صفحه اصلي روايتگر http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اخبارمعاونت‌پژوهش http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اخبارمعاونت پژوهش
دريافت آثار http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://www.ravayatgar.org/http://www.ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
شکنجه «ساواک» و جمله‌ای تاریخی

شکنجه «ساواک» و جمله‌ای تاریخی

عبدالله میثمی در یکی از سخنرانی‌هایش برای رزمندگان اسلام گفت: «برادران! پیشروی و عقب‌نشینی در خاک، شکست و پیروزی نیست، حقیقت پیروزی، وحدت و انسجام؛ و حقیقت شکست، اختلاف ماست. اگر خدای ناکرده به واسطه‌ حرف‌های اختلاف‌انگیز،رزمندگان در کارشان سست شوند، تمام عواقب و گناهان آن به ادامه مطلب

شکنجه «ساواک» و جمله‌ای تاریخی
روایت یک مادرازشهادت ومفقودالاثر شدن5فرزندجوانش

روایت یک مادرازشهادت ومفقودالاثر شدن5فرزندجوانش

یک روز از طرف حزب بعث ریختند خانه‌ ما و حسین و دو دختر دیگرم را بردند. هرچه التماس کردیم، هیچ‌کس جواب‌گوی‌مان نبود. نگران فاضله بودم چون او دو ماهه باردار بود. سریع رفتیم خانه‌شان. آن‌جا بود که فهمیدم او و شوهرش را هم برده‌اند. ادامه مطلب

روایت یک مادرازشهادت ومفقودالاثر شدن5فرزندجوانش
از نواختن نی تا حضور در اطلاعات تیپ

از نواختن نی تا حضور در اطلاعات تیپ

شهید سودی که در طول حیات پر برکت خود به نی نوازی می پرداخت پس از ورود به جبهه حق علیه باطل نیز همچنان به فعالیت های فرهنگی و هنری خود را ادامه داد و به عنوان خبرنگار در ساخت مستند جنگ نقش برجسته ای ایفاء نمود. ادامه مطلب

از نواختن نی تا حضور در اطلاعات تیپ
روایت آخرین دیدار با سرلشکر شهید علی هاشمی از زبان مادرش

روایت آخرین دیدار با سرلشکر شهید علی هاشمی از زبان مادرش

مادر شهید هاشمی می‌گوید:برای خداحافظی چندین بار رفت و دوباره برگشت انگار او هم می‌خواست حرفی بزند که دلش نمی‌گذاشت به او گفتم پشت سرت دارم نگاه می‌کنم رسیدی زنگ بزن. گفت نگران نباش فردا می‌آیم از آن روز ۲۲ سال می‌گذرد اما... ادامه مطلب

روایت آخرین دیدار با سرلشکر شهید علی هاشمی از زبان مادرش
ماجرای رویای سرلشکر شهید هاشمی با امام (ره) که تعبیر شد

ماجرای رویای سرلشکر شهید هاشمی با امام (ره) که تعبیر شد

سردار قنبری هم‌رزم شهید هاشمی می‌گوید: شهید به من گفت: من خواب دیدم که از یک بلندی بالا می‌رفتم و امام در بالای آن ایستاده بود دست شما را گرفتم و همراه خودم بردم اما در نزدیکی امام دستت رها شد و تو افتادی ولی من به ادامه مطلب

ماجرای رویای سرلشکر شهید هاشمی با امام (ره) که تعبیر شد
آقا فرمودند "اگر لباس روحانیت تنم نبود، لباس ارتش به تن می‌کردم"

آقا فرمودند "اگر لباس روحانیت تنم نبود، لباس ارتش به تن می‌کردم"

مشاور نظامی فرمانده کل قوا به روایت خاطره‌ای جالب از نحوه برخورد امام‌خامنه‌‌ای با شعار انحلال ارتش در اوایل انقلاب پرداخت. ادامه مطلب

آقا فرمودند
روایت یک شهید از شهادت هفت تخریب‌چی

روایت یک شهید از شهادت هفت تخریب‌چی

همزمان با حرکت بچه‌ها،تانک‌های دشمن تک و توک شلیک‌هایی انجام می‌دادند. بچه‌ها که رفتند ما هم در خط مشغول بودیم که صدای انفجار مهیبی به گوشمان رسید. با توجه به شلیک تانک‌ها ما اهمیتی به این صدا ندادیم. ادامه مطلب

