صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtUmVFUWJRQ0lydjAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdTa3AlMmZ0aU5RRzQlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/beta/http://www.ravayatgar.org/beta/fa/TlM4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1BeDk2MURSelpZOCUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شهيد
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported

صفحه اصلي>ايثار و شهادت>خاطرات موضوعي>دانش آموز
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/05
بازديد: 7441
شهيد على اصغر قديمى

شهيد على اصغر قديمى

شهيد على اصغر قديمى

بـراى رضـاى خـدا - درود بر حسين سالار شهيدان، احيا كننده اسلام و نجات دهنده مسلمين از يوق استثمار و درود و سلام بر فرزند بزرگوارش امام خمينى، بت شكن زمان و درهم كوبنده مستكبرين و سلام به كسى كه موجب پيروزى اسلام و قانون خدا شد و مسلمين را نجات داد و باعث بقاى اسلام گرديد و درود بر شهيدان، اين راهيان شهادت كه تا آخرين قطره خون خود در راه خدا جنگيدند و از همه چيز خود گذشتند.
و درود و سلام بر ملت ايران، اين امت واحد و اين ملت سربلند. به شما اى مردم هوشيار تبريك مى‌گويم، استوارى و مقاومت شما را از درگاه خداوند متعالى و پيروزى شما را در زير سايه امام زمان خواستارم.
سلام به مادرم، آن كسى كه مرا به راه خدا فرستاده و از من خواست تا براى اسلام جان فدا كنم. اى مادر، بر تو درود، بر تو درود، بر تو درود چنين روحيه‌اى كه فرزندانت چند تا چند تا به كام مرگ مى‌فرستى و هيچ باك ندارى زيرا در راه حق مى‌فرستى و من از ته قلب بر تو احترام مى‌گذارم و از خدا مى‌خواهم به تو صبر و بردبارى عنايت فرمايد تا بيشتر در راه اسلام خدمت كنى.
مادر، از تو مى‌خواهم كه وقتى شهيد شدم بر من گريه نكن و در نزد مردم بر خود افتخار كن و از من نزد خدا استغفار طلب كه خدا رحيم و كريم است.
بر خواهرانم واجب است كه وصيت مرا اجرا كنند و هرگز بر مرگم سوگوارى نكنند زيرا من رستگار خواهم شد و در آن سوگ غم وجود ندارد، از درگاه خدا پيروزى شما را خواهانم.
و سلام فراوان بر پدر بزرگوارم كه مرا به اين حد رسانيد تا در راه حق جان فدا كنم. از تو سپاسگزارم كه بر من گذشتى و از رفتنم ممانعت نكردى. پدر، تو هم به وصيتم عمل نما و از تو مى‌خواهم كه هرگز گريه نكنى كه خدا بزرگ است.
پيام من به ملتم :
هرگز امام، نجات دهنده مسلمين را تنها نگذاريد و هرگز اتحاد خود را از دست ندهيد و هرگز فرامين اسلام را زير پا نگذاريد و بر راهى كه مى‌رويد پايدار باشيد و از هيچ چيز واهمه نداشته باشيد كه خدا پشتيبان شماست. از درگاه خداوند عزت و پيروزى شماها را خواهانم.
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :