گاهشماري حاصل از اين روش اخير را گاهشماري هجري قمري قراردادي ناميده‌اند.
اين گاهشماري براي كاربردهاي محلي و مذهبي كه آغاز ماه بر اساس استهلال واقعي مي باشد كاربرد ندارد و با تقويم محلي در بعضي ماه‌ها يك و يا دو روز متغير است ولي در گاهشماري تطبيقي كاربرد دارد.
محاسبه تبديل گاه‌شماري‌ها[?]
تبديل هجري قمري به هجري خورشيدي: سال قمري را در ?? ضرب كرده، حاصل را بر ??? تقسيم مي‌كنند. سپس نتيجه را از همان سال قمري تفريق مي‌كنند.
تبديل هجري قمري به گاهشماري ميلادي (گرگوري): سال قمري را در ?? ضرب كرده و نتيجه را بر ?? تقسيم مي‌كنند. سپس عدد حاصل را با ??? جمع مي‌كنند.
تبديل هجري خورشيدي به هجري قمري : سال خورشيدي را در ?? ضرب كرده بر ??? تقسيم مي‌ككند و نتيجه را با همان سال خورشيدي جمع مي‌كنند.
تبديل گاهشماري ميلادي (گرگوري) به هجري قمري : سال ميلادي را از ??? كم كرده و نتيجه را در ?? ضرب مي‌كنند. سپس حاصل را بر ?? تقسيم مي‌كنند.
سال‌نماهاي ديگرگاه‌شماري هجري
گاهشماري هجري خورشيدي
گاهشماري ميلادي (گاهشماري گرگوري)
گاهشماري پادشاهي ايران
گاهشماري قمري چيني
گاهشماري بودايي
منابع :
1.گاه‌شماري ايراني، موسي اكرمي، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ اول (????)، صفحه ??.
2.به نقل از مشيري، محمد. تبديل تاريخ سالهاي ميلادي به هجري و بالعكس، بانضمام رساله? تطبيقيه? مرحوم استاد عبدالغفار نجم‌الدوله. چاپ تابان.
3.مرادي غياث آبادي، اسماعيل
برچسب ها:

ارسال نظر