روایت یک شهید از شهادت هفت تخریب‌چی
نامه‌های عاشقانه‌

نامه‌های عاشقانه‌

بسم الله الرحمن الرحیم و بِیمن وجود ولیه المهدی" ادامه مطلب

نامه‌های عاشقانه‌
ماجرای برخورد شهید نیری با شیطنت بچه‌های مسجد

ماجرای برخورد شهید نیری با شیطنت بچه‌های مسجد

یک بار بچه‌ها به سراغ انباری مسجد رفتند. دیدند در آنجا یک تابوت هست. یکی از بچه‌های مسجد امین الدوله گفت: من می‌خوابم توی تابوت یک پارچه هم می‌اندازم روی بدنم ادامه مطلب

ماجرای برخورد شهید نیری با شیطنت بچه‌های مسجد
ماجرای آخرین تفحص سال ۹۳ و پیرزن عراقی که برای شهدا مادری می‌کرد

ماجرای آخرین تفحص سال ۹۳ و پیرزن عراقی که برای شهدا مادری می‌کرد

فرمانده قرارگاه عملیاتی کمیته جستجوی ستادکل نیروهای مسلح گفت: ٢٩ اسفند ماه سال ٩٣ با گروه تفحص از الاماره راه افتادیم به‌سمت منطقه زبیدات. در روستا پیرزن عراقی سوار ماشین شد و ما را به جایی برد که می‌گفت شهدا آنجا هستند. ادامه مطلب

ماجرای آخرین تفحص سال ۹۳ و پیرزن عراقی که برای شهدا مادری می‌کرد
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
تقويم تاريخ
امروز چهارشنبه 03 شهريور در چنين روزي

*****************

1358

تشكيل ناوگان پنجم آمريكا براي پر كردن خلاء شاه در منطقه خليج فارس.

اعلام وزير دفاع آمريكا مبني بر دخالت نظامي آمريكا در صورت بروز بحران كمبود نفت.

***************

1359

حزب دمكراتيك كرد (عراق) از لغو قراردادهاي 1975 الجزاير كه ميان ايران و عراق منعقد شده بود حمايت كرد.

***************

1360

خنثي شدن سوءقصد به جان دادستان كل، فرماندار تهران و يك نماينده مجلس.

آزاد شدن هفت ارتفاع مهم اورامانات.

***************

1363

انفجار بمب در ميدان راه آهن تهران

***************

1365

هواپيماهاي دشمن مناطق فاو، هور، آبادان و خارك را شناسايي و بمباران كردند.

اقدامات لشكر امام حسين براي كاستن از حساسيت دشمن در محور عملياتي العميه.

در درگيري بين كومله و نيروهاي خودي در محور كامياران و سنندج .

 روشهاي جديد سازمان مجاهدين خلق براي كسب اطلاعات از وقايع و حوادث كشور.

برگزاري دومين روز سمينار ستادهاي پشتيباني جنگ با عنوان "لبيك يا امام"؛

 آيتالله خامنه‌اي: «دشمن خسته شدهاست، بايد بدون سستي كار جنگ را تعقيب كنيم. ابتكارعمل در دست ماست؛ روحيه جنگي مردم كليد اصلي در جنگ است.»

سفر آقاي ولايتي جهت شركت در پنجمين اجلاس سه جانبه وزراي خارجه ايران، ليبي و سوريه به دمشق

***************

1366

تصميم انگليس مبني بر برافراشته شدن پرچم انگليس بر روي نفتكشهاي كويتي (در جهت اهداف بازرگاني(

حضور 6 كشتي شوروي در خليج فارس

در اختيار گذاردن پايگاههاي زميني كويت به امريكا.

رد قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل در رابطه با جنگ ايران و عراق از طرف ايران.

كاهش بي‌سابقه قيمت نفت

تشكيل اجلاس وزراي خارجه عرب و تمايلش به موضع‌گيري قاطعانه‌اي در برابر سياست ايران نسبت به عراق، كويت و پادشاهي سعودي

آتش‌بس در جنگ نفتكشها – ايران با قبول عدم حمله به نفتكشها از سوي عراق حمله به نفتكشهاي عراقي را قطع كرده است.

بمباران شيميايي روستاهاي كردنشين توسط عراق طي 4 ماه گذشته

اعتراض ژاپن به عراق در مورد بمباران تأسيسات پتروشيمي بندر امام خميني .

درگيري دو حزب دمكرات و كومه‌له در شمال عراق ؛ ميانجي‌گري گروه رزگاري ميان اين دو حزب و تهديد رژيم عراق به اخراج آنها .

تخريب روستاهاي شمال عراق به دستور حكومت بغداد . درگيري ارتش عراق با نيروهاي مبارز كرد . گزارش خبرگزاري رويتر از شمال عراق در مورد روستاهاي تخريب‌شده .

اعزام كاروان “ حماسه‌سازان عاشورا “ از شيراز و تداوم كمك‌هاي مردمي به جبهه‌هاي جنگ .

مصاحبه مطبوعاتي مهندس موسوي با خبرنگاران داخلي و خارجي در مورد امكانات اقتصادي براي تداوم جنگ ، شرايط ايران براي پايان دادن به جنگ ، بي‌تأثير بودن تحريم تسليحاتي ، اوضاع خليج‌فارس ، موضع شوروي و كشتار حجاج ‌بيت‌الله‌‌الحرام .

ديدار معاون سياسي وزير خارجه چين با دكتر ولايتي در تهران و گزارش راديو بي . بي . سي . از روابط ايران و چين .

ديدار معاون سياسي نخست‌وزير از تركيه و تسليم پيام مهندس موسوي به تورگوت اوزال . ديدار سخن‌گوي وزارت امورخارجه از يونان و تشريح مواضع ايران در قبال پايان جنگ و بحران خليج‌فارس از سوي آنها .

بازرسي نيروي دريايي ايران از سه فروند كشتي خارجي در تنگه هرمز .

برافراشته شدن پرچم انگلستان بر فراز يك فروند نفت‌كش كويتي و مخالفت برخي محافل انگليسي با آن . عراقي بودن اين نفت‌كش‌ها و توجيه جفري ‌هاو . استقبال امريكا از اين اقدام انگلستان .

تكذيب قول عراق به امريكا در مورد توقف حملات هوايي به كشتي‌ها از زبان نزار حمدون .

عبور كشتي‌هاي مين‌ياب فرانسه و انگلستان از كانال سوئز .

انتقاد وزير دفاع ايتاليا از سياست ناهم‌آهنگ كشورهاي اروپايي در اعزام كشتي‌هاي مين‌روب به خليج‌فارس .

دومين ديدار دكتر محمدجواد لاريجاني با دبيركل سازمان ملل متحد و تأكيد سخن‌گوي سازمان ملل بر تداوم اين ديدارها . گزارش آسوشيتدپرس از ديدار لاريجاني با برخي از اعضاي شوراي امنيت .

گفت‌وگوي دكتر لاريجاني با سفيران كشورهاي عدم‌تعهد . مصاحبه رجايي‌ خراساني با واحد مركزي خبر و سخنان وي در تكذيب شايعه حذف سقوط صدام از شرايط پايان جنگ و تصادفي خواندن هم‌زماني ديدار معاون وزير خارجه شوروي از نيويورك هم‌زمان با حضور هيئت ايراني در آن‌جا .

تحليل واشنگتن‌پست از آثار ، اقدامات و موانع موجود در روابط ايران و شوروي .

تحليل روزنامه كريستين ساينس مانيتور از حملات قايق‌هاي توپ‌دار به كشتي‌ها در خليج‌فارس .

ابراز ترديد روزنامه كويتي القبس در مورد تداوم حضور نظامي امريكا در خليج‌فارس . درخواست اين روزنامه از اعراب براي دست‌يابي به تفاهم با ايران .

پايان اجلاس فوق‌العاده وزيران خارجه عضو اتحاديه عرب و بيانيه پاياني اين اجلاس

مصاحبه وزير كشور عربستان سعودي در مورد حادثه كشتار حجاج‌ بيت‌الله‌الحرام . تفسير راديو بي . بي . سي . از روايت‌هاي ايران و عربستان از ماجراي مكه . سفير يمن‌ شمالي در لبنان فاجعه مكه را عملي وحشيانه خواند